Euroopan Unioni

Aluepolitiikka

EU:n aluepolitiikan tavoitteena on edistää alueiden ja kaupunkien talouskasvua ja parantaa kohdennetun investointipolitiikan avulla niiden elämänlaatua. Aluepolitiikka on myös osa EU:n yhteisvastuullisuutta, jonka puitteissa tukea kohdennetaan vähemmän kehittyneille alueille.

EU:n aluepolitiikan rahoitusta kohdennetaan erityisesti seuraaville osa-alueille:

Aluepolitiikka tuottaa tulosta. Vuosina 2007–2012 aluetuki auttoi EU-maita

  • luomaan 769 000 työpaikkaa
  • investoimaan 225 000 pienyritykseen
  • rahoittamaan 72 000 tutkimushanketta
  • antamaan nopeat internetyhteydet yli 5 miljoonalle EU-kuluttajalle
  • parantamaan kaupunkien elämänlaatua 11 000:n eri hankkeen kautta.

Aluepolitiikkaa rahoitetaan pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta. Varojen jakamisesta ja hallinnoinnista huolehtivat kansalliset ja alueelliset viranomaiset yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Aluepolitiikan hallintoviranomaiset valitsevat rahoitettaviksi hankkeita, jotka parhaiten vastaavat paikallisiin tarpeisiin, ja valvovat hankkeiden toteutusta. Ne antavat myös tietoa rahoitusmahdollisuuksista tuenhakijoille, joita ovat esimerkiksi

  • julkisyhteisöt
  • yritykset ja muut yksityisen sektorin toimijat
  • korkeakoulut
  • erilaiset kansalaisjärjestöt.

Lisätietoa EU:n aluepolitiikasta

Aluepolitiikan hallintoviranomaiset EU-maittain

Publication

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top