Uniunea Europeană

Ajutor umanitar și protecție civilă

Ajutor umanitar și protecție civilă

Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine victimele dezastrelor naturale și provocate de om în întreaga lume. Ea ajută anual peste 120 de milioane de persoane. Alături de statele sale membre, UE este cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. Cu toate acestea, ajutorul UE reprezintă mai puțin de 1% din bugetul anual total al Uniunii, adică aproximativ 2 euro pe cap de locuitor.

 

Tratatul de la Lisabona oferă temeiul legal pentru acordarea ajutorului menit să ajute persoanele aflate în dificultate, indiferent de naționalitate, religie, sex sau origine etnică. UE și-a asumat un rol-cheie în intervențiile în caz de dezastre.

Începând din 2010, Comisia Europeană a instituit un mecanism mai solid și mai eficient de gestionare a dezastrelor. În prezent, ajutorul umanitar și protecția civilă intră în responsabilitatea unei singure organizații, ceea ce le sporește eficiența.

Mecanismul UE de protecție civilă acționează împreună cu finanțarea UE în domeniul ajutorului umanitar pentru a răspunde necesităților care apar în urma unui conflict sau a unei catastrofe, cum ar fi epidemia de Ebola, care a izbucnit în 2014. Acest mecanism a contribuit la furnizarea de provizii de urgență din partea țărilor UE, în timp ce Comisia Europeană a cheltuit peste 400 de milioane de euro sub formă de ajutor umanitar (potrivit datelor din februarie 2015).

Christos Stylianides, comisar european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, se află la cârma ECHO din noiembrie 2014.

Ajutor umanitar

UE intervine în toate zonele majore de conflict, inclusiv Siria, Sudanul de Sud, Ucraina, țările din vestul Africii afectate de Ebola și Republica Centrafricană, precum și în țări care se confruntă cu instabilitatea postconflict, cum ar fi Côte d'Ivoire. Scopul său este acela de a salva vieți, de a ușura suferința și de a proteja integritatea și demnitatea celor afectați.

Începând din 1992, UE a furnizat asistență umanitară în peste 140 de țări. Bugetul anual pentru astfel de operațiuni, deși este limitat la sub un miliard de euro, ajută circa 120 de milioane de persoane pe an.

Uniunea se străduiește, de asemenea, să sensibilizeze publicul cu privire la crizele uitate, adică acele crize de lungă durată care au ieșit din atenția presei și a comunității internaționale. Recent, a readus în centrul discuției dezastrul umanitar din Republica Centrafricană.

Cum lucrăm

Operațiunile de asistență derulate de UE sunt coordonate de Direcția Ajutor Umanitar și Protecție Civilă a Comisiei Europene (ECHO). Ajutorul este direcționat prin intermediul a peste 200 de organizații și agenții partenere de pe teren, inclusiv:

  • organizații neguvernamentale (ONG-uri)
  • organizații internaționale
  • societățile de Cruce Roșie
  • agențiile ONU.

Oferim ajutorul de urgență în mod imparțial, indiferent de rasa, apartenența etnică, religia, sexul, vârsta, naționalitatea sau afilierea politică a persoanelor afectate.

Ajutorul umanitar furnizat de UE este orientat în special către: alimentație și nutriție - 40%, adăpost - 19%, asistență medicală - 14%

Principalele sectoare beneficiare ale ajutorului umanitar acordat de UE

EU Aid Volunteers

Inițiativa EU Aid Volunteers (2014-2020) va permite unui număr de 18 000 de europeni să participe la proiecte de voluntariat finanțate de UE peste tot în lume. Până la finalizarea programului:

  • aproximativ 4 000 de persoane vor fi pregătite și detașate de organizații umanitare în țări afectate de dezastre
  • 4 000 de voluntari și membri ai ONG-urilor vor beneficia de formare și de măsuri de consolidare a capacităților
  • 10 000 de voluntari on-line vor sprijini proiecte în țările lor de origine.

Protecție civilă

Comisia Europeană joacă un rol-cheie în coordonarea răspunsurilor la situații de criză în Europa și în lume, prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență monitorizează 24 de ore din 24 crizele existente și potențiale.

Acesta coordonează stabilirea de contacte între țara în cauză, experți în domeniu și țările participante la mecanismul de protecție civilă al UE. În prezent, mecanismul include cele 28 de state membre ale UE, plus Islanda, Muntenegru și Norvegia. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei este pe punctul de a-și reînnoi adeziunea. Turcia și Serbia se pregătesc să devină membre ale mecanismului și au semnat de curând acorduri în acest sens.

Ofertele de ajutor ale participanților se adaptează la nevoile țării afectate.

În perioada 2010-2014, UE a reacționat la peste 80 de situații de urgență în lumea întreagă:

În ianuarie 2014, a intrat în vigoare noua legislație privind protecția civilă, care oferă cadrul necesar pentru o mai strânsă colaborare în ceea ce privește:

  • prevenirea catastrofelor
  • evaluarea riscului
  • pregătirea și planificarea - inclusiv mai multe formări și exerciții comune periodice pentru echipele europene de protecție civilă.

De asemenea, prevede o rezervă voluntară de capacități și experți din partea țărilor UE.

Pentru a fi la curent cu ultimele știri și bloguri pe tema ajutorului umanitar și a protecției civile, vă puteți abona la serviciul de notificări electronice pe site-ul ECHO.

Ajutor umanitar şi protecţie civilă

Manuscris actualizat în octombrie 2015

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Alte linkuri

Instituțiile și organismele UE

Posibilități de finanțare

Publicații, statistici și comunicate de presă

Legislație

Back to top