Unia Europejska

Polityka regionalna

Fundusze regionalne wspierają regiony i miasta UE, pobudzając wzrost gospodarczy i poprawiając jakość życia dzięki strategicznym inwestycjom. Polityka regionalna jest również formą solidarności – wsparcie trafia bowiem do regionów najbardziej potrzebujących.

Unijna polityka regionalna ma cztery priorytety:

Polityka regionalna przekłada się na konkretne wyniki. Dzięki niej w latach 2007–2012 w krajach UE udało się:

  • stworzyć 769 tys. miejsc pracy
  • zainwestować w 225 tys. małych firm
  • sfinansować 72 tys. projektów badawczych
  • zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu kolejnym pięciu milionom obywateli UE
  • poprawić jakość życia w miastach dzięki 11 tys. różnych projektów.

Polityka regionalna realizowana jest za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Za bieżące zarządzanie funduszami odpowiadają władze krajowe i regionalne, we współpracy z Komisją Europejską. Te instytucje zarządzające wybierają i finansują projekty najlepiej odpowiadające lokalnym potrzebom i monitorują ich realizację. Udzielają też informacji dotyczących finansowania potencjalnym beneficjentom, w tym:

  • urzędom państwowym
  • firmom
  • uczelniom wyższym
  • stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.

Więcej informacji o polityce regionalnej UE

Jak znaleźć instytucje zarządzające w poszczególnych krajach

Publication

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top