Европейски съюз

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Европейският съюз е поел ангажимент да помага на жертвите на причинени от човека или природата бедствия по света. Той оказва помощ на повече от 120 млн. души годишно. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Въпреки това на помощта на ЕС се пада по-малко от 1 % от общия годишен бюджет на Съюза — малко повече от 2 евро на гражданин на ЕС.

 

Правното основание за помощта е Договорът от Лисабон. Целта е да се помага на хората в беда, независимо от тяхната националност, религия, пол или етнически произход. ЕС се е ангажирал да играе водеща роля в оказването на помощ при бедствия.

От 2010 г. насам Европейската комисия изгражда по-стабилен и ефективен европейски механизъм за реакция при бедствия. В момента една-единствена организация се занимава както с хуманитарната помощ, така и с гражданската защита, което е по-ефективно.

Механизмът за гражданска защита на ЕС функционира редом с финансирането на хуманитарна помощ от ЕС в отговор на нуждите, предизвикани от конфликти или бедствия, като епидемията от ебола (от 2014 г. насам). Този механизъм помогна за извършването на спешни доставки от страни от ЕС, а Европейската комисия отпусна хуманитарна помощ за над 400 млн. евро (данни: февруари 2015 г.).

От ноември 2014 г. комисарят по хуманитарна помощ и управление при кризи Христос Стилианидис отговаря за ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“.

Хуманитарна помощ

ЕС работи във всички зони на тежки кризи, включително Сирия, Южен Судан, Украйна, засегнатата от ебола Западна Африка и Централноафриканската република, както и в страни, застрашени от нестабилност след приключване на конфликт, като Кот д'Ивоар. Той помага за спасяване на човешки животи, намаляване на страданията и защита на сигурността и достойнството на пострадалите.

От 1992 г. досега ЕС е предоставил хуманитарна помощ в повече от 140 страни. Въпреки че годишният бюджет за тези операции е ограничен до 1 млрд. евро, Съюзът помага на около 120 милиона души всяка година.

ЕС помага за повишаване на осведомеността за т. нар. „забравени кризи“ – често това са продължителни кризи, убягнали от вниманието на медиите и международната общност. Наскоро той помогна вниманието да се насочи към хуманитарното бедствие в Централноафриканската република.

Как работим

Финансираната от ЕС помощ се администрира от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO). Хуманитарната помощ се предоставя на място чрез повече от 200 организации и агенции партньори, включително:

  • неправителствени организации (НПО)
  • международни организации
  • организации на Червения кръст
  • агенции на ООН.

Ние предоставяме спешна помощ безпристрастно, независимо от расата, етническата принадлежност, религията, пола, възрастта, националността или политическата принадлежност на хората.

Секторите, в които е предоставена най-много хуманитарна помощ от ЕС, са: продоволствие и изхранване — 40 %, подслон — 19 %, здравеопазване и медицинска помощ — 14 %.

Хуманитарната помощ от ЕС по сектори

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Чрез инициативата за Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (2014 – 2020 г.) ще бъде дадена възможност на около 18 000 европейци да работят като доброволци по финансирани от ЕС проекти по света. До приключването на програмата:

  • около 4000 души ще бъдат обучени и изпратени в хуманитарни организации, за да извършват дейности в засегнати от бедствия страни,
  • 4000 доброволци и служители на НПО ще се възползват от обучения и дейности за изграждане на капацитет,
  • 10 000 доброволци ще подкрепят по интернет проекти от своите страни.

Гражданска защита

Чрез механизма за гражданска защита на ЕС Европейската комисия играе важна роля при координирането на реакциите при кризи в Европа и по света. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации следи постоянно съществуващите и потенциалните кризи.

Той координира комуникацията между засегнатата страна, специалистите на място и страните, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС. Към момента в механизма участват всички 28 държави членки на ЕС, Исландия, Черна гора и Норвегия. Бившата югославска република Македония е в процес на подновяване на членството си. Турция и Сърбия наскоро са подписали споразумения и се подготвят за присъединяване към механизма.

Предложенията за помощ от страна на участниците се съгласуват с нуждите.

В периода между 2010 г. и 2014 г. ЕС реагира на повече от 80 извънредни ситуации по света:

През януари 2014 г. влезе в сила ново законодателство за гражданската защита, с което се въведе рамка за по-тясно сътрудничество в областта на:

  • предотвратяване на природни бедствия
  • сумарна оценка на риска
  • подготвеност и планиране, включително по-често провеждане на съвместни обучения и учения на европейските екипи по гражданска защита.

Това законодателство е и основа за доброволно обединяване на специалисти и ноу-хау от различни страни от ЕС.

За да сте в течение на последните новини и блогове по теми, засягащи хуманитарната помощ и гражданската защита в ЕС, може да се абонирате за услугата за електронни съобщения на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на нейния уебсайт.

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Текстът е актуализиран през октомври 2015 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, статистика и съобщения за медиите

Законодателство

Back to top