Evropska unija

Večjezičnost

Politika večjezičnosti EU ima dva vidika:

 • varuje bogato jezikovno različnost Evrope in
 • spodbuja učenje jezikov.

Uradni jeziki EU

V EU je trenutno 24 uradnih jezikov: angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, hrvaški, irski, italijanski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski jezik.

Kako zvenijo uradni jeziki EU

Državljani imajo pravico, da institucijam EU pišejo v kateremkoli uradnem jeziku in da v istem jeziku prejmejo tudi odgovor. Uredbe in drugi zakonodajni dokumenti EU so objavljeni v vseh uradnih jezikih, izjema velja samo za irščino (po sedanji ureditvi se v irščino prevedejo samo uredbe, ki jih skupaj sprejmeta Svet EU in Evropski parlament).

Tudi poslanci Evropskega parlamenta imajo pravico, da govorijo v kateremkoli uradnem jeziku EU.

Jeziki na portalu EUROPA

Splošne informacije o politikah EU objavljamo v vseh uradnih jezikih, bolj specializirane vsebine pa samo v najbolj razširjenih jezikih EU.

Regionalni in manjšinski jeziki

V EU je več kot 60 avtohtonih regionalnih oziroma manjšinskih jezikov, ki jih govori približno 40 milijonov ljudi, denimo baskovščina, katalonščina, frizijščina, samijščina, valižanščina in jidiš.

Njihov pravni status je sicer v pristojnosti držav EU, te jih tudi podpirajo, Evropska komisija pa v okviru možnosti z odprtim dialogom spodbuja jezikovno različnost.

Pobude v zvezi z ohranjanjem in uveljavljanjem manjšinskih jezikov lahko prejmejo finančno podporo novega programa EU za izobraževanje in usposabljanje Erasmus+.

Učenje jezikov

Evropska unija si s politiko večjezičnosti med drugim prizadeva tudi za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega govoril še dva tuja jezika. Najlaže bi bilo to uresničiti tako, da bi se dveh tujih jezikov začeli učiti že v zgodnjem otroštvu. Raziskave namreč kažejo, da je učenje jezikov tako hitrejše, izboljša se tudi znanje materinščine.

EU podpira učenje jezikov:

 • z boljšim znanjem jezikov se bo več ljudi odločilo za študij oziroma delo v drugi državi EU in si na splošno povečalo možnosti za zaposlitev,
 • znanje tujih jezikov olajša razumevanje drugih kultur, kar je nujno v večjezični in večkulturni Evropi,
 • podjetja potrebujejo zaposlene, ki govorijo več jezikov, da lahko uspešno poslujejo po vsej Evropi,
 • jezikovni sektor – prevajanje in tolmačenje, poučevanje jezikov, jezikovne tehnologije itd. – je med najhitreje rastočimi gospodarskimi panogami.

Zadnja anketa Eurobarometra o Evropejcih in jezikih (2012) kaže, da je odnos Evropejcev do večjezičnosti zelo pozitiven:

 • 98 % vprašanih meni, da je znanje tujega jezika koristno za otrokovo prihodnost,
 • 88 % jih meni, da je koristno znati tuje jezike,
 • 72 % jih podpira cilj EU, da bi se moral vsakdo naučiti vsaj dva tuja jezika,
 • 77 % jih meni, da bi moralo biti izboljšanje jezikovnega znanja eden glavnih političnih ciljev v EU.

Boljši rezultati učenja jezikov

Med letoma 2011 in 2013 je delovna skupina za jezike v izobraževanju in usposabljanju proučila načine za izboljšanje rezultatov učenja jezikov. Na podlagi njene primerjalne analize je bilo leta 2014 pripravljeno poročilo o inovativnih in znanstveno dokazanih metodah za hitrejše učenje jezikov , ki zajema:

 • poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL),
 • računalniško podprto učenje jezikov (CALL).
Back to top