Europska unija

Regionalna politika

Regionalna politika usmjerena je na regije i gradove EU-a, a cilj joj je strateškim ulaganjima unaprijediti gospodarski rast i poboljšati kvalitetu života. Istodobno služi i kao oblik solidarnosti namijenjen podupiranju slabije razvijenih regija.

Financiranje regionalne politike EU-a usmjereno je na 4 prioriteta:

Regionalna politika daje rezultate. Zahvaljujući njoj u razdoblju od 2007. do 2012. u državama članicama:

  • otvoreno je 769 000 novih radnih mjesta
  • uložena su sredstva u 225 000 manjih poduzeća
  • financirano je 72 000 istraživačkih projekata
  • još 5 milijuna građana EU-a dobilo je pristup širokopojasnom internetu
  • poboljšana je kvaliteta života u gradovima provedbom 11 000 različita projekta

Regionalna politika provodi se s pomoću Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda. Za svakodnevno upravljanje fondovima odgovorne su nacionalne i regionalne vlasti, u suradnji s Europskom komisijom. Upravljačka tijela odabiru, financiraju i nadziru projekte koji najviše mogu pridonijeti ispunjenju lokalnih potreba te potencijalnim korisnicima pružaju informacije o mogućnostima financiranja, uključujući:

  • javna tijela
  • privatni sektor (poduzeća)
  • sveučilišta
  • udruženja i nevladine organizacije

Saznajte više o regionalnoj politici EU-a

Pronađite upravljačko tijelo u svojoj zemlji

Publication

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top