Uniunea Europeană

Drepturile omului

Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului sunt valori care se regăsesc în toate tratatele Uniunii Europene. Carta drepturilor fundamentale este o declarație fermă și clară în favoarea drepturilor cetățenilor europeni.

Protejarea drepturilor fundamentale în cadrul UE

Drepturile fundamentale sunt garantate la nivel național de constituția fiecărei țări, iar la nivel european de Carta drepturilor fundamentale a UE (adoptată în 2000 și obligatorie pentru țările UE începând din 2009). Toate instituțiile UE – Comisia, Parlamentul și Consiliul – joacă un rol important în apărarea drepturilor omului. Carta:

  • definește drepturile fundamentale pe care sunt obligate să le respecte instituțiile și organismele UE
  • li se aplică și guvernelor naționale, atunci când pun în aplicare legislația europeană.

Persoanele care doresc să obțină reparații trebuie să se adreseze instanței în țara lor. Ca ultimă soluție, se pot adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Carta este în concordanță cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a fost ratificată de toate țările UE.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) identifică și analizează tendințele majore în domeniu.

Promovarea drepturilor omului în lume

Cadrul strategic din 2012 privind drepturile omului și democrația își propune să îmbunătățească eficiența și coerența politicii UE în domeniul drepturilor omului. Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația (2015-2020) prevede o bază convenită pentru un efort cu adevărat colectiv, depus atât de țările membre, cât și de instituțiile UE. În 2012, dl Stavros Lambrinidis a fost desemnat primul reprezentant special al UE pentru drepturile omului. Rolul său este de a consolida politica externă a UE în domeniul drepturilor omului și de a o aduce în atenția publicului.

Uniunea Europeană se bazează pe un angajament ferm față de promovarea și protejarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept la nivel mondial. Drepturile omului se află în centrul relațiilor UE cu alte țări și regiuni. Promovarea drepturilor omului poate contribui la prevenirea și soluționarea conflictelor și, în cele din urmă, la combaterea sărăciei.

Prin politica sa în domeniul drepturilor omului, UE:

  • promovează drepturile femeii, ale copilului, ale minorităților și ale persoanelor strămutate
  • se opune pedepsei capitale, torturii, traficului de persoane și discriminării
  • apără drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale
  • apără caracterul universal și indivizibil al drepturilor omului, în colaborare deplină și activă cu țările partenere, cu organizații internaționale și regionale, cu asociații și grupuri de la toate nivelurile societății civile.

Toate acordurile comerciale sau de cooperare cu țări terțe (în prezent peste 120) conțin o clauză care prevede că drepturile omului reprezintă un element esențial al acestor relații. UE a impus în câteva rânduri sancțiuni pentru nerespectarea drepturilor omului. 

De asemenea, UE participă la dialoguri pe tema drepturilor omului cu peste 40 de țări și organizații, inclusiv cu Rusia, China și Uniunea Africană. Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația evaluează activitatea desfășurată de Uniune în acest domeniu în lumea întreagă. 

Prin intermediul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, UE sprijină grupuri, asociații sau persoane care militează pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept. Acest instrument dispune de un buget de 1,3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Publication

Fișă informativă publicată în iulie 2016

Această publicație face parte din seria „UE ȘI…”

Back to top