Европейски съюз

Регионална политика

Регионална политика

Регионалната политика е насочена към регионите и градовете в ЕС, като води до повишаване на икономическия растеж и на качеството на живота чрез стратегически инвестиции. Тя също така представлява активна форма на солидарност, посредством която помощта се насочва към по-слабо развитите региони.

Финансирането по линия на регионалната политика на ЕС е съсредоточена върху четири приоритета:

Регионалната политика дава резултати. Между 2007 г. и 2012 г. тя помогна на страните от ЕС да:

  • създадат 769 000 работни места;
  • инвестират в 225 000 малки предприятия;
  • финансират 72 000 изследователски проекта;
  • осигурят достъп до широколентов интернет на още 5 млн. граждани;
  • подобрят качеството на живот в градовете с помощта на 11 000 различни проекта.

Регионалната политика се финансира предимно чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ). Националните и регионалните органи в сътрудничество с Европейската комисия носят отговорност за ежедневното управление на средствата. Тези управляващи органи подбират, финансират и контролират проектите, чрез които най-добре може да се отговори на нуждите по места. Те предоставят на потенциалните получатели на средства информация за възможностите за финансиране, включително на:

  • публични институции
  • частния сектор (предприятия)
  • университети
  • асоциации и НПО

Прочетете повече за регионалната политика на ЕС

Вижте кой е управляващият орган във вашата страна

Publication

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top