Europese Unie

Meertaligheid

Het EU-beleid voor meertaligheid heeft twee doelstellingen:

 • de taalverscheidenheid in Europa beschermen
 • het leren van vreemde talen stimuleren

Wat zijn de officiële talen van de EU?

Er zijn momenteel 24 officiële talen in de EU: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Luister hier hoe de officiële EU-talen klinken

Als EU-burger mag u zelf kiezen welke officiële taal u in uw correspondentie met de EU-instellingen gebruikt. Zij moeten u in diezelfde taal antwoord geven. De EU-verordeningen en andere wetgeving worden gepubliceerd in al deze talen, behalve in het Iers. Alleen verordeningen die door zowel de Raad als het Europees Parlement aangenomen zijn, worden in het Iers vertaald.

Ook in het Europees Parlement mogen alle volksvertegenwoordigers een officiële EU-taal naar keuze gebruiken.

De website europa.eu – welke talen?

De belangrijkste algemene informatie over het beleid van de EU wordt in alle officiële talen aangeboden. Meer specifieke informatie is beschikbaar in de meest gebruikte EU-talen.

Regionale en minderheidstalen

In de EU worden van oudsher ook nog ruim 60 regionale of minderheidstalen gesproken door in totaal ongeveer 40 miljoen mensen. Het gaat om talen als Baskisch, Catalaans, Fries, Jiddisch, Samisch en Welsh.

Welke juridische status deze talen hebben en in hoeverre zij steun ontvangen, bepalen de overheden van de EU-landen zelf. De Europese Commissie stimuleert de taalverscheidenheid zo veel mogelijk.

Erasmus+, het EU-programma voor onderwijs en opleiding, kan financiële steun geven om het onderwijzen en leren van minderheidstalen te stimuleren.

Talen leren

Eén van de meertaligheidsdoelen van de EU is dat iedere Europeaan naast zijn moedertaal twee vreemde talen spreekt. De beste manier om dit te bereiken is om kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met twee andere talen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen hierdoor sneller talen leren en dat hun moedertaal er ook op vooruitgaat.

De EU ondersteunt het leren van talen omdat:

 • mensen die verschillende talen spreken gemakkelijker in een ander land kunnen studeren en werken, en meer kans op een baan hebben
 • mensen uit verschillende culturen elkaar beter begrijpen als ze vreemde talen spreken en dat is natuurlijk heel belangrijk in een multicultureel en meertalig Europa
 • bedrijven meertalig personeel nodig hebben om in heel Europa handel te kunnen drijven
 • de talenindustrie – vertalen, tolken, taalonderwijs, taaltechnologie enz. – een van de snelst groeiende economische sectoren is

Uit de Eurobarometerenquête over talen in 2012 bleek dat de Europeanen bijzonder positief ten opzichte van meertaligheid staan:

 • 98% van de respondenten denkt dat vreemde talen nuttig zullen zijn voor zijn kinderen
 • 88% vindt kennis van andere talen dan hun moedertaal zeer nuttig
 • 72% steunt de EU-doelstelling dat iedereen ten minste twee vreemde talen spreekt
 • 77% vindt dat het verbeteren van de talenkennis een beleidsprioriteit zou moeten zijn

Resultaten van beter taalonderwijs

De werkgroep voor talen in onderwijs en opleiding heeft zich van 2011 tot 2013 bezig gehouden met de verbetering van het taalonderwijs. Haar vergelijkende analyse heeft geleid tot een verslag over innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde methoden om sneller talen te leren . Daarbij is gekeken naar:

 • taal- en inhoudsgericht onderwijs (CLIL)
 • computerondersteund leren van talen (CALL)
Back to top