Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολυγλωσσία

Πολυγλωσσία

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της πολυγλωσσίας έχει 2 πτυχές:

 • επιδιώκει να προστατεύσει την πλούσια γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης
 • προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Η ΕΕ έχει σήμερα 24 επίσημες γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Πάρτε μια ιδέα από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να αποστέλλετε έγγραφα στα όργανα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες και να λαμβάνετε απάντηση στην ίδια γλώσσα. Όλοι οι κανονισμοί και άλλα νομοθετικά έγγραφα της ΕΕ δημοσιεύονται σε κάθε μία από αυτές τις επίσημες γλώσσες, εκτός από τα ιρλανδικά (μόνον οι κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταφράζονται στα ιρλανδικά).

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών έχουν επίσης το δικαίωμα να μιλούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο EUROPA

Η ΕΕ παρέχει βασικές πληροφορίες για τις πολιτικές της σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Οι πιο εξειδικευμένες πληροφορίες παρέχονται στις ευρύτερα ομιλούμενες γλώσσες της ΕΕ.

Περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες

Στην ΕΕ υπάρχουν πάνω από 60 περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται από 40 περίπου εκατομμύρια άτομα. Στις γλώσσες αυτές περιλαμβάνονται τα βασκικά, τα καταλανικά, τα φριζικά, τα λαπωνικά, τα ουαλικά και τα γίντις (γερμανοεβραϊκά).

Το νομικό καθεστώς και η στήριξη των γλωσσών αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διάλογο μαζί τους προωθώντας τη γλωσσική πολυμορφία όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση Erasmus+ αποτελεί εν δυνάμει πηγή κεφαλαίων για πρωτοβουλίες με στόχο την προστασία και την προαγωγή της διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών των μειονοτήτων.

Εκμάθηση γλωσσών

Ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολυγλωσσία είναι κάθε πολίτης της ΕΕ να ομιλεί 2 γλώσσες εκτός από τη μητρική του. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να ξεκινούν τα παιδιά την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η επαφή των παιδιών με δύο ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη εκμάθηση ξένων γλωσσών και την καλύτερη γνώση της μητρικής.

Η ΕΕ στηρίζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών για τους εξής λόγους:

 • Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να σπουδάζουν και/ή να εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, βελτιώνοντας γενικότερα τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
 • Η γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνει τη διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συμβίωση σε μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική Ευρώπη.
 • Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα πολύγλωσσο προσωπικό για να μπορούν να συναλλάσσονται αποτελεσματικά σε όλη την Ευρώπη.
 • Ο γλωσσικός κλάδος - μετάφραση και διερμηνεία, διδασκαλία γλωσσών, γλωσσικές τεχνολογίες κ.λπ.- είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2012 για τους Ευρωπαίους και τις γλώσσες που αυτοί μιλούν έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ θετική στάση απέναντι στην πολυγλωσσία:

 • Το 98% θεωρούν ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι κάτι χρήσιμο για το μέλλον των παιδιών τους.
 • Το 88% θεωρούν ότι η γνώση άλλων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους είναι πολύ χρήσιμη για τους ίδιους.
 • Το 72% συμφωνούν με τον στόχο της ΕΕ ότι όλοι πρέπει να μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.
 • Το 77% θεωρούν ότι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Βελτίωση των αποτελεσμάτων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

Το θέμα αυτό απασχόλησε την ομάδα εργασίας για τις γλώσσες στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση από το 2011 έως το 2013. Η συγκριτική ανάλυση που διεξήγαγε περιλαμβάνεται στην έκθεση του 2014 για καινοτόμες, επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους επιτάχυνσης της εκμάθησης γλωσσών, η οποία εξετάζει:

 • την ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL)
 • την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CALL).
Back to top