Európai Unió

Többnyelvűség

Az Európai Unió többnyelvűségi politikájának küldetése kettős:

 • egyrészt védelmezi Európa gazdag nyelvi örökségét,
 • másrészt pedig ösztönzi a nyelvtanulást.

Az EU hivatalos nyelvei

Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van. Ezek a következők: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.

Hallgassa meg, hogyan szólnak az EU hivatalos nyelvei

Uniós polgárként Ön az EU hivatalos nyelveinek bármelyikén megkeresést intézhet írásban az uniós intézményekhez, melyeknek ugyanezen a nyelven kell Önnek válaszolniuk. Ezenkívül az EU az uniós rendeleteket és a többi uniós jogalkotási szöveget a hivatalos nyelvek mindegyikén közzéteszi, az ír nyelvet kivéve (jelenleg csak az EU Tanácsa és az Európai Parlament által együttesen elfogadott rendeleteket kell ír nyelvre lefordítani).

Az Európai Parlamentben a polgárok által megválasztott képviselőknek joguk van ahhoz, hogy az EU bármelyik hivatalos nyelvén felszólaljanak.

Az EUROPA portálon használt nyelvek

Az EUROPA webhelyen az EU minden hivatalos uniós nyelven általános jellegű tájékoztatással szolgál szakpolitikáiról. Az egyes szakterületekkel kapcsolatos specifikus információk a legtöbbek által beszélt uniós nyelveken érhetők el a portálon.

Regionális és kisebbségi nyelvek

Az Európai Unióban több mint 60 őshonos regionális, illetve kisebbségi nyelv él, köztük a baszk, a fríz, a jiddis, a katalán, a számi és a walesi. Ezeket a nyelveket összesen kb. 40 millióan beszélik.

Az egyes uniós országok maguk döntenek arról, milyen jogi státuszt, illetve milyen mértékű támogatást biztosítanak a regionális és a kisebbségi nyelveknek, az Európai Bizottság ugyanakkor nyílt párbeszédet folytat a tagállami kormányokkal, és ösztönzi, hogy a nyelvi sokszínűség a lehető legnagyobb mértékben fennmaradjon, illetve teret nyerjen.

Az oktatási és képzési célok megvalósítását is támogató új uniós program, az Erasmus+ költségvetéséből finanszírozásban részesülhetnek azok a kezdeményezések, amelyek a kisebbségi nyelvek fennmaradását, illetve tanítását és tanulását hivatottak elősegíteni.

Nyelvtanulás

Az EU többnyelvűségi politikájának egyik célja az, hogy az Európai Unióban anyanyelvén kívül mindenki még legalább két idegen nyelvet elsajátítson. Ezt úgy lehet a legjobban elérni, ha a gyerekek már kiskorukban elkezdenek ismerkedni két idegen nyelvvel. A tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy ez felgyorsítja a nyelvtanulást, ráadásul az anyanyelvi készségeket is fejleszti.

Az Európai Unió több okból is támogatja a nyelvtanulást:

 • az idegennyelv-tudás elősegíti, hogy többen folytassanak tanulmányokat, illetve vállaljanak munkát külföldön, és belföldön is javítja az emberek elhelyezkedési esélyeit;
 • az idegen nyelvek ismerete megkönnyíti, hogy a különböző kulturális közösségek tagjai megértsék egymást, ami elengedhetetlenül fontos a nyelvileg és kulturálisan is sokszínű Európában;
 • a cégeknek szükségük van többnyelvű alkalmazottakra, hogy hatékonyan végezhessenek üzleti tevékenységet Európa-szerte;
 • a nyelvi szolgáltatások – a fordítás, a tolmácsolás, a nyelvoktatás, a nyelvi technológiák stb. – a leggyorsabban fejlődő gazdasági területek közé tartoznak.

„Az európaiak és nyelveik” című 2012. évi Eurobarométer felmérés azt állapította meg, hogy az európaiak nagyon kedvezően vélekednek a többnyelvűségről:

 • A válaszadók 98%-a szerint gyermekeik hasznát látják majd annak, ha idegen nyelveket sajátítanak el.
 • A megkérdezettek 88%-a úgy véli, hogy az idegen nyelvek ismerete nagyon hasznos.
 • A válaszadók 72%-a egyetért azzal az uniós célkitűzéssel, hogy mindenki tanuljon meg legalább két idegen nyelvet.
 • A megkérdezettek 77%-a úgy látja, hogy a nyelvi készségek fejlesztését szakpolitikai prioritásként kellene kezelni.

A nyelvtanulás eredményességének javítása

A nyelvek oktatásban és képzésben betöltött szerepével foglalkozó munkacsoport munkájának középpontjában 2011 és 2013 között az a kérdés állt, hogyan lehet javítani a nyelvtanulás eredményességét. A munkacsoport által elvégzett összehasonlító elemzés alapján 2014-ben jelentés készült a nyelvtanulás felgyorsításának innovatív, tudományosan igazolt módszereiről , mely a következő témákat járta körül:

 • a tartalomalapú nyelvtanulás (CLIL),
 • a számítógéppel támogatott nyelvoktatás (CALL).
Back to top