Europæiske Union

Regionalpolitik

Regionalpolitikken er rettet mod EU's regioner og byer. Den sætter gang i den økonomiske vækst og forbedrer livskvaliteten gennem strategiske investeringer. Det er også en aktiv form for solidaritet, idet støtten målrettes mindre udviklede regioner.

Midlerne under EU's regionalpolitik er rettet mod 4 prioriteter:

Regionalpolitikken giver resultater. Mellem 2007 og 2012 hjalp den EU-landene med at:

  • skabe 769 000 job
  • investere i 225 000 mindre virksomheder
  • finansiere 72 000 forskningsprojekter
  • at sørge for bredbåndsdækning til over fem millioner flere EU-borgere
  • forbedre livskvaliteten i byerne gennem 11 000 forskellige projekter

Regionalpolitik leveres hovedsagelig gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Nationale og regionale myndigheder er sammen med Europa-Kommissionen ansvarlige for at forvalte midlerne på daglig basis. Forvaltningsmyndighederne udvælger, finansierer og overvåger de projekter, som bedst hjælper med at opfylde lokale behov. De stiller information til rådighed om støttemuligheder til potentielle støttemodtagere, herunder:

  • offentlige organer
  • den private sektor (virksomheder)
  • universiteter
  • sammenslutninger og ngo'er

Mere om EU's regionalpolitik

Find forvaltningsorganet i dit medlemsland

Publication

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top