Unjoni Ewrope

Il-politika reġjonali

Il-politika reġjonali

Il-politika reġjonali timmira r-reġjuni u l-ibliet tal-UE, issaħħaħ it-tkabbir ekonomiku u ttejjeb il-kwalità ta’ ħajjitna permezz ta’ investiment strateġiku. Hi wkoll forma attiva ta’ solidarjetà li tiffoka l-appoġġ fuq reġjuni anqas żviluppati.

Il-fondi tal-politika reġjonali tal-UE jiffokaw fuq 4 prijoritajiet:

Il-politika reġjonali twassal riżultati. Bejn l-2007 u l-2012 hi għenet lill-pajjiżi tal-UE sabiex:

  • joħolqu 769,000 impjieg
  • jinvestu f’225,000 negozju żgħir
  • jiffinanzjaw 72,000 proġett ta’ riċerka
  • iwasslu kopertura bil-broadband lil 5 miljun ċittadin ieħor tal-UE
  • itejbu l-kwalità tal-ħajja fl-ibliet permezz ta’ 11,000 proġett differenti

Il-politika reġjonali titwassal l-aktar mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-Fond ta’ Koeżjoni. L-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, huma responsabbli għall-immaniġġjar tal-fondi minn jum għal jum. Dawn l-Awtoritajiet Maniġerjali jagħżlu, jiffinanzjaw u jimmonitorjaw il-proġetti li jistgħu jkunu tal-aħjar għajnuna biex jinqdew il-ħtiġijiet lokali. Huma jagħtu informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ fondi lill-benefiċjarji potenzjali, inklużi:

  • l-entitajiet pubbliċi
  • is-settur privat (in-negozji)
  • l-universitajiet
  • l-assoċjazzjonijiet u l-NGOs

Aqra aktar dwar il-politika reġjonali tal-UE

Sib l-awtorità maniġerjali f’pajjiżek

Publication

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top