Europska unija

Višejezičnost

Politika višejezičnosti u EU-u ima dvije dimenzije:

 • težnju za zaštitom bogate europske jezične raznolikosti i
 • promicanje učenja stranih jezika.

Koji su službeni jezici EU-a?

EU trenutačno ima 24 službena jezika: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.

Poslušajte kako zvuče službeni jezici EU-a

Građani EU-a imaju pravo koristiti se bilo kojim od tih jezika u korespondenciji s institucijama EU-a, a one na tom jeziku moraju odgovoriti. Uredbe EU-a i drugi zakonodavni tekstovi objavljuju se na svim jezicima osim na irskom (na irski se trenutačno prevode samo uredbe koje zajednički donose Vijeće EU-a i Europski parlament).

U Europskom parlamentu izabrani predstavnici naroda imaju pravo govoriti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Web-mjesto na kojim jezicima?

Opće informacije o svojim politikama EU nudi na svim službenim jezicima. Specijalizirani sadržaji nude se na jezicima EU-a koji imaju najviše govornika.

Regionalni i manjinski jezici

U EU-u ima više od 60 autohtonih regionalnih ili manjinskih jezika s oko 40 milijuna govornika. Oni uključuju baskijski, katalonski, frizijski, sami, velški i jidiš.

Nacionalne vlade utvrđuju pravni status tih jezika i razmjer potpore koja im se pruža, dok Europska komisija njeguje otvoren dijalog i potiče jezičnu raznolikost u što većoj mjeri.

Novi program za obrazovanje i osposobljavanje Erasmus+ mogući je izvor sredstava za financiranje inicijativa za zaštitu i promicanje podučavanja i učenja manjinskih jezika.

Učenje jezika

Jedan je od ciljeva višejezičnosti u EU-u da svaki Europljanin uz materinski jezik govori još dva jezika. Najbolji način da se to postigne jest da se djeci već u ranoj dobi omogući susret s dva strana jezika. Dokazi upućuju na to da se tako može ne samo ubrzati učenje jezika nego i potaknuti razvoj vještina u materinskom jeziku.

EU podupire učenje jezika jer

 • zahvaljujući boljim jezičnim vještinama više ljudi može studirati i raditi u inozemstvu te poboljšati izglede za zapošljavanje
 • služenje stranim jezicima omogućuje razumijevanje među ljudima iz različitih kultura, što je neophodno u višejezičnoj i višekulturnoj Europi
 • za uspješno poslovanje diljem Europe poduzećima je potrebno višejezično osoblje
 • jezična industrija – pismeno i usmeno prevođenje, podučavanje jezika, jezične tehnologije itd. – jedno je od najbrže rastućih područja gospodarstva.

Anketom Eurobarometra o Europljanima i europskim jezicima iz 2012. potvrđen je pozitivan stav prema višejezičnosti:

 • 98 % ispitanika smatra da će njihova djeca imati koristi od stranih jezika
 • 88 % ispitanika smatra da je znanje drugih jezika osim materinskog vrlo korisno
 • 72 % ispitanika odobrava cilj EU-a o tome da svaka osoba zna najmanje dva strana jezika
 • 77 % ispitanika smatra da bi prioritet politike trebalo biti poboljšanje jezičnih vještina.

Bolji rezultati pri učenju jezika

Tim se pitanjem u razdoblju od 2011. do 2013. bavila radna skupina za jezike u obrazovanju i osposobljavanju. Komparativnom analizom objavljenom u izvješću iz 2014. o inovativnim, znanstveno potvrđenim metodama ubrzanja učenja jezika istražena su sljedeća područja:

 • integrirano učenje sadržaja i jezika („content & language integrated learning”, CLIL)
 • računalno potpomognuto učenje jezika („computer-assisted language learning”, CALL).
Back to top