Evropská unie

Regionální politika

Regionální politika se zaměřuje na regiony a města EU, podporuje jejich hospodářský růst a zlepšuje kvalitu života jejich občanů prostřednictvím strategických investic. Představuje rovněž účinnou formu solidarity, jež zajišťuje podporu méně rozvinutým regionům.

Regionální politika EU se soustředí na 4 priority:

Regionální politika přináší výsledky. V období 2007 až 2012 pomohla členským zemím EU:

  • vytvořit 769 000 pracovních míst
  • investovat do 225 000 menších podniků
  • financovat 72 000 výzkumných projektů
  • zajistit širokopásmové připojení k internetu pro dalších 5 milionů občanů EU
  • zlepšit kvalitu života ve městech prostřednictvím 11 000 různých projektů

Prostředky na regionální politiku jsou poskytovány prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)Fondu soudržnosti. Za správu přidělených finančních prostředků odpovídají vnitrostátní a regionální orgány ve spolupráci s Evropskou komisí. Tyto řídící orgány vybírají, financují a monitorují projekty, které nejlépe odpovídají potřebám jednotlivých regionů. Poskytují také informace o možnostech financování potenciálním příjemcům peněz – např.:

  • subjektům veřejné správy
  • soukromému sektoru (podnikům)
  • univerzitám
  • sdružením a nevládním organizacím

Další informace o regionální politice EU

Kde najít řídící orgán ve vaší zemi

Publication

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top