Evropska unija

Zdravje

Organizacija zdravstvenih sistemov in izvajanje zdravstvenih storitev sta v pristojnosti držav članic. Evropska unija zgolj dopolnjuje nacionalne politike, tako da:

 • državam EU pomaga pri izpolnjevanju skupnih ciljev,
 • ustvarja ekonomije obsega z združevanjem virov,
 • državam EU pomaga pri reševanju skupnih izzivov, denimo pandemij, kroničnih bolezni in posledic daljše pričakovane življenjske dobe za sisteme zdravstvenega varstva.

Področja zdravstvene politike EU, ki se izvaja v okviru zdravstvene strategije, so:

 • preventiva, in sicer s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga,
 • enake možnosti za dobro zdravje in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse (ne glede na prihodek, spol, etnično pripadnost itd.),
 • hude nevarnosti za zdravje, ki zadevajo več kot eno državo EU,
 • zdravje starostnikov,
 • dinamični zdravstveni sistemi in nove tehnologije.

Zdravje vpliva tudi na gospodarsko blaginjo – več informacij v dokumentu o vlaganju v zdravstvo.

Ukrepi EU

 • Evropski predpisi in standardi za zdravstvene proizvode in storitve (denimo zdravila, medicinske pripomočke in e-zdravstvo) ter bolnike (denimo varnost in čezmejne zdravstvene storitve).
 • Orodja, ki državam EU omogočajo sodelovanje in izmenjavo najboljših praks (denimo dejavnosti za spodbujanje zdravja, obravnavanje dejavnikov tveganja, obvladovanje bolezni, zdravstveni sistemi).
 • Financiranje zdravstvenih projektov z zdravstvenim programom EU.

 

Bolezni – preprečevanje

Evropska unija podpira preventivne dejavnosti, npr.:

 • odgovorno označevanje živil – da potrošniki vedo, kaj jedo,
 • ukrepe proti raku dojke, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke – vseevropske presejalne programe, ki vsebujejo smernice za zagotavljanje kakovostnega zdravljenja, združujejo znanje in vire,
 • uveljavljanje zdrave prehrane in telesne aktivnosti – spodbujanje sodelovanja med vladnimi organi, nevladnimi organizacijami in industrijo, ki si prizadevajo potrošnikom olajšati odločitev za bolj zdrav način življenja,
 • boj proti kajenju – s predpisi o tobačnih izdelkih, kampanjami ozaveščanja, oglaševanjem in sponzoriranjem.

Bolezni – ukrepanje

EU pomaga državam članicam, da se bolj učinkovito pripravijo na hude nevarnosti za zdravje, ki zadevajo več držav, ter da bolje uskladijo svoje ukrepe, npr. s skupnim naročanjem cepiv in druge medicinske opreme.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni v Stockholmu odkriva in ocenjuje nove grožnje za zdravje in tako omogoča hitro ukrepanje EU. Center združuje znanje o znanih in nastajajočih grožnjah ter si skupaj z nacionalnimi centri prizadeva vzpostaviti vseevropski sistem spremljanja bolezni.

Farmacevtski proizvodi

Vsa zdravila, ki so v prodaji v EU, morajo pred tem pridobiti dovoljenje organa države članice ali EU. Varnost vseh prodajanih zdravil v EU spremljajo skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Če ugotovijo, da je zdravilo nevarno, nemudoma ukrepajo: zdravilo umaknejo iz prodaje oziroma prekličejo dovoljenje za promet.

Svojo vlogo pri tem opravljajo Evropska komisija, nacionalni organi in evropska agencija za zdravila v Londonu. Agencija usklajuje znanstveno ocenjevanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil in tako pomaga nacionalnim regulativnim organom.

Raziskave in inovacije

Evropska unija bo v obdobju 2014–2020 z raziskovalnim programom Obzorje 2020 namenila skoraj 7,5 milijarde evrov raziskavam, ki pripomorejo k izboljšanju evropskega zdravstva.

Zdravljenje v tujini

EU omogoča odhod na zdravljenje v tujino, kadar je to nujno ali lažje:kadar je na primer najbližja bolnišnica tik za mejo ali kadar specialistično zdravljenje izvajajo samo v tujini.

Pravice državljanov EU do zdravljenja v drugi državi EU so določene z zakonodajo EU o pravicah pacientov v čezmejnem zdravstvu. Zakonodaja poleg tega:

 • omogoča nacionalnim zdravstvenim organom lažje sodelovanje in izmenjavo informacij o standardih kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • zagotavlja priznavanje receptov ene države EU v drugih,
 • uvaja evropske referenčne mreže, tj. specializirane strokovne centre, v katerih bodo zdravstveni strokovnjaki iz vse Evrope določali najboljše prakse.

 

Potnikom, ki zbolijo v tujini, zdravstveno oskrbo poiščejo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Mednarodno sodelovanje

Evropska unija tesno sodeluje s strateškimi partnerji, denimo Svetovno zdravstveno organizacijo. Skupaj si prizadevajo izboljšati zdravstveno varstvo po vsem svetu z raziskavami, razvojno pomočjo, boljšim dostopom do zdravil itd.

Back to top