Europos Sąjunga

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi padėti nuo žmogaus sukeltų ir gaivalinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms visame pasaulyje. Ji kasmet suteikia pagalbą daugiau kaip 120 milijonų žmonių. Europos Sąjunga drauge su savo valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja. Tačiau ES pagalbos lėšos sudaro truputį mažiau kaip 1 % viso ES metinio biudžeto – taigi kiekvienas ES pilietis jai per metus skiria tik šiek tiek daugiau kaip 2 eurus.

 

Humanitarinės pagalbos teisinis pagrindas – Lisabonos sutartis. Tikslas – padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, nepriklausomai nuo jų tautybės, religijos, lyties arba etninės kilmės. ES yra pasiryžusi įvykus nelaimei būti pagalbos teikėjų priešakyje.

Nuo 2010 m. Europos Komisija parengė patikimesnį ir veiksmingesnį Europos reagavimo į nelaimes mechanizmą. Dabar humanitarine pagalba ir civiline sauga rūpinasi viena organizacija. Dėl to darbas vyksta veiksmingiau.

ES civilinės saugos mechanizmas ir ES lėšos humanitarinei pagalbai vienas kitą papildo, kai reikia tenkinti nuo konfliktų arba gaivalinių nelaimių nukentėjusių žmonių poreikius. Vienas iš pavyzdžių yra Ebolos epidemija (nuo 2014 m.). Šis mechanizmas padėjo ES šalių skirtoms pagalbos priemonėms pasiekti epidemijos apimtas šalis, o Europos Komisija humanitarinei pagalbai skyrė daugiau kaip 400 mln. eurų (2015 m. vasario mėn. duomenys).

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD priklauso už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christo Stylianidžio kompetencijai.

Humanitarinė pagalba

ES veikia visuose didelių krizių ištiktuose regionuose, įskaitant Siriją, Pietų Sudaną, Ukrainą, Ebolos epidemijos apimtą Vakarų Afriką ir Centrinę Afrikos Respubliką, taip pat šalyse, kuriose padėtis po konfliktų nėra stabili, kaip antai Dramblio Kaulo Krante. Ji padeda gelbėti gyvybes, mažinti kančias ir apsaugoti nukentėjusiuosius bei jų orumą.

ES nuo 1992 m. teikia humanitarinę pagalbą daugiau nei 140 šalių. Nors metinis tokiems veiksmams skirtas jos biudžetas ribotas – beveik 1 mlrd. eurų, ES pagalba kasmet pasinaudoja apie 120 mln. žmonių.

ES stengiasi, kad būtų kuo daugiau žinoma apie vadinamąsias užmirštas krizes, t. y. krizes, kurios dažnai tęsiasi ilgai ir kurios nebepatenka į žiniasklaidos ir tarptautinės bendruomenės akiratį. Jai neseniai pavyko atkreipti dėmesį į humanitarinę katastrofą Centrinėje Afrikos Respublikoje.

Kaip mes dirbame

ES finansuojama pagalba rūpinasi Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos padalinys (ECHO). Teikti humanitarinę pagalbą padeda daugiau kaip 200 šalyse, kurioms teikiama pagalba, esančių organizacijų partnerių ir agentūrų, tarp kurių yra:

  • nevyriausybinės organizacijos (NVO),
  • tarptautinės organizacijos,
  • Raudonojo Kryžiaus draugijos,
  • JT agentūros.

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju teikiama nešališkai, neatsižvelgiant į žmonių rasę, etninę grupę, religiją, lytį, amžių, tautybę ar politines pažiūras.

 maistui ir mitybai – 40 %, būstui – 19 %, sveikatos priežiūrai ir medicininei paramai – 14 %.

Sektoriai, kuriems skiriama daugiausia ES humanitarinės pagalbos lėšų

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas „EU Aid Volunteers“

Iniciatyva „EU Aid Volunteers“ (2014–2020 m.) suteiks galimybę maždaug 18 000 europiečių savanoriauti ir taip padėti vykdyti ES finansuojamus projektus visame pasaulyje. Iki programos pabaigos:

  • bus apmokyta apie 4000 asmenų ir jiems bus parinktos tinkamos humanitarinės organizacijos, su kuriomis jie dirbs nelaimių ištiktose šalyse,
  • 4000 savanorių ir NVO darbuotojų bus dalyvavę mokymo ir pajėgumų stiprinimo veikloje,
  • 10 000 savanorių internetu padės vykdyti projektus neišvykdami iš savo šalių.

Civilinė sauga

Naudodamasi ES civilinės saugos mechanizmu Europos Komisija atlieka didelį reagavimo į krizes Europoje ir visame pasaulyje koordinavimo darbą. Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras visą parą stebi esamas ir potencialias krizes.

Jis koordinuoja ryšius tarp krizės ištiktos šalies, ekspertų vietoje ir ES civilinės saugos mechanizmo šalių. Šiuo metu mechanizmo dalyvės yra visos 28 ES šalys, Islandija, Juodkalnija ir Norvegija. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija šiuo metu atnaujina savo narystę. Rengdamosi tapti mechanizmo narėmis, neseniai susitarimus pasirašė Turkija ir Serbija.

Dalyvių pagalbos pasiūlymai derinami prie poreikių.

2010–2014 m. ES reagavo į daugiau nei 80 ekstremalių situacijų visame pasaulyje:

2014 m. sausio mėn. įsigaliojo nauji teisės aktai dėl civilinės saugos, suteikiantys pagrindą glaudžiau bendradarbiauti šiose srityse:

  • nelaimių prevencijos,
  • rizikos vertinimo,
  • pasirengimo ir planavimo, įskaitant reguliaresnius bendrus Europos civilinės saugos grupių mokymus bei pratybas.

Be to, šie teisės aktai yra pagrindas, kuriuo remdamosi įvairios ES šalys gali savanoriškai sutelkti ekspertus ir patirtį.

Norėtumėte sekti ES humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos naujienas ir susijusius tinklaraščius? Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD svetainėje užsisakykite e. pranešimų paslaugą.

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Rankraštis atnaujintas 2015 m. spalio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Papildoma informacija: 

ES institucijos ir įstaigos

Galimybės gauti finansavimą

Leidiniai, statistika ir pranešimai spaudai

Teisės aktai

Back to top