Evropska unija

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Evropska unija povsod po svetu pomaga žrtvam naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek. Vsako leto pomaga več kot 120 milijonom ljudi. Skupaj s svojimi državami članicami je EU največja darovalka svetovne humanitarne pomoči. Vendar pomoč EU znaša manj kot 1 % skupnega letnega proračuna EU – zgolj malo več kot 2 evra na državljana EU.

 

Pravno podlago za humanitarno pomoč zagotavlja Lizbonska pogodba. Namen je pomagati ljudem v stiski, ne glede na državljanstvo, vero, spol ali narodnost. EU želi ohraniti svojo vodilno vlogo pri zagotavljanju pomoči žrtvam nesreč.

Evropska komisija je po letu 2010 vzpostavila trdnejši in učinkovitejši mehanizem ukrepanja v izrednih razmerah. Humanitarna pomoč in civilna zaščita sta zdaj organizacijsko združeni, zaradi česar sta učinkovitejši.

Mehanizem civilne zaščite EU se uporablja skupaj s finančnimi sredstvi EU za humanitarno pomoč za reševanje stisk, ki so posledica spopadov ali naravnih nesreč. Tak primer je epidemija virusa ebole (od leta 2014 naprej). Prek mehanizma civilne zaščite so države EU zagotovile nujno opremo, Evropska komisija pa je namenila več kot 400 milijonov evrov za humanitarno pomoč (podatki iz februarja 2015).

Christos Stylianides, evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje, je od novembra 2014 odgovoren za urad ECHO.

Humanitarna pomoč

EU deluje na vseh večjih kriznih žariščih, vključno s Sirijo, Južnim Sudanom, Ukrajino, Zahodno Afriko, ki jo je prizadela ebola, in Srednjeafriško republiko, ter državami, ki jih ogrožajo nestabilne razmere po koncu spopadov, denimo Slonokoščeno obalo. Prizadeva si obvarovati življenja, zmanjševati trpljenje, skrbeti za varnost in zaščititi dostojanstvo prizadetih ljudi.

EU zagotavlja humanitarno pomoč od leta 1992 in to v več kot 140 državah. Čeprav je letni proračun EU za te dejavnosti omejen na manj kot 1 milijardo evrov, lahko EU pomaga približno 120 milijonom ljudi na leto.

EU pomaga ozaveščati glede pozabljenih kriznih žarišč – pogosto gre za dolgotrajne krizne razmere, ki niso več v središču medijske pozornosti in mednarodne javnosti. Tako je nedavno pripomogla, da se je medijska pozornost usmerila v humanitarno krizo v Srednjeafriški republiki.

Kako delamo

Za humanitarno pomoč EU je pristojen urad Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO). Humanitarno pomoč usmerja prek več kot 200 partnerskih organizacij in agencij na terenu, kot so:

  • nevladne organizacije
  • mednarodne organizacije
  • organizacije Rdečega križa
  • agencije ZN

Nujno pomoč zagotavljamo nepristransko, ne glede na raso, narodnost, vero, spol, starost, državljanstvo ali politično pripadnost.

Razdelitev humanitarne pomoči EU po področjih: hrana in prehrana (40 %), zasilna bivališča (19 %), zdravstveno varstvo in medicinska podpora (14 %)

Področja, ki prejemajo največ sredstev v okviru humanitarne pomoči EU

Prostovoljska enota EU

Pobuda o prostovoljski enoti EU (2014–2020) bo omogočila približno 18 000 Evropejcem prostovoljsko delo v projektih, ki jih v svetu financira EU. Program bo v času svojega delovanja:

  • usposobil približno 4 000 prostovoljcev in jih povezal z ustreznimi humanitarnimi organizacijami, ki jih bodo razporedile na delo v prizadete države;
  • poskrbel za usposabljanje in krepitev zmogljivosti 4 000 prostovoljcev in članov nevladnih organizacij;
  • omogočil 10 000 prostovoljcem, da na spletu podprejo projekte v domovini.

Civilna zaščita

Evropska komisija ima ključno vlogo pri koordinaciji ukrepov civilne zaščite ob nesrečah v Evropi in svetu. To omogoča mehanizem civilne zaščite EU. Center za usklajevanje nujnega odziva neprekinjeno spremlja obstoječa in potencialna krizna žarišča v svetu.

Usklajuje stike med zadevno državo, strokovnjaki na terenu in državami, ki sodelujejo v mehanizmu civilne zaščite EU. Trenutno sodeluje 28 držav EU, Islandija, Črna gora in Norveška. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je v postopku obnovitve članstva. Turčija in Srbija sta nedavno podpisali sporazume o pridružitvi mehanizmu.

Ponujena pomoč držav se uskladi s potrebami.

Med letoma 2010 in 2014 se je EU odzvala na več kot 80 kriz v svetu:

Januarja 2014 je začela veljati nova zakonodaja o civilni zaščiti, ki prinaša okvir za tesnejše sodelovanje pri:

  • preprečevanju nesreč
  • oceni tveganja
  • pripravljenosti in načrtovanju, kamor sodijo tudi redno skupno usposabljanje in vaje za ekipe civilne zaščite EU

Države EU zdaj prostovoljno združujejo svoje zmogljivosti in znanje.

Če želite biti seznanjeni z najnovejšimi novicami in blogi o humanitarni pomoči in civilni zaščiti EU, se lahko naročite na elektronska obvestila ECHO na spletišču ECHO.

Publication

Rokopis je bil posodobljen oktobra 2015.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“

Back to top