Eiropas Savienība

Humanitarian aid & civil protection

Humanitarian aid & civil protection

Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt tiem, kas visā pasaulē cietuši gan dabas, gan cilvēku darbības izraisītās katastrofās. Tā ik gadu palīdz vairāk nekā 120 miljoniem cilvēku. ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākās humānās palīdzības sniedzējas pasaulē. Jāatzīmē, ka ES atbalstam aiziet ne vairāk par 1 % no ES gada budžeta – tas ir nedaudz vairāk par 2 eiro no katra ES pilsoņa.

 

Atbalsta sniegšanas juridiskais pamats ir Lisabonas līgums. Mērķis ir palīdzēt cietušajiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu valstspiederības, ticības, dzimuma vai tautības. ES ir uzņēmusies vadošo lomu, sniedzot palīdzību pēc katastrofām.

Eiropas Komisija kopš 2010. gada ir izveidojusi izturīgāku un iedarbīgāku Eiropas reaģēšanas mehānismu, lai palīdzētu katastrofu gadījumā. Tagad gan humānā palīdzība, gan civilā aizsardzība ir vienas organizācijas paspārnē – tā darbs rit efektīvāk.

Risinot pēc konflikta vai katastrofas radušās vajadzības (tādos gadījumos kā Ebolas vīrusa epidēmija), ES civilās aizsardzības mehānismu papildina ES humānās palīdzības finansējums (no 2014. gada). Mehānisms sarūpēja ārkārtas palīdzību no ES valstīm, un Eiropas Komisija piešķīra vairāk nekā 400 miljonus eiro humānajai palīdzībai (2015. gada februāra dati).

Kopš 2014. gada novembra par ECHO darbību atbild ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis.

Humānā palīdzība

ES darbojas visās smagāko krīžu vietās: piemēram, Sīrijā, Dienvidsudānā, Ukrainā, Ebolas vīrusa skartajās Rietumāfrikas valstīs un Centrālāfrikas Republikā, kā arī tādās valstīs kā Kotdivuāra, kur pēc krīzes valda nestabilitāte. ES palīdz glābt cilvēku dzīvības, mazināt ciešanas un aizsargāt cietušo drošību un cieņu.

ES kopš 1992. gada ir sniegusi humāno palīdzību vairāk nekā 140 valstīm. Lai gan šādām operācijām paredzētais gada budžets nepārsniedz 1 miljardu eiro, palīdzību no tā ik gadu saņem apmēram 120 miljoni cilvēku.

ES arī pievērš starptautiskās sabiedrības uzmanību "aizmirstajām" krīzēm, kas nereti ilgst jau vairākus gadus un vairs netiek plaši atspoguļotas medijos. Nesen tā akcentēja humanitāro katastrofu, kas valda Centrālāfrikas Republikā.

Kā mēs strādājam

ES finansētos palīdzības pasākumus pārzina Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO). Humānās palīdzības reālajā sniegšanā ir iesaistītas vairāk nekā 200 vietējās partnerorganizācijas un aģentūras, piemēram:

  • nevalstiskās organizācijas (NVO),
  • starptautiskās organizācijas,
  • Sarkanais Krusts,
  • ANO aģentūras.

Palīdzību mēs sniedzam, ievērojot objektivitāti, – neatkarīgi no cilvēku ādas krāsas, tautības, dzimuma, vecuma, valstspiederības vai politiskās pārliecības.

ES humānā palīdzība visvairāk tiek šādām jomām: pārtika – 40 %, patvērums – 19 %, veselības aprūpe un medicīna – 14 %.

Nozares, kas saņem ES humānās palīdzības finansējuma lielāko daļu

ES palīdzības brīvprātīgie

"ES palīdzības brīvprātīgie" ir iniciatīva, kas darbosies 2014.–2020. gadā un dos iespēju apmēram 18 000 eiropiešiem brīvprātīgi piedalīties ES finansētu projektu īstenošanā visā pasaulē. Pēc programmas izpildes:

  • apmācīti būs aptuveni 4000 cilvēku. Viņiem palīdzēs atrast vispiemērotāko humānās palīdzības organizāciju, un viņi varēs strādāt katastrofu skartajās valstīs,
  • 4000 brīvprātīgo un NVO darbinieku varēs piedalīties mācībās un kapacitātes veidošanas pasākumos,
  • 10 000 brīvprātīgo atbalstīs projektus, darbodamies internetā, bet fiziski atrazdamies savā mītnes valstī.

Civilā aizsardzība

ES civilās aizsardzības mehānismā galvenā loma ir Eiropas Komisijai, kura koordinē pēckrīzes pasākumus Eiropā un citur pasaulē. Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs cauru diennakti pārrauga krīzes situācijas – arī tās, kuras ir tikai iespējamas.

Tas koordinē saziņu starp attiecīgo valsti, šīs jomas ekspertiem un valstīm, kas piedalās ES civilās aizsardzības mehānisma darbā. Mehānismā patlaban darbojas visas 28 ES dalībvalstis, Islande, Melnkalne un Norvēģija. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir nolēmusi atjaunot savu dalību mehānismā. Turcija un Serbija nesen parakstīja nolīgumus un arī gatavojas pievienoties šim mehānismam.

Konkrētajām vajadzībām tiek piemeklēti dalībvalstu piedāvātie resursi.

No 2010. līdz 2014. gadam ES palīdzēja vairāk nekā 80 ārkārtas situācijās visā pasaulē:

2014. gada janvārī spēkā stājās jauns civilās aizsardzības tiesiskais regulējums, kas paredz satvaru ciešākai sadarbībai:

  • katastrofu novēršanā,
  • riska novērtēšanā,
  • sagatavotības uzlabošanā un plānošanā, biežāk organizējot kopīgas mācības un praktiskus vingrinājumus Eiropas civilās aizsardzības vienībām.

Tur arī noteikti pamatprincipi, kā grupēt ES valstu brīvprātīgi nodrošinātos ekspertus un zinātību.

Lai sekotu līdzi jaunumiem un blogu ierakstiem ES humānās palīdzības un civilās aizsardzības jomā, varat pieteikties jaunumu vēstkopā ECHO tīmekļa vietnē.

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Manuskripts atjaunots 2015. gada oktobrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Skatīt arī

ES iestādes un struktūras

Finansējuma iespējas

Publikācijas, statistika un paziņojumi presei

Tiesību akti

Back to top