Unjoni Ewrope

L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili

L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili

L-Unjoni Ewropea hi impenjata li tgħin lill-vittmi ta’ diżastri kkawżati mill-bniedem u dawk naturali madwar id-dinja. Tgħin aktar minn 120 miljun persuna kull sena. Kollettivament, l-UE u l-pajjiżi li jiffurmawha huma l-akbar donatur ta' għajnuna umanitarja fid-dinja. Madankollu, l-UE tipprovdi inqas minn 1% tal-baġit totali annwali tal-UE – ftit aktar minn €2 għal kull ċittadin tal-UE.

 

It-Trattat ta’ Lisbona jipprovdi l-bażi legali għall-għajnuna. L-għan hu li tingħata għajnuna lill-persuni f'diffikultà, hi x'inhi n-nazzjonalità, ir-reliġjon, is-sess jew l-oriġini etnika tagħhom. L-UE hi impenjata li jkollha rwol ewlieni fl-għajnuna f’każ ta’ diżastru.

Mill-2010 'l hawn, il-Kummissjoni Ewropea ħolqot mekkaniżmu Ewropew aktar sod u effettiv għar-rispons tad-diżastri. Organizzazzjoni waħda issa tittratta l-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili, li hi sistema iktar effiċjenti.

Il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili jopera id f'id mal-fondi tal-UE għall-għajnuna umanitarja biex jindirizza l-ħtiġijiet li jinqalgħu minn kunflitti jew diżastri, bħall-epidemija tal-Ebola (mill-2014 'il quddiem) Dan il-mekkaniżmu għen biex jipprovdi provvisti ta’ emerġenza mill-pajjiżi tal-UE, filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea pprovdiet aktar minn €400 miljun f’għajnuna umanitarja (dejta: Frar 2015).

Christos Stylianides, il-Kummissarju tal-UE għall-Għajnuna Umanitarja u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet ilu responsabbli għall-ECHO minn Novembru 2014.

Għajnuna umanitarja

L-UE taħdem fiż-żoni kollha ta' kriżi maġġuri, inklużi s-Sirja, is-Sudan t'Isfel, l-Ukrajna, l-Afrika tal-Punent milquta bl-Ebola u r-Repubblika Ċentru-Afrikana, u fil-pajjiżi li qed jiffaċċaw instabbiltà wara l-kunflitti, bħall-Kosta tal-Avorju. Hi tgħin biex jiġu salvati n-nies, biex tnaqqas it-tbatija, u biex tipproteġi s-sigurtà u d-dinjità ta' dawk affettwati.

L-UE ilha tipprovdi għajnuna umanitarja mill-1992 f’aktar minn 140 pajjiż. Għalkemm il-baġit annwali tagħha għal operazzjonijiet bħal dawn huwa limitat għal inqas minn €1 biljun, tgħin madwar 120 miljun ruħ fis-sena.

L-UE tgħin biex iżżid l-għarfien dwar 'kriżijiet minsija' – ħafna drabi kriżijiet li jieħdu fit-tul li ma jiġbdux l-attenzjoni tal-midja u tal-komunità internazzjonali. Dan l-aħħar, għenet biex inġibdet l-attenzjoni fuq id-diżastru umanitarju fir-Repubblika Ċentru-Afrikana.

Kif naħdmu

Id-dipartiment tal-Għajnuna Umanitarja u tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni Ewropea (ECHO) jittratta mal-għajnuna mill-fondi tal-UE. L-għajnuna umanitarja tgħaddi minn aktar minn 200 organizzazzjoni u aġenzija msieħba fuq il-post, inklużi:

  • organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs)
  • organizzazzjonijiet internazzjonali
  • soċjetajiet tas-Salib l-Aħmar
  • aġenziji tan-NU.

Nipprovdu l-għajnuna ta' emerġenza b'mod imparzjali, irrispettivament mir-razza, il-grupp etniku, ir-reliġjon, is-sess, l-età, in-nazzjonalità jew l-affiljazzjoni politika tal-persuni.

Is-setturi li jgawdu l-iktar mill-għajnuna umanitarja tal-UE huma: l-ikel u n-nutrizzjoni - 40%, il-kenn - 19%, il-kura tas-saħħa u l-appoġġ mediku - 14%

Is-setturi li jirċievu l-biċċa l-kbira tal-fondi tal-għajnuna umanitarja tal-UE

Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE

L-Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE (2014 – 2020) se tippermetti lil madwar 18,000 Ewropew biex ikunu voluntiera fi proġetti ffinanzjati mill-UE madwar id-dinja. Fit-tmiem tal-programm:

  • madwar 4,000 ruħ se jkunu mħarrġa u jsibu posthom ma’ organizzazzjonijiet umanitarji għall-mobilizzazzjoni f’pajjiżi affettwati minn diżastru
  • 4,000 voluntier u staff tal-NGO se jibbenefikaw mit-taħriġ u mill-bini tal-kapaċità;
  • u 10,000 voluntier onlajn se jappoġġaw il-proġetti f'pajjiżhom.

Protezzjoni ċivili

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti biex tikkoordina r-rispons għall-kriżijiet fl-Ewropa u madwar id-dinja. Iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni għal Rispons ta’ Emerġenza jimmonitorja l-ħin kollu l-kriżijiet eżistenti u potenzjali.

Hu jikkoordina l-kuntatti bejn il-pajjiż ikkonċernat, esperti fil-qasam u l-pajjiżi li jipparteċipaw fil-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili tal-UE. Il-Mekkaniżmu bħalissa jinkludi t-28 pajjiż kollha tal-UE, l-Iżlanda, il-Montenegro u n-Norveġja. L-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tinsab fil-proċess li ġġedded is-sħubija tagħha. It-Turkija u s-Serbja reċentement iffirmaw ftehimiet fit-tħejjija biex jingħaqdu fil-Mekkaniżmu.

L-offerti ta' għajnuna mill-parteċipanti huma mqabbla skont il-ħtiġijiet.

Bejn l-2010 u l-2014, l-UE rrispondiet għal aktar minn 80 emerġenza madwar id-dinja:

F'Jannar 2014 daħlet fis-seħħ leġiżlazzjoni ġdida dwar il-protezzjoni ċivili, li tipprovdi qafas għal kooperazzjoni aktar mill-qrib dwar:

  • il-prevenzjoni tad-diżastri
  • il-valutazzjoni tar-riskji
  • it-tħejjija u l-ippjanar - inkluż aktar taħriġ u eżerċizzji konġunti regolari għat-timijiet tal-protezzjoni ċivili Ewropea.

Tifforma wkoll il-bażi biex jingħaqdu flimkien b'mod volontarju l-esperti u l-għarfien espert mill-pajjiżi differenti tal-UE.

Biex tibqa' aġġornat bl-aħħar aħbarijiet u bil-blogs dwar l-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili tal-UE, tista' tabbona għas-servizz ta' twissija elettronika ta' ECHO fis-sit web ta' ECHO.

Publication

Kitba aġġornata f'Ottubru 2015

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top