Europese Unie

Maritieme zaken en visserij

Maritieme zaken en visserij

Talloze Europeanen zijn voor hun broodwinning afhankelijk van de rijkdommen van de zee: van de visserij natuurlijk, maar ook van de windparken en de olie- en gaswinning voor de kust. De koopvaardijvloot van de EU vaart de wereldzeeën over. En de kustgebieden zijn trekpleisters voor het toerisme, een andere belangrijke bron van inkomsten.

Omdat er zoveel op het spel staat moeten we verantwoord omspringen met de zee: we moeten overbevissing voorkomen en vermijden dat de olie- en gaswinning schade oplevert voor zee en kust.

Visserij – het belang van instandhouding

De visserijsector van de EU is de op drie na grootste ter wereld, goed voor ongeveer 6,4 miljoen ton vis per jaar. Visserij en visverwerking zorgen voor meer dan 350 000 banen.

De EU stelt alles in het werk om de visserij – zowel vanuit economisch als vanuit milieuopzicht – duurzaam te houden, zonder voorbij te gaan aan de belangen van de consument en de vissers.

Dat waren ook precies de doelstellingen van het nieuwe visserijbeleid van de EU dat in januari 2014 is ingevoerd: een goed inkomen voor de vissers, maar tegelijk overbevissing en uitputting van de visbestanden voorkomen.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij helpt bij de uitvoering van het nieuwe beleid. Tussen 2014 en 2020 zal het worden ingezet voor de financiering van projecten gericht op:

  • introductie van innovatieve technieken
  • ontwikkeling van nieuwe afzetmogelijkheden voor schaal- en schelpdieren
  • verbetering van de kwaliteit van leven in de kustgebieden.

Dit soort projecten moet vissers helpen bij de omschakeling naar duurzame visserij en kustgemeenschappen bij het zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten.

Internationale samenwerking

De EU werkt met de VN samen en onderhandelt met regionale en internationale visserijorganisaties over een transparant en duurzaam beheer van de visgronden, zonder overbevissing.

Dankzij bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EU kunnen onze vissers tot ver buiten de EU vissen. Dat gebeurt onder dezelfde voorwaarden ten aanzien van duurzaamheid als hier. Dit helpt de aanvoer naar de EU-markt op peil te houden. In ruil daarvoor krijgen de partnerlanden (waaronder ontwikkelingslanden) geld om te investeren in de eigen visserijsector en in de uitbouw van hun eigen visbestanden.

Duurzame teelt van vis, schaal- en schelpdieren

De visserijsector kan de stijgende vraag naar vis, schaal- en schelpdieren in de EU steeds minder goed bijbenen. Een deel van het tekort kan worden opgevangen met aquacultuur. Inmiddels is al een kwart van alle visserijproducten in de EU afkomstig van viskwekerijen en andere vormen van aquacultuur. Qua hoeveelheden zijn mosselen, regenboogforel en Atlantische zalm de belangrijkste kweekproducten in de EU, gevolgd door oesters, zeebrasem, karper, venusschelpen en zeebaars.

In de Europese aquacultuur gelden strenge normen voor milieu, diergezondheid en consumentenbescherming. Maar de laatste jaren stagneert de sector. Nieuwe wetgeving moet de trend keren en de productie van verse, gezonde en lokale producten een impuls geven.

Illegale visserij

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij schaadt vispopulaties, vernietigt habitats in zeegebieden, verstoort de concurrentie, benadeelt bonafide vissers en benadeelt kustgemeenschappen, vooral in ontwikkelingslanden.

De EU werkt aan het dichten van de mazen in de regelgeving om te voorkomen dat illegale vissers nog winst kunnen maken op hun activiteiten. Alleen visserijproducten die door de staat onder wiens vlag een schip vaart of door de exporterende staat als legaal aangeduid zijn, mogen binnen en buiten de EU verhandeld worden. Alle EU-vissers die elders in de wereld illegaal vissen, onder welke vlag dan ook, kunnen aanzienlijke sancties tegemoet zien, afhankelijk van de waarde van hun vangst, waardoor zij er geen winst op zullen maken.

Duurzame visconsumptie

Duurzaamheid is ook nodig aan de kant van de consument. Daarom proberen de EU en de regeringen van de EU-landen duurzaamheid onder de aandacht van de brengen en te houden.

De consument heeft macht door de keuzes die hij in de winkel maakt, maar het is belangrijk dat ook alle andere onderdelen van de toeleveringsketen duurzamer worden.

Zo zijn er nieuwe etiketteringsregels voor vis, schaal- en schelpdieren en algen. Om die in de EU te mogen verkopen, moet het etiket de volgende informatie bevatten:

  • de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van elke soort
  • of de producten op zee of in zoet water zijn gevangen, dan wel zijn gekweekt
  • het vangst- of kweekgebied en het soort vistuig dat gebruikt is
  • of het product ontdooid is en tot welke datum het product te gebruiken is, net zoals bij andere voedingsmiddelen

Economische voordelen

De zeeën en oceanen spelen een belangrijke rol in de Europese economie. De EU heeft het grootste aantal handelshavens (1200) en de grootste handelsvloot. Ongeveer 90% van de handel met landen buiten de EU en 40% van de handel binnen de EU gaat over zee. De sector is goed voor 5,4 miljoen banen en creëert bijna 500 miljard euro toegevoegde waarde per jaar.

Toch zijn er nog volop onbenutte mogelijkheden voor innovatie en groei. Daarom heeft de EU in de afgelopen jaren de reikwijdte van haar maritiem beleid uitgebreid.

De langetermijndoelstellingen van dit beleid zijn geschetst in de EU-strategie voor blauwe groei, waaronder

  • het ontwikkelen van sectoren met groeipotentieel, zoals aquacultuur, kusttoerisme, mariene biotechnologie, oceaanenergie en exploitatie van de zeebodem
  • het bieden van kennis, juridische zekerheid en veiligheid door een digitale kaart van de Europese zeebodem, maritieme ruimtelijke ordening (waardoor activiteiten op zee efficiënter en duurzamer worden) en geïntegreerd maritiem toezicht (autoriteiten die zich hiermee bezighouden krijgen nieuwe hulpmiddelen om informatie te delen, waardoor het toezicht goedkoper en efficiënter wordt)
  • strategieën op maat voor specifieke zeeën (Adriatische en Ionische Zee, Noordelijke IJszee, Atlantische Oceaan, Oostzee, Zwarte Zee, Middellandse Zee, Noordzee) waarbij ook de samenwerking tussen de landen aan deze zeeën wordt gestimuleerd.

Om stil te staan bij het belang van gezonde zeeën en oceanen voor onze samenleving, viert de EU ieder jaar op 20 mei de Europese Dag van de zee.

Publicatie

Tekst bijgewerkt in september 2016

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top