Uniunea Europeană

Afaceri instituționale

Afaceri instituționale

Uniunea Europeană este o entitate politică unică, a cărei autoritate este exercitată împreună de statele membre în câteva domenii esențiale, în scopul îndeplinirii obiectivelor comune. Cetățenii statelor membre sunt și cetățeni ai UE, ceea ce le conferă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii.

Asemenea unui stat, UE dispune de un braț legislativ (Parlamentul + Consiliul), de unul executiv (Comisia) și de un sistem judiciar independent (Curtea de Justiție).

Prerogativele instituțiilor europene sunt stabilite în tratatele fondatoare, care au fost negociate și ratificate de statele membre. Pentru domeniile politice care nu sunt vizate de tratate, guvernele naționale au libertatea de a-și exercita singure suveranitatea.

Cele mai importante două tratate sunt:

La acestea se adaugă Actul Unic European (1987), prin care s-a lansat piața unică europeană, Tratatul de la Amsterdam (1999) și Tratatul de la Nisa (2003). Cel mai recent este Tratatul de la Lisabona (2009), care a adus unele modificări tratatelor anterioare.

Triunghiul instituțional

De elaborarea politicilor și luarea deciziilor răspund trei instituții:

  • Parlamentul European
  • Consiliul Uniunii Europene
  • Comisia Europeană.

Parlamentul European

Parlamentul European a fost creat pentru a asigura reprezentarea directă a cetățenilor UE. Competențele sale au fost extinse prin modificările succesive aduse tratatelor de bază ale UE. Primele alegeri parlamentare prin vot direct au avut loc în 1979. Parlamentul actual, ales în mai 2014, pentru o perioadă de cinci ani, numără 751 de membri provenind din toate cele 28 de țări ale UE.

Principala funcție a Parlamentului este să adopte, împreună cu Consiliul, propunerile legislative înaintate de Comisia Europeană. De asemenea, controlează și aprobă bugetul UE și exercită o supraveghere democratică asupra Comisiei, având autoritatea de a-i demite pe comisari în bloc, printr-o moțiune de cenzură.

Consiliul European

Șefii de stat și de guvern din țările membre se reunesc de cel puțin 4 ori pe an, în cadrul Consiliului European. La cererea președintelui acestuia, pot fi organizate întruniri suplimentare ori de câte ori este necesar. Scopul reuniunilor este de a defini și impulsiona prioritățile politice ale UE. Deciziile se iau, de obicei, prin consens.

Consiliul, care este, în esență, o reuniune la nivel înalt, a primit, în baza Tratatului de la Lisabona, statutul de instituție europeană, condusă de un președinte ales.

Consiliul Uniunii Europene

Reprezintă guvernele naționale și reunește miniștrii din fiecare țară de câteva ori pe lună. Are o funcție legislativă, pe care o împarte cu Parlamentul și o funcție executivă, pe care o împarte cu Comisia. Miniștrii de resort se întâlnesc pentru a discuta și lua decizii pe teme specifice, de exemplu relații externe, afaceri economice și financiare, transport, energie, agricultură etc. Este denumit în mod uzual Consiliul de Miniștri sau, pur și simplu, Consiliul.

Cele mai multe decizii se iau prin majoritate calificată de voturi, însă în numeroase domenii, precum impozitarea, azilul și migrația, politica externă și de securitate, deciziile se iau în unanimitate.

Comisia Europeană

Comisia este un organism independent de guvernele naționale, care reprezintă interesele Uniunii, în general. Are patru funcții principale:

  • propune politicile și legislația UE
  • se asigură că prevederile tratatelor și legislației europene sunt respectate („gardian al tratatelor”)
  • gestionează și pune în aplicare politicile și bugetul UE
  • reprezintă UE în lume, în domenii care intră în responsabilitatea Comisiei.

O nouă Comisie este desemnată o dată la 5 ani, după alegerile pentru Parlamentul European. Președintele Comisiei este ales de Parlament, pe baza propunerii Consiliului European. Comisarii - câte unul din fiecare țară, inclusiv președintele și vicepreședinții - se supun aprobării Parlamentului European înainte de a-și intra în atribuții.

Respectarea legii

Curtea de Justiție a Uniunii Europene se asigură că legislația europeană este interpretată și aplicată în același fel în toate țările UE.

De asemenea, Curtea poate lua decizii în cazul disputelor în care sunt implicate statele membre, instituțiile UE, întreprinderi sau persoane fizice. Are sediul la Luxemburg, în componența sa intrând judecători din fiecare țară a Uniunii.

Instituțiile și organismele UE

UE numără alte opt organisme principale, cu sarcini specifice:

Pentru punerea în aplicare, în detaliu, a legislației europene în diverse domenii, UE se bazează pe sprijinul a 40 de agenții de diferite tipuri și dimensiuni, care își au sediul pe tot teritoriul UE.

Back to top