Unjoni Ewrope

Il-multilingwiżmu

Il-politika tal-UE dwar il-multilingwiżmu għandha 2 aspetti:

 • tistinka biex tħares id-diversità lingwistika għanja tal-Ewropa
 • tippromwovi t-tagħlim tal-lingwi.

Liema huma l-ilsna uffiċjali tal-UE?

Attwalment jeżistu 24: il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Iżvediż.

Isma' kampjun b'kull lingwa uffiċjali tal-UE

Bħala ċittadin tal-UE, għandek dritt tuża liem trid minn dawn il-lingwi fil-korrispondenza mal-istituzzjonijiet tal-UE. Huma jridu jweġbuk bl-istess lingwa. Ir-regolamenti u testi leġiżlattivi oħra tal-UE huma ppubblikati bil-lingwi uffiċjali kollha barra l-Irlandiż (bħalissa huma biss ir-regolamenti adottati kemm mill-Kunsill tal-UE u l-Parlament Ewropew li jinqalbu għall-Irlandiż).

Fil-Parlament Ewropew, ir-rappreżentanti eletti min-nies għandhom ukoll dritt li jitkellmu kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE.

Is-sit web liema lingwi?

L-UE tipprovdi, bl-ilsna kollha tagħha, tagħrif essenzjali dwar il-politiki tagħha. Kontenut aktar speċjalizzat jingħata bil-lingwi l-aktar mitkellma fl-UE.

Lingwi reġjonali jew ta' minoritajiet

L-UE jinsabu fiha aktar minn 60 lingwa indiġeni reġjonali jew lingwi minoritarji, mitkellma minn madwar 40 miljun ruħ. Dawn jinkludu l-Bask, il-Katalan, il-Frisjan, is-Saami, iċ-Ċeltiku u l-Yiddish.

Filwaqt li huma l-gvernijiet nazzjonali li jiddeterminaw l-istatus legali ta' dawn l-ilsna u sa liema punt jixtiequ jirċievu appoġġ, il-Kummissjoni Ewropea żżomm djalogu miftuħ, u tħeġġeġ id-diversita lingwistika sa fejn hu possibbli.

Erasmus+, programm ġdid tal-UE li jinkludi l-edukazzjoni u t-taħriġ, huwa sors potenzjali ta’ fondi għal inizjattivi ta' ħarsien u promozzjoni għat-tagħlim tal-lingwi minoritarji.

It-tagħlim tal-lingwi

Wieħed mill-għanijiet tal-politika tal-UE dwar il-multilingwiżmu hu li kull Ewropew ikun jaf jitkellem b’2 lingwi apparti minn ilsien pajjiżu. L-aħjar mod biex jinkiseb dan ikun li t-tfal jitgħallmu 2 ilsna barranin minn età bikrija. L-evidenza tissuġġerixxi li dan jista’ jħaffef it-tagħlim tal-lingwi - u jissaħħaħ ukoll ilsien pajjiżhom.

L-UE tappoġġa t-tagħlim tal-lingwi għax:

 • ħiliet lingwistiċi aħjar jippermettu aktar nies jistudjaw u/jew jaħdmu barra minn pajjiżhom, u jtejbu l-prospetti tax-xogħol tagħhom
 • it-tagħrif ta’ lingwi oħra jgħin nies minn kulturi differenti jifhmu lil xulxin - essenzjali f’Ewropa multilingwi u multikulturali
 • biex joperaw b’mod effettiv fl-Ewropa kollha, in-negozji jinħtiġilhom staff multilingwi
 • l-industrija tal-lingwi – it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni, it-tagħlim tal-lingwi, it-teknoloġija lingwistika, eċċ. – hi fost l-oqsma li qed jikbru b'rata mgħaġġla fl-ekonomija.

L-istħarriġ li ħareġ mill-Ewrobarometru dwar l-Ewropej u l-lingwi tagħhom tal-2012 wera attitudnijiet pożittivi ferm lejn il-multilingwiżmu:

 • 98% jgħidu li l-lingwi barranin se jkunu ta' benefiċċju għal uliedhom.
 • 88% jaħsbu li huwa tassew siewi li jkunu jafu lingwi oħrajn minbarra dik nattiva.
 • 72% jaqblu mal-għan tal-UE ta’ mill-inqas 2 lingwi barranin għal kulħadd.
 • 77% jgħidu li t-titjib tal-ħiliet lingwistiċi għandu jkun prijorità politika.

Riżultati ta’ tagħlim aħjar tal-lingwi

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-lingwi fl-edukazzjoni u t-taħriġ iffoka fuq din il-kwistjoni mill-2011 sal-2013. L-analiżi komparattiva tiegħu rriżultat f' rapport fl-2014 dwar metodi innovattivi u provati xjentifikament li jħaffu t-tagħlim tal-ilsna, li jeżaminaw:

 • it-tagħlim integrat tal-kontenut u l-lingwi (CLIL).
 • it-tagħlim tal-lingwi assistit bil-kompjuter (CALL).
Back to top