Den Europæiske Union

Regionalpolitik

Regionalpolitik

Regionale investeringer og solidaritet

EU investerer lokalt gennem sin regionalpolitik. Regionalpolitikken er rettet mod alle EU's regioner og byer og indeholder foranstaltninger, der skal sætte gang i den økonomiske vækst og beskæftigelsen og forbedre livskvaliteten gennem strategiske investeringer. Takket være denne aktive form for EU-solidaritet kan folk i mindre udviklede regioner udnytte de muligheder, der findes på verdens største markeder.

EU's regionalpolitik skal gøre en forskel på fem vigtige områder:

  • investering i mennesker ved at støtte mulighederne for beskæftigelse, uddannelse og social inklusion
  • støtte af udviklingen af små og mellemstore virksomheder
  • styrkelse af forskning og innovation gennem investeringer og forskningsrelaterede job
  • forbedring af miljøet gennem store investeringsprojekter
  • modernisering af transportsystemerne og energiproduktionen for at bekæmpe klimaforandringerne med fokus på vedvarende energi og innovativ transportinfrastruktur

 

Den overordnede politik fastlægges på EU-plan, men den daglige forvaltning af midlerne varetages i samarbejde af Europa-Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder.

Publikation
Panorama
Back to top