European Union website, the official EU website

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Европейският съюз е поел ангажимент да помага на жертвите на причинени от човека или природата бедствия по света. Той оказва помощ на повече от 120 млн. души годишно. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Въпреки това на помощта на ЕС се пада по-малко от 1 % от общия годишен бюджет на Съюза — малко повече от 2 евро на гражданин на ЕС.

Правното основание за помощта е Договорът от Лисабон. Целта е да се помага на хората в беда, независимо от тяхната националност, религия, пол или етнически произход. ЕС се е ангажирал да играе водеща роля в оказването на помощ при бедствия.

От 2010 г. насам Европейската комисия изгражда по-стабилен и ефективен европейски механизъм за реакция при бедствия. В момента една-единствена организация се занимава както с хуманитарната помощ Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) , така и с гражданската защита Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) , което е по-ефективно.

Механизмът за гражданска защита на ЕС Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) функционира редом с финансирането на хуманитарна помощ от ЕС в отговор на нуждите, предизвикани от конфликти или бедствия, като епидемията от ебола Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) (от 2014 г. насам). Този механизъм помогна за извършването на спешни доставки от страни от ЕС, а Европейската комисия отпусна хуманитарна помощ за над 400 млн. евро (данни: февруари 2015 г.).

От ноември 2014 г. комисарят по хуманитарна помощ и управление при кризи Христос Стилианидис Избор на превод за предходната връзка  ελληνικά (el) English (en) отговаря за ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) .

Хуманитарна помощ

ЕС работи във всички зони на тежки кризи, включително Сирия Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) , Южен Судан Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) , Украйна Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) , засегнатата от ебола Западна Африка Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) и Централноафриканската република Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) , както и в страни, застрашени от нестабилност след приключване на конфликт, като Кот д'Ивоар Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) . Той помага за спасяване на човешки животи, намаляване на страданията и защита на сигурността и достойнството на пострадалите.

От 1992 г. досега ЕС е предоставил хуманитарна помощ в повече от 140 страни. Въпреки че годишният бюджет за тези операции е ограничен до 1 млрд. евро, Съюзът помага на около 120 милиона души всяка година.

ЕС помага за повишаване на осведомеността за т. нар. „забравени кризи“ – често това са продължителни кризи, убягнали от вниманието на медиите и международната общност. Наскоро той помогна вниманието да се насочи към хуманитарното бедствие в Централноафриканската република Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) .

Как работим

Финансираната от ЕС помощ се администрира от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) (ECHO). Хуманитарната помощ се предоставя на място чрез повече от 200 организации и агенции партньори, включително:

  • неправителствени организации (НПО)
  • международни организации
  • организации на Червения кръст
  • агенции на ООН.

Ние предоставяме спешна помощ безпристрастно, независимо от расата, етническата принадлежност, религията, пола, възрастта, националността или политическата принадлежност на хората.

Секторите, в които е предоставена най-много хуманитарна помощ от ЕС, са: продоволствие и изхранване — 40 %, подслон — 19 %, здравеопазване и медицинска помощ — 14 %.

Хуманитарната помощ от ЕС по сектори

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Чрез инициативата за Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) (2014 – 2020 г.) ще бъде дадена възможност на около 18 000 европейци да работят като доброволци по финансирани от ЕС проекти по света. До приключването на програмата:

  • около 4000 души ще бъдат обучени и изпратени в хуманитарни организации, за да извършват дейности в засегнати от бедствия страни,
  • 4000 доброволци и служители на НПО ще се възползват от обучения и дейности за изграждане на капацитет,
  • 10 000 доброволци ще подкрепят по интернет проекти от своите страни.

Гражданска защита

Чрез механизма за гражданска защита на ЕС Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) Европейската комисия играе важна роля при координирането на реакциите при кризи в Европа и по света. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации Избор на превод за предходната връзка  English (en) français (fr) следи постоянно съществуващите и потенциалните кризи.

Той координира комуникацията между засегнатата страна, специалистите на място и страните, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС. Към момента в механизма участват всички 28 държави членки на ЕС, Исландия, Черна гора и Норвегия. Бившата югославска република Македония е в процес на подновяване на членството си. Турция и Сърбия наскоро са подписали споразумения и се подготвят за присъединяване към механизма.

Предложенията за помощ от страна на участниците се съгласуват с нуждите.

В периода между 2010 г. и 2014 г. ЕС реагира на повече от 80 извънредни ситуации по света:

През януари 2014 г. влезе в сила ново законодателство за гражданската защита, с което се въведе рамка за по-тясно сътрудничество в областта на:

  • предотвратяване на природни бедствия
  • сумарна оценка на риска
  • подготвеност и планиране, включително по-често провеждане на съвместни обучения и учения на европейските екипи по гражданска защита.

Това законодателство е и основа за доброволно обединяване на специалисти и ноу-хау от различни страни от ЕС.

За да сте в течение на последните новини и блогове по теми, засягащи хуманитарната помощ и гражданската защита в ЕС, може да се абонирате за услугата за електронни съобщения на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на нейния уебсайт Избор на превод за предходната връзка  English (en) .

Хуманитарна помощ и гражданска защита

/european-union/file/%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_bgХуманитарна помощ и гражданска защита

Текстът е актуализиран през октомври 2015 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Вижте също: 

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, статистика и съобщения за медиите

Законодателство