Euroopan Unioni

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Euroopan unioni on sitoutunut auttamaan ihmisten aiheuttamien katastrofien ja luonnononnettomuuksien uhreja kaikkialla maailmassa. Avun kohteena on vuosittain yli 120 miljoonaa henkilöä. EU ja sen jäsenmaat ovat maailman johtava humanitaarisen avun antaja. Silti avun osuus EU:n vuosibudjetista on vain alle yksi prosentti – vähän yli 2 euroa jokaista EU-kansalaista kohti.

 

Tuen oikeusperusta on Lissabonin sopimus, ja sen tarkoituksena on auttaa hädänalaisia kansallisuudesta, uskonnosta, sukupuolesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta. EU on sitoutunut johtavaan rooliinsa katastrofiavun antajana.

Euroopan komissio on pitänyt vuodesta 2010 alkaen yllä entistä vahvempaa ja tehokkaampaa katastrofiavun toimittamisen mekanismia. Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu toimivat nyt yhteisessä organisaatiossa, mikä on tehokkaampaa.

EU:n pelastuspalvelumekanismilla ja EU:n rahoittamalla humanitaarisella avulla pyritään vastaamaan konfliktien tai katastrofien synnyttämiin tarpeisiin. Yksi esimerkki tästä on vuonna 2014 alkanut ebolaepidemia. Mekanismin kautta EU-maat ovat toimittaneet tarvikkeita hätäapuna, ja Euroopan komissio on myöntänyt humanitaarista apua yli 400 miljoonaa euroa (tiedot helmikuulta 2015).

Komissiossa humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta sekä ECHO-pääosastosta vastaa Christos Stylianides, joka aloitti tehtävänsä marraskuussa 2014.

Humanitaarinen apu

EU toimii kaikilla maailman pahimmilla kriisialueilla, esimerkiksi Syyriassa, Etelä-Sudanissa, Ukrainassa, Länsi-Afrikan ebola-alueilla ja Keski-Afrikan tasavallassa, sekä konfliktin jälkeisestä epävakaudesta kärsivillä alueilla, esimerkiksi Norsunluurannikolla. Sen avulla pelastetaan ihmishenkiä, vähennetään kärsimystä, suojellaan katastrofien uhreja ja puolustetaan heidän ihmisarvoaan.

EU on toimittanut humanitaarista apua vuodesta 1992 yli 140 maahan. Humanitaaristen toimien vuosibudjetti on alle miljardi euroa. Rajallisista määrärahoista huolimatta EU:n tuella autetaan noin 120 miljoonaa henkilöä joka vuosi.

EU pyrkii lisäämään tietoisuutta nk. unohdetuista kriiseistä, jotka ovat usein jatkuneet pitkään eivätkä kiinnosta tiedotusvälineitä ja kansainvälistä yhteisöä. Viime aikoina huomiota on kohdistettu Keski-Afrikan tasavallan humanitaariseen katastrofiin.

Toimintatavat

EU:n rahoittamaa avustustoimintaa hoitaa Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO). Humanitaarista apua annetaan yli 200 kumppaniorganisaation ja -toimiston kautta. Näitä ovat esimerkiksi

  • kansalaisjärjestöt
  • kansainväliset järjestöt
  • Punaisen Ristin yhdistykset
  • YK:n järjestöt.

EU tarjoaa puolueetonta hätäapua ihmisten rodusta, etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.

Eniten EU:n humanitaarista apua on annettu elintarvike- ja ruoka-apuna (40 %), tarjottuina suojina (19 %) ja terveydenhuolto- ja lääkintäapuna (14 %).

Eniten EU:n humanitaarisen avun rahoitusta saavat toimet

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot

EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen (2014–2020) kautta 18 000 eurooppalaista voi tehdä vapaaehtoistyötä EU-rahoitteisissa hankkeissa eri puolilla maailmaa. Ohjelman lopussa

  • on koulutettu 4 000 henkeä, jotka voivat toimia humanitaarisissa järjestöissä katastrofimaissa,
  • 4 000 vapaaehtoista ja kansalaisjärjestöjen työntekijää on osallistunut koulutukseen ja valmiuksien kehittämiseen
  • 10 000 vapaaehtoista tekee työtä hankkeiden hyväksi kotimaassaan internetin välityksellä.

Pelastuspalvelu

Euroopan komissiolla on EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta tärkeä rooli, kun se koordinoi kriisitoimintaa Euroopassa ja muualla maailmassa. EU:n hätäavun koordinointikeskus seuraa jo meneillään olevia ja mahdollisesti syntyviä kriisejä ympäri vuorokauden.

Keskus koordinoi yhteyksiä asianomaisen maan, kentällä työskentelevien asiantuntijoiden ja EU:n pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien maiden välillä. Mekanismin kuuluvat nykyisin kaikki 28 EU-maata, Norja, Islanti ja Montenegro. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on parhaillaan uudistamassa jäsenyyttään. Turkki ja Serbia valmistelevat liittymistä ja ovat hiljattain allekirjoittaneet asiaan liittyvät sopimukset.

Avunantotarjoukset sovitetaan yhteen tarpeiden kanssa.

EU toimitti vuosina 2010–2014 apua yli 80 kriisissä eri puolilla maailmaa. Näitä olivat:

Uusi pelastuspalvelua koskeva lainsäädäntö tuli voimaan tammikuussa 2014. Se tarjoaa puitteet tiiviimmälle yhteistyölle

  • katastrofien ehkäisyssä
  • riskinarvioinnissa
  • valmius- ja suunnittelutoimissa, joihin kuuluvat myös Euroopan pelastuspalveluyksiköiden säännölliset yhteiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset.

Se toimii myös perustana EU-maiden vapaaehtoiselle asiantuntijoiden ja osaamisen yhdistämiselle.

Haluatko seurata EU:n humanitaarisen apuun ja pelastuspalveluun liittyviä uutisia ja blogeja? Tilaa sähköpostiisi uutismuistutus ECHOn verkkosivustolta.

Publication

Teksti on päivitetty lokakuussa 2015.

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top