Uniunea Europeană

Multilingvism

Politica UE privind multilingvismul are un dublu obiectiv:

 • să protejeze bogata diversitate lingvistică a Europei
 • să promoveze învățarea limbilor străine.

Care sunt limbile oficiale ale UE?

În prezent există 24 de limbi oficiale: bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, olandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.

Ascultați aici limbile oficiale ale UE

Statutul de cetățean european vă conferă dreptul de a vă adresa instituțiilor europene în oricare dintre aceste limbi și de a primi răspuns în aceeași limbă. Regulamentele și alte acte legislative ale Uniunii sunt publicate în toate limbile oficiale, cu excepția limbii irlandeze (în prezent se traduc în irlandeză doar regulamentele adoptate împreună de Consiliul UE și de Parlamentul European).

Membrii Parlamentului European, reprezentanți aleși ai cetățenilor europeni, au dreptul de a vorbi în plen în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Limbile folosite pe site-ul EUROPA

Uniunea oferă informații generale despre politicile sale în toate limbile oficiale. Conținuturile mai specializate sunt oferite în limbile cele mai vorbite ale Uniunii.

Limbi regionale și minoritare

În UE există peste 60 de limbi regionale sau minoritare, vorbite de aproximativ 40 de milioane de persoane. Printre acestea se numără limbile catalană, bască, friziană, sami, galeză și idiș.

Statutul juridic și sprijinul acordat în favoarea acestor limbi țin de voința guvernelor statelor membre, însă Comisia Europeană menține un dialog deschis cu acestea, încurajând, pe cât posibil, diversitatea lingvistică.

Erasmus+, noul program al UE care cuprinde sistemele de educație și formare, este o sursă potențială de fonduri pentru inițiative de protejare și promovare a predării și învățării limbilor minoritare.

Învățarea limbilor

Unul din obiectivele politicii UE în materie de multilingvism este ca fiecare european să vorbească 2 limbi străine, pe lângă limba maternă. În acest scop, cel mai bun mijloc ar fi să li se predea copiilor două limbi străine încă de la o vârstă fragedă. Dovezile arată că acest lucru poate accelera și stimula învățarea limbilor străine, îmbogățind, totodată, cunoștințele de limbă maternă.

UE sprijină învățarea limbilor străine pentru că:

 • un nivel mai ridicat de competențe lingvistice permite unui număr mai mare de persoane să studieze și/sau să lucreze în străinătate și să își îmbunătățească astfel perspectivele de angajare
 • cunoașterea altor limbi ajută oamenii care provin din culturi diferite să se înțeleagă unii pe alții, lucru esențial într-o Europă multilingvă și multiculturală
 • întreprinderile au nevoie de personal multilingv pentru a putea să-și desfășoare activitatea peste tot în UE
 • industria lingvistică - predare, traducere și interpretare, tehnologii lingvistice - reprezintă unul dintre sectoarele economice cu cea mai rapidă dezvoltare.

Sondajul Eurobarometru din 2012 având ca temă „Europenii și limbile lor” a scos în evidență atitudini foarte pozitive față de multilingvism:

 • 98 % spun că stăpânirea limbilor străine va fi benefică pentru copiii lor
 • 88 % dintre europeni consideră cunoașterea altor limbi decât limba maternă ca fiind foarte utilă
 • 72 % sunt de acord cu obiectivul UE privind învățarea a cel puțin 2 limbi străine de către toți europenii
 • 77 % sunt de părere că îmbunătățirea competențelor lingvistice ar trebui să fie o prioritate politică.

Rezultate mai bune în învățarea limbilor străine

Grupul de lucru privind limbile străine în domeniul educației și formării s-a concentrat asupra acestui subiect în perioada 2011-2013. Analiza sa comparativă a condus la elaborarea raportului din 2014 privind metodele inovatoare, susținute științific, de accelerare a învățării limbilor străine, care examinează:

 • învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL)
 • învățarea limbilor străine cu ajutorul calculatorului (CALL).
Back to top