Európai Unió

Regionális politika

A regionális politika középpontjában az Európai Unió régiói és városai állnak. Célja, hogy stratégiai beruházások révén elősegítse a gazdasági növekedést és az életminőség javulását. A regionális politika egyúttal eszközül szolgál ahhoz, hogy az Európai Uniót alkotó országok – a kevésbé fejlett régióknak nyújtott támogatás formájában – kifejezésre juttassák szolidaritásukat.

Az EU regionális politikája keretében nyújtott finanszírozás az alábbi 4 kiemelt cél megvalósítására irányul:

A regionális politika tényleges eredményeket produkál. Sokat segített abban, hogy az EU-országok 2007 és 2012 között:

  • 769 ezer új állást hoztak létre;
  • 225 ezer kisvállalkozásba ruháztak be pénzt;
  • 72 000 kutatási projektet finanszíroztak;
  • 5 millióval több uniós polgár számára biztosítottak hozzáférést a széles sávú internethez;
  • 11 000 különböző projekt keretében tettek azért, hogy javuljon a városlakók életminősége.

A regionális politika megvalósítását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap szolgálja. Az alapok forrásait tagállami és regionális hatóságok kezelik, ők végzik az az ezzel kapcsolatos napi pénzgazdálkodási feladatokat az Európai Bizottsággal együttműködve. Ezek az ún. irányító hatóságok választják ki azokat a projekteket, amelyek vélhetően a leghatékonyabban segítik majd a helyi szükségletek kielégítését, és a kiválasztott projektek keretében megvalósuló munkát is ők finanszírozzák és kísérik figyelemmel. Az irányító hatóságok feladata az is, hogy a forrásszerzési lehetőségekről tájékoztassák a potenciális kedvezményezetteket, köztük:

  • a közigazgatási szerveket,
  • a magánszféra szereplőit (a vállalkozásokat),
  • az egyetemeket, valamint
  • a szövetségeket és civilszervezeteket.

További információk az EU regionális politikájáról

Az irányító hatóságok az egyes uniós országokban

Publication

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top