Uniunea Europeană

Politica regională

Politica regională vizează regiunile și orașele UE, stimularea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții prin investiții strategice. Ea constituie, de asemenea, o formă activă de solidaritate, care orientează sprijinul către regiunile mai puțin dezvoltate.

Finanțarea prin intermediul politicii regionale a UE are în vedere 4 domenii și obiective prioritare:

Politica regională are rezultate pozitive. Între 2007 și 2012, ea a ajutat țările UE:

  • să creeze 769 000 de locuri de muncă
  • să investească în 225 000 de întreprinderi mici
  • să finanțeze 72 000 de proiecte de cercetare
  • să asigure acoperirea în bandă largă pentru încă 5 milioane de cetățeni ai UE
  • să amelioreze calitatea vieții în orașe, prin intermediul a 11 000 de proiecte diferite.

Politica regională este finanțată, în cea mai mare parte, prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)) și prin Fondul de coeziune. Autoritățile naționale și regionale, în cooperare cu Comisia Europeană, asigură activitatea cotidiană de gestionare a fondurilor. Aceste autorități de management selectează, finanțează și monitorizează proiectele care pot servi cel mai bine la acoperirea nevoilor locale. Ele le furnizează informații privind oportunitățile de finanțare beneficiarilor potențiali, printre care se numără:

  • organisme publice
  • sectorul privat (întreprinderi)
  • universități
  • asociații și ONG-uri

Mai multe despre politica regională a UE

Găsiți autoritatea de management din țara dumneavoastră

Publication

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top