Europska unija

Pravosuđe i unutarnji poslovi

Pravosuđe i unutarnji poslovi

U EU-u građani imaju pravo živjeti u bilo kojoj državi članici. Granice mogu prelaziti a da ni ne primijete otkad su Schengenskim sporazumom ukinute provjere na unutarnjim granicama EU-a (osim Bugarske, Cipra, Hrvatske, Irske, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine).

EU osim toga ulaže napore u zaštitu građana od međunarodnog kriminala i terorizma te građanima osigurava pristup lokalnom pravosudnom sustavu i poštovanje njihovih temeljnih prava gdje god da se nalaze u EU-u. Pristup učinkovitom pravosudnom sustavu bitno je pravo i jedno od temeljnih načela europskih demokracija.

Jamčenje temeljnih prava

Poveljom o temeljnim pravima EU-a utvrđuju se sva osobna, građanska, politička, gospodarska i socijalna prava koja uživaju građani EU-a. Agencija za temeljna prava (FRA) pomaže kreatorima politika u donošenju novih zakona i ulaže napore u jačanje javne svijesti o temeljnim pravima.

EU djeluje u ime građana EU-a u svrhu sprječavanja diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijedi ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije. U doba sveprisutnog interneta EU se bori za pravo svih na zaštitu osobnih podataka.

Suradnja među pravosudnim tijelima

Za vrijeme putovanja na području EU-a imate pravo na neograničen pristup pravnom sustavu države članice u kojoj se nalazite. To također znači da kriminalci ne mogu izbjeći posljedice svojih kaznenih djela prelaskom granice.

Pojačana je suradnja među nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osiguralo da se sudske odluke koje je donijela jedna od država članica priznaju i provode u svim ostalim državama članicama. To je posebice važno u građanskim predmetima kao što su predmeti koji se odnose na razvod, skrbništvo nad djetetom, zahtjeve za uzdržavanje, pa čak i stečaj i neplaćanje računa, kad osobe o kojima je riječ žive u različitim zemljama.

Kako bi pomogao u borbi protiv teških kaznenih djela kao štu su korupcija, trgovina drogom i njezino raspačavanje te terorizam, EU je osnovao Europsku pravosudnu mrežu.

Europski uhidbeni nalog zamijenio je dugotrajne postupke izručenja kako bi se osumnjičene ili osuđene počinitelje kaznenih djela koji su pobjegli u inozemstvo moglo brzo vratiti u državu u kojoj im se sudi ili će im se suditi.

Azil i imigracija

Zajedničkim minimalnim standardima i postupcima za zahtjeve za azil cilj je jamčiti visoku razinu zaštite onima kojima je ona potrebna, a istovremeno osigurati da se nacionalni sustavi azila ne zloupotrebljavaju. Njima se, na primjer, određuje kako i gdje obrađivati zahtjeve, određuju se standardi prihvata podnositelja zahtjeva za azil, status osoba kojima je azil odobren i uloga nacionalnih nadležnih tijela u ispunjavanju tih poslova.

Države članice EU-a rade i na razvoju usklađene imigracijske politike EU-a prema kojoj bi se iskoristile mogućnosti koje pruža zakonita imigracija, a istovremeno rješavali problemi neregularnog useljavanja. Cilj je uzeti u obzir prioritete i potrebe svake države članice EU-a i poticati integraciju državljana iz zemalja izvan EU-a u društva zemalja domaćina.

EU osim toga nastoji stvarati partnerstva sa zemljama podrijetla i tranzita kako bi bolje organizirao zakonitu imigraciju i suzbio nereguralno useljavanje, poboljšao vezu između migracija i razvoja, te jačao vladavinu prava i promicao poštovanje temeljnih prava u tim zemljama.

Kako bi ljudi imali slobodu kretanja u cijelom EU-u, mora postojati učinkovita kontrola na svim mjestima ulaska u EU. Države članice EU-a surađuju kako bi poboljšale sigurnost boljim kontrolama na vanjskim granicama, a da istovremeno olakšaju ulazak u EU onima koji na to imaju pravo. Operativnom suradnjom među državama članicama EU-a upravlja Agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama FRONTEX.

Strategija sigurnosti EU-a

Politike EU-a u području unutarnjih poslova usredotočene su na borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, kibernetičkog kriminala i nasilne radikalizacije, posebice suzbijanjem nezakonite trgovine oružjem, trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja djece.

Cilj strategije unutarnje sigurnosti EU-a poboljšati je unutarnju sigurnost putem suradnje u području izvršavanja zakona, upravljanja granicama, civilne zaštite i upravljanja katastrofama.

Strategijom su obuhvaćeni zakonodavstvo i praktični načini sprječavanja organiziranih kriminalaca – šefova narkomafije, krijumčara ljudima, perača novca, terorista – u zloupotrebi sloboda zajamčenih u EU-u, te poboljšavanja suradnje među nacionalnim policijskim snagama, posebice u okviru Europskog policijskog ureda (Europola).

Publication

Informativni list objavljen u srpnju 2016.

Ova je Publikacija dio serije „EU I”.

Back to top