Európai Unió

Emberi jogok

Emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tisztelete – ezeket az uniós alapértékeket az Európai Unió szerződései rögzítik. Az Európai Unió Alapjogi Chartája határozottan kinyilvánítja és egyértelműen meghatározza, milyen jogok illetik meg az uniós polgárokat.

Az alapjogok védelme az Európai Unióban

Az Európai Unióban az alapjogokat tagállami szinten az egyes országok alkotmánya, uniós szinten pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája garantálja. (A 2000-ben elfogadott chartában foglaltakat 2009 óta kötelező betartaniuk az uniós tagországoknak.) Az emberi jogok védelme terén az EU összes intézményére – a Bizottságra, a Parlamentre és a Tanácsra is – feladat hárul. A charta:

  • rögzíti mindazokat az alapjogokat, melyeket az EU valamennyi intézményének és szervének kötelező tiszteletben tartania;
  • a tagállami kormányok által is kötelezően alkalmazandó az uniós jogszabályok végrehajtása során.

A jogorvoslatot kereső magánszemélyeknek a nemzeti bírósághoz kell fordulniuk saját országukban. A polgárok utolsó lehetőségként az Európai Bíróságnál is keresetet nyújthatnak be.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája összhangban áll az emberi jogok európai egyezményével, melyet az összes uniós ország ratifikált.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége azonosítja és elemzi az alapjogok területén érvényesülő legfontosabb tendenciákat.

Az emberi jogok világszintű érvényre juttatásáért

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretet az EU azért dolgozta ki 2012-ben, hogy hatékonyabbá és következetesebbé tegye emberi jogi politikáját. Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv (2015–2020) pedig – konszenzusra építve – alapot teremt ahhoz, hogy az EU tagállamai és az uniós intézmények ténylegesen összefogjanak, és kollektív erőfeszítéseket tegyenek. 2012-ben Sztávrosz Lambrinídisz személyében az EU első alkalommal nevezett ki emberi jogokért felelős különleges képviselőt. A különleges képviselő feladata az, hogy hatékonyabbá tegye az EU által a nem uniós országokban folytatott emberi jogi politikát, továbbá hogy felhívja a figyelmet az ennek keretében végzett munkára és az elért eredményekre.

Az Európai Unió világszerte elkötelezetten védelmezi és támogatja az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. A nem uniós országokkal és az Unión kívüli régiókkal kialakított kapcsolataiban az EU központi jelentőséget tulajdonít az emberi jogok kérdésének. Az emberi jogok előmozdítása terén végzett munka a konfliktusok megelőzését és megoldását, illetve – végső soron – a szegénység enyhítését is elősegítheti.

Emberi jogi politikája révén az EU:

  • azon munkálkodik, hogy érvényt szerezzen a nők, a gyermekek, a kisebbségek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek jogainak;
  • fellép a halálbüntetés, a kínzás, az emberkereskedelem és a hátrányos megkülönböztetés ellen;
  • védelmezi a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat;
  • kiáll amellett, hogy az emberi jogok egyetemesek és oszthatatlanok, s ennek az elvnek a védelmében teljes körűen és tevékenyen együttműködik a partnerországokkal, regionális és nemzetközi szervezetekkel, valamint a társadalom különböző szintjein működő csoportokkal és szövetségekkel.

Nem uniós országokkal kötött összes (ma már 120-nál is több) kereskedelmi és együttműködési megállapodása záradékot tartalmaz, mely kimondja, hogy az emberi jogok tisztelete a kapcsolatrendszer nélkülözhetetlen eleme. Az emberi jogok megsértése miatt az EU számos országot szankciókkal sújtott. 

Ezen túlmenően az Európai Unió párbeszédet folytat az emberi jogokról több mint 40 országgal és szervezettel, köztük Oroszországgal, Kínával és az Afrikai Unióval. Az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről szóló éves jelentésében az EU számadást készít az emberi jogok érvényre juttatásáért világszerte végzett munkájáról.

Az EU a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze révén támogatást biztosít az emberi jogok és alapvető szabadságok, a demokrácia és a jogállamiság védelméért küzdő csoportoknak, szövetségeknek és magánszemélyeknek. Az eszköz költségvetése 1,3 milliárd eurót tesz ki a 2014 és 2020 közötti időszakban.

Publication

Tájékoztató (közzététel időpontja: 2016. július)

Ez a kiadvány az Európai Bizottság „AZ EU ÉS” sorozatának része.

Back to top