Európai Unió

Egészségügy

Az egészségügyi ellátás megszervezése és biztosítása a nemzeti kormányok feladatkörébe tartozik. Az EU csupán kiegészíti a tagállamok szakpolitikáit, mégpedig a következőképpen:

 • segíti a tagállamokat a közös célok megvalósításában;
 • lehetővé teszi a méretgazdaságosságot az erőforrások összevonása révén;
 • segíti az EU-országokat abban, hogy megoldásokat találjanak a mindannyiukat érintő kihívásokra – például, hogy együttes erővel lépjenek fel a világjárványokkal, illetve a lakosság széles rétegeit érintő krónikus betegségekkel szemben, vagy hogy kezeljék a várható élettartam meghosszabbodásának az egészségügyi ellátórendszerekre gyakorolt hatásait.

Az EU egészségügyi politikája, melynek gerincét az európai egészségügyi stratégia alkotja, arra összpontosít, hogy:

 • elősegítse a betegségmegelőzést – különösen az egészséges életvitel népszerűsítése révén;
 • jövedelmi viszonyoktól, nemi vagy etnikai hovatartozástól stb. függetlenül mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítson az egészség és a minőségi egészségügyi ellátás terén;
 • felvegye a küzdelmet a több tagországot érintő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben;
 • segítségével az emberek öregkorukat egészségben élhessék meg;
 • előmozdítsa a dinamikus egészségügyi rendszerek és az új technológiák térnyerését.

A lakosság jó egészségügyi állapota a gazdasági életre is pozitív hatással van (lásd a Beruházás az egészségügybe című szakpolitikai dokumentumot).

Uniós fellépés

 • Uniós jogszabályok és normák szabályozzák EU-szerte az egészségügyi termékeket és szolgáltatásokat (pl. a gyógyszereket, az orvostechnikai eszközöket és az e-egészségügyet), valamint a betegellátást (betegbiztonság, több tagországra kiterjedő egészségügyi szolgáltatások).
 • Az EU különböző eszközöket bocsát a tagállamok rendelkezésére annak érdekében, hogy segítse őket az együttműködésben és a bevált módszerek azonosításában (pl. az egészségmegőrzés, a kockázati tényezők feltérképezése és kezelése, a betegségekkel szembeni fellépés és az egészségügyi ellátórendszerek megszervezése terén).
 • Egészségügyi projekteket finanszíroz az uniós egészségügyi program révén.

 

Betegségmegelőzés

Az EU támogatja a betegségek megelőzését célzó intézkedéseket és tevékenységeket, például a következőket:

 • a felelősségteljes élelmiszer-címkézést, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, mit is esznek;
 • a mell-, a méhnyak- és a vastagbélrák elleni fellépést, ezért EU-szerte segíti szűrőprogramok megvalósítását, minőségbiztosítási iránymutatásokat készít e betegségek kezeléséhez, valamint egybegyűjti a rendelkezésre álló ismereteket és erőforrásokat;
 • az egészséges táplálkozást és a testmozgást ösztönző intézkedéseket – arra biztatja a kormányokat, a civilszervezeteket és a vállalkozásokat, hogy működjenek együtt ezen a területen, és segítsék elő az egészségesebb életmód elterjedését;
 • a dohányzás elleni intézkedéseket – átfogó tevékenységet folytat ezen a területen, mely magában foglalja a dohányzás veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatást/figyelemfelhívást, valamint a dohánytermékek, a reklámozás és szponzorolás jogi szabályozását is.

Betegségkezelés

Az EU segítséget nyújt a tagállami kormányoknak abban, hogy jobban felkészüljenek a több országot érintő egészségügyi veszélyekre, és jobban összehangolják az azok leküzdését célzó lépéseiket. Például lehetővé teszi vakcinák közös beszerzését és egyéb orvosi ellenintézkedések együttes megvalósítását.

A stockholmi székhelyű Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) az új egészségügyi veszélyek feltérképezésével lehetővé teszi az Uniónak, hogy gyors válaszintézkedéseket hozhasson. A központ összesíti a jelenlegi és az új egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos ismereteket. Az ECDC a tagállami betegségmegelőzési és járványügyi szervekkel együttműködve európai szintű járványfelügyeleti rendszer kiépítésén dolgozik.

Gyógyszerek

Minden, az EU-ban értékesíteni kívánt gyógyszert a forgalomba hozatal előtt engedélyeztetni kell tagállami vagy uniós szinten, és a hatóságok a forgalomba hozatalt követően is – a termék egész életciklusa alatt – figyelemmel kísérik a gyógyszerek biztonságosságát. Ha valamelyik gyógyszerről kiderül, hogy veszélyes, késedelem nélkül intézkednek: szükség esetén felfüggesztik vagy visszavonják a forgalmazási engedélyt.

Ebben a tevékenységben az Európai Bizottságnak, a nemzeti hatóságoknak és a londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) egyaránt fontos szerepe van. Az EMA a gyógyszerek minőségének, biztonságosságának és hatékonyságának tudományos értékelését végzi, és ezzel számottevően segíti a tagállami szabályozó szervek munkáját.

Kutatás és innováció

2014 és 2020 között az EU – kutatási programja, a Horizont 2020 keretében – közel 7,5 milliárd eurót fog költeni az egészségügy javítását célzó kutatásra.

Külföldi kezelések

Az EU segíti a betegeket abban, hogy amennyiben szükséges vagy könnyebbséget jelent számukra – például ha a legközelebbi kórház a határ másik oldalán van, vagy ha az adott kezelésre saját országukban nincs lehetőség –, külföldön vegyenek igénybe gyógykezelést.

A más tagországokban orvosi kezelést igénybe vevő EU-polgárok jogait uniós jogszabály, mégpedig a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelv rögzíti, mely:

 • egyszerűbbé teszi az együttműködést, valamint az egészségügyi ellátás minőségi és biztonsági előírásaival kapcsolatos információk cseréjét a tagállami egészségügyi hatóságok számára;
 • biztosítja, hogy a valamelyik uniós országban kiállított orvosi rendelvényeket mindegyik tagállamban elismerjék;
 • elősegíti speciális szakértelemmel rendelkező egészségügyi ellátókból álló európai referenciahálózatok létrejöttét abból a célból, hogy a különböző EU-országok szakértői meg tudják osztani egymással a hazájukban bevált egészségügyi módszereket.

 

Az európai egészségbiztosítási kártya segítségével az EU valamelyik másik tagországában átmeneti jelleggel tartózkodó polgárok szükség esetén könnyebben részesülhetnek ott orvosi ellátásban.

Nemzetközi együttműködés

Az EU stratégiai partnereivel, például az Egészségügyi Világszervezettel szorosan együttműködve munkálkodik annak érdekében, hogy kutatás, fejlesztési segélyek nyújtása, a gyógyszerellátás javítása stb. révén világszerte emelkedjen az egészségügyi ellátás színvonala.

Back to top