Europese Unie

Gezondheid

Alle EU-landen organiseren zelf de gezondheidszorg voor hun burgers. De EU vult het nationale beleid aan met:

 • gemeenschappelijke doelstellingen
 • schaalvoordelen door een bundeling van de middelen
 • hulp bij de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen zoals epidemieën, chronische ziekten of de vergrijzing.

Het EU-beleid op het gebied van gezondheid is vertaald in een gezondheidsstrategie. Die is vooral gericht op:

 • preventie door het promoten van een gezondere levensstijl
 • gelijke kansen op een goede gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen (ongeacht inkomen, geslacht, ras, enz.)
 • de aanpak van ernstige internationale bedreigingen van de gezondheid
 • gezond ouder worden
 • steun voor dynamische gezondheidsstelsels en nieuwe technologie.

Gezondheid heeft ook een invloed op de welvaart, zie de beleidsnota over investeren in volksgezondheid

EU-maatregelen

 • EU-wetten en normen voor producten en -diensten (bijv. geneesmiddelen, medische apparatuur en e-gezondheid) en patiënten (bijv. veiligheid, zorg in het buitenland)
 • Hulp aan EU-landen om samen te werken en beste praktijken uit te wisselen (bijv. inzake gezondheidsbevordering, risicofactoren, ziektebeheer en gezondheidsstelsels)
 • Subsidies voor gezondheidsprojecten via het EU-gezondheidsprogramma

 

Preventie van ziekten

De EU ondersteunt preventieve maatregelen zoals:

 • betere voedseletikettering zodat de consument weet wat hij eet
 • bestrijding van borst-, baarmoederhals- en darmkanker via Europese screeningprogramma's, richtlijnen voor de kwaliteit van behandelingen en een bundeling van kennis en middelen
 • gezonde voeding en lichaamsbeweging aan te moedigen
 • campagnes tegen roken en wetgeving over tabaksproducten.

Aanpak van ziekten

De EU helpt nationale overheden zich beter voor te bereiden op internationale gezondheidsbedreigingen en om hun beleid beter te coördineren, bijv. door de gezamenlijke aankoop van vaccins.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding in Stockholm analyseert nieuwe bedreigingen, zodat de EU snel kan reageren. Het bundelt kennis over bestaande en nieuwe dreigingen en ontwikkelt in samenwerking met zijn tegenhangers in de EU-landen een systeem voor de monitoring van ziekten op Europees niveau.

Farmaceutische producten

Geneesmiddelen mogen pas op de markt wordt gebracht nadat ze door de EU en de EU-landen zijn goedgekeurd. Maar ook daarna wordt voortdurend nagegaan of ze nog veilig zijn. Is dat niet het geval, dan wordt de verkoop onmiddellijk stopgezet of de erkenning ingetrokken.

De Europese Commissie, de nationale autoriteiten en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Londen werken mee aan dit systeem. Het EMA helpt de nationale toezichthouders door de wetenschappelijke beoordeling van kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van geneesmiddelen te coördineren.

Onderzoek en innovatie

Via het onderzoeksprogramma Horizon 2020 investeert de EU tussen 2014 en 2020 ongeveer 7,5 miljard euro in onderzoek om de Europese gezondheidszorg te verbeteren.

Behandeling in het buitenland

Soms is het nodig of gemakkelijker om voor een behandeling naar het buitenland te gaan. De EU helpt daarbij,bijvoorbeeld wanneer het dichtstbijzijnde ziekenhuis net over de grens ligt of wanneer u die gespecialiseerde behandeling alleen in het buitenland kunt krijgen.

Een EU-wet over gezondheidszorg in het buitenland bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt, en zorgt ook voor:

 • vlottere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nationale gezondheidsdiensten over kwaliteits- en veiligheidsnormen in de zorg
 • erkenning van doktersrecepten in andere EU-landen
 • Europese Referentienetwerken, d.w.z. gespecialiseerde expertisecentra waar gezondheidsdeskundigen uit heel Europa kunnen leren van elkaars beproefde methoden.

 

De Europese ziekteverzekeringskaart of Europese zorgpas helpt u om een behandeling te krijgen als u ziek wordt in het buitenland.

Internationale samenwerking

De EU werkt nauw samen met partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren via onderzoek, ontwikkelingssamenwerking, een betere toegang tot geneesmiddelen, enz.

Back to top