Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία

Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία

H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνδράμει πάνω από 120 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ ισοδυναμεί με λιγότερο από το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της – δηλαδή, με μόλις 2 ευρώ ανά πολίτη.

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει τη νομική βάση για τη βοήθεια. Στόχος είναι η στήριξη ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου ή εθνοτικής καταγωγής. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πρωτοστατεί στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Από το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει έναν ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο ευρωπαϊκό μηχανισμό αντίδρασης σε καταστροφές. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα ενός ενιαίου οργανισμού, γεγονός που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λειτουργεί συμπληρωματικά με τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω συγκρούσεων ή καταστροφών, όπως η επιδημία Έμπολα (2014 και μετά). Ο μηχανισμός συνέβαλε στην προμήθεια ειδών έκτακτης ανάγκης από χώρες της ΕΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια (στοιχεία Φεβρουαρίου 2015).

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, είναι αρμόδιος για την ECHO από τον Νοέμβριο του 2014.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ΕΕ είναι παρούσα σε όλες τις περιοχές σοβαρών κρίσεων στον κόσμο, για παράδειγμα, στη Συρία, το Νότιο Σουδάν, την Ουκρανία, την πληγείσα από τον Έμπολα Δυτική Αφρική και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και σε χώρες όπου οι συγκρούσεις δημιούργησαν συνθήκες αστάθειας, όπως στην Ακτή Ελεφαντοστού. Με τη δράση της σώζει ζωές, ανακουφίζει από τον πόνο και προστατεύει την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια όσων πλήττονται από την κρίση.

Η ΕΕ έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια από το 1992 σε περισσότερες από 140 χώρες. Αν και ο ετήσιος προϋπολογισμός που διαθέτει για τέτοιες επιχειρήσεις περιορίζεται σε λιγότερα από 1 δισ. ευρώ, στέκεται στο πλευρό περίπου 120 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο.

Η ΕΕ συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις «ξεχασμένες κρίσεις» – συνήθως παρατεταμένες κρίσεις που σταδιακά δεν απασχολούν πια τα ΜΜΕ και την διεθνή κοινότητα. Πρόσφατα, συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ανθρωπιστική καταστροφή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Πώς εργαζόμαστε

Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) διαχειρίζεται τη βοήθεια που χρηματοδοτεί η ΕΕ. Η ανθρωπιστική βοήθεια διοχετεύεται μέσω 200 και πλέον οργανώσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται επιτόπου, όπως:

  • μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • διεθνείς οργανώσεις
  • οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού
  • οργανώσεις του ΟΗΕ.

Παρέχουμε βοήθεια έκτακτης ανάγκης αμερόληπτα, ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής ομάδας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Οι τομείς στους οποίους διοχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ είναι: τρόφιμα και είδη διατροφής - 40%, καταλύματα - 19%, υγειονομική περίθαλψη και ιατρική στήριξη - 14%

Τομείς με το μεγαλύτερο μερίδιο ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

Η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, EU Aid Volunteers initiative (2014 – 2020), θα δώσει τη δυνατότητα σε 18.000 Ευρωπαίους να συμμετάσχουν ως εθελοντές σε έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Μέχρι το τέλος του προγράμματος:

  • περίπου 4.000 άτομα θα καταρτιστούν και θα τοποθετηθούν στις κατάλληλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, προκειμένου να εργαστούν σε χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • 4.000 εθελοντές και προσωπικό ΜΚΟ θα συμμετάσχουν σε δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων
  • 10.000 εθελοντές θα στηρίζουν έργα στη χώρα τους μέσω διαδικτύου.

Πολιτική προστασία

Με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο στον συντονισμό της αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Το κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών παρακολουθεί την κατάσταση σε υπάρχουσες και εν δυνάμει κρίσεις σε 24ωρη βάση.

Το κέντρο αυτό συντονίζει τις επαφές μεταξύ της πληγείσας χώρας, των εμπειρογνωμόνων που βρίσκονται επί τόπου και των χωρών που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Στον μηχανισμό αυτή τη στιγμή συμμετέχουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και η Νορβηγία. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας βρίσκεται στη διαδικασία της ανανέωσης της συμμετοχής της. Η Τουρκία και η Σερβία υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνίες με σκοπό την προετοιμασία της συμμετοχής τους στον μηχανισμό.

Οι συμμετέχοντες συχνά προσφέρουν βοήθεια που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Το διάστημα 2010-2014, η ΕΕ ανταποκρίθηκε σε 80 και πλέον καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παντού στον κόσμο:

Η νέα νομοθεσία για την πολιτική προστασία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014 παρέχει το πλαίσιο για στενότερη συνεργασία:

  • στην πρόληψη των καταστροφών
  • στην αξιολόγηση των κινδύνων
  • στην ετοιμότητα και τον σχεδιασμό, π.χ. με περισσότερες τακτικές κοινές δράσεις κατάρτισης και ασκήσεις για τις ευρωπαϊκές ομάδες πολιτικής προστασίας.

Η νομοθεσία αυτή θέτει επίσης τη βάση για την εθελοντική συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων και τεχνογνωσίας από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Για να παρακολουθείτε τις τελευταίες ειδήσεις και τα ιστολόγια σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία της ΕΕ, εγγραφείτε στον ιστότοπο της ECHO.

Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top