Euroopa Liit

Regionaalpoliitika

Regionaalpoliitika on suunatud ELi piirkondadele ja linnadele, soodustades majanduskasvu ning parandades elukvaliteeti strateegiliste investeeringute kaudu. See on ka solidaarsuse aktiivse väljendamise vorm, millega toetatakse vähemarenenud piirkondi.

ELi regionaalpoliitika rahastamisel keskendutakse 4 prioriteedile:

Regionaalpoliitika annab tulemusi. Ajavahemikul 2007–2012 aitas see ELi liikmesriikidel:

  • luua 769 000 töökohta;
  • investeerida 225 000 väikeettevõttesse;
  • rahastada 72 000 teadusprojekti;
  • muuta lairibaühendus kättesaadavaks veel 5 miljonile ELi kodanikule;
  • parandada linnades elukvaliteeti 11 000 erineva projekti raames.

Regionaalpoliitikat viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi abil. Rahaliste vahendite igapäevase haldamise eest vastutavad riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused koostöös Euroopa Komisjoniga. Asjaomased korraldusasutused valivad välja, rahastavad ja jälgivad selliseid projekte, mis vastavad kõige paremini kohalikele vajadustele. Asutused teavitavad rahastamisvõimalustest potentsiaalseid abisaajaid, sealhulgas:

  • avalik-õiguslikke asutusi
  • erasektorit (ettevõtjaid)
  • ülikoole
  • ühendusi ja vabaühendusi

Lugege täiendavalt ELi regionaalpoliitika kohta

Leidke korraldusasutus oma liikmesriigis

Regionaal­ poliitika

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Vaata ka …: 
Back to top