Europeiska Unionen

Flerspråkighet

EU:s politik för flerspråkighet ska

 • skydda den rika språkliga mångfalden
 • främja språkinlärning.

Vilka är EU:s officiella språk?

I dag finns det 24 officiella EU-språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Lyssna på EU-språken

Som EU-medborgare kan du kommunicera med EU-institutionerna på vilket som helst av dessa språk och få svar på samma språk. Alla EU-förordningar och andra rättsakter publiceras på alla de officiella språken, utom på iriska (bara förordningar som antagits av både ministerrådet och Europaparlamentet översätts för närvarande till iriska).

I Europaparlamentet har de folkvalda också rätt att tala vilket som helst av de officiella EU-språken.

Språk som används på europa.eu

Basfakta om EU:s verksamhet hittar du på alla officiella språk. Övrigt innehåll finns på de mest talade EU-språken.

Regionala språk och minoritetsspråk

Det finns över 60 regionala språk eller minoritetsspråk i EU som talas av cirka 40 miljoner människor. Här finns baskiska, frisiska, jiddisch, katalanska, samiska och walesiska.

Det är EU-länderna som fattar beslut om stöd och rättslig ställning för de här språken, men kommissionen för en ständig dialog och uppmuntrar till så stor språklig mångfald som möjligt.

Initiativ för att skydda och främja minoritetsspråk, särskilt genom att lära ut dem, kan finansieras genom Erasmus+, EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott.

Språkinlärning

Ett av målen för EU:s flerspråkighetspolitik är att alla i EU ska tala två språk utöver sitt modersmål. Det bästa sättet är att låta barn lära sig två främmande språk redan som små. Det har visat sig att detta kan leda till både snabbare språkinlärning och fördjupade kunskaper i modersmålet.

EU stöder språkinlärning för att

 • bättre språkkunskaper hos barn, ungdomar och vuxna ger dem större möjligheter att studera och arbeta i andra EU-länder och bättre karriärmöjligheter överlag
 • kunskaper i främmande språk underlättar förståelsen för andra kulturer, vilket är oumbärligt för oss som lever tillsammans i ett flerspråkigt och multikulturellt Europa
 • företag behöver flerspråkig personal som kan göra affärer i hela EU
 • språkindustrin – översättning och tolkning, språkundervisning, språkteknik osv. – är bland de snabbast växande branscherna.

Den senaste EU-undersökningen om allmänhetens inställning till språk (Eurobarometer från 2012) visar att européerna är mycket positivt inställda till flerspråkighet.

 • 98 procent anser att goda kunskaper i främmande språk är viktigt för deras barns framtid.
 • 88 procent anser att de själva har nytta av kunskaper i andra språk än modersmålet.
 • 72 procent stöder EU:s mål att alla ska lära sig minst två främmande språk
 • 77 procent tycker att bättre språkkunskaper borde vara en politisk prioritet.

Bättre resultat i språkinlärningen

Arbetsgruppen om språk i utbildningen arbetade med frågan om bättre språkinlärning 2011–2013. Deras analys gav upphov till en rapport 2014 om innovativa och vetenskapligt bevisade metoder för att lära sig språk snabbare. I rapporten diskuteras

 • språk- och innehållsintegrerad inlärning
 • datorstödd språkinlärning.
Back to top