Europska unija

Zdravlje

Za organizaciju i osiguravanje zdravstvene skrbi nadležne su vlade država članica. EU pritom ima ulogu nadopuniti nacionalne politike:

 • pomažući vladama država članica EU-a da ostvare zajedničke ciljeve
 • stvarajući ekonomije razmjera udruživanjem resursa
 • pomažući državama EU-a da se suoče sa zajedničkim izazovima – pandemijama, kroničnim bolestima ili učinkom produljenja životnog vijeka na sustave zdravstvene skrbi.

Glavni su prioriteti zdravstvene politike EU-a u okviru zdravstvene strategije:

 • prevencija, prvenstveno promicanjem zdravijeg načina života
 • jednak pristup zdravlju i kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi za sve (bez obzira na dohodak, spol, etničku pripadnost itd.)
 • suzbijanje ozbiljnih zdravstvenih prijetnji koje pogađaju više država EU-a
 • očuvanje zdravlja do poznih godina
 • podupiranje dinamičnih zdravstvenih sustava i novih tehnologija.

Zdravlje utječe i na gospodarski prosperitet (vidi dokument Politika ulaganja u zdravlje).

Konkretne mjere EU-a:

 • uvođenje europskih zakona i normi za zdravstvene proizvode i usluge (npr. lijekove, medicinske uređaje i e-zdravlje) i zaštitu pacijenata (npr. sigurnost i zdravstvene usluge u koje je uključeno više država EU-a)
 • razvoj alata koji će državama EU-a pomoći da surađuju i utvrde najbolju praksu (npr. aktivnosti za promicanje zdravlja, suzbijanje čimbenika rizika, sprječavanje bolesti i zdravstveni sustavi)
 • financiranje zdravstvenih projekata putem zdravstvenog programa EU-a.

 

Sprječavanje bolesti

EU podupire mjere za prevenciju bolesti koje uključuju:

 • odgovorno označivanja namirnica kako bi potrošači znali što jedu
 • borbu protiv raka dojke, grlića maternice i debelog crijeva promicanjem programa probira u čitavom EU-u, izdavanjem smjernica za osiguravanje kvalitete liječenja te udruživanjem znanja i resursa
 • mjere za promicanje zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti – poticanje vlada, nevladinih udruga i industrije na suradnju kako bi potrošačima olakšali usvajanje zdravih životnih navika
 • borbu protiv pušenja donošenjem zakona o duhanskim proizvodima, podizanjem svijesti, promidžbom i sponzorstvom.

Odgovor na zdravstvene prijetnje

EU pomaže vladama država članica da se učinkovitije pripreme na ozbiljne zdravstvene prijetnje kojima je izložen veći broj država te da bolje koordiniraju svoj odgovor na takve prijetnje, primjerice tako što omogućuje zajedničku nabavu cjepiva i drugih medicinskih proizvoda.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti u Stockholmu procjenjuje nove zdravstvene prijetnje kako bi EU na njih mogao brzo odgovoriti. Prikuplja znanje o postojećim i novim prijetnjama te surađuje s nacionalnim centrima na razvoju sustava praćenja bolesti na razini čitave Europe.

Farmaceutski proizvodi

Svi lijekovi u EU-u moraju se odobriti na nacionalnoj razini ili na razini EU-a prije njihova stavljanja na tržište. Sigurnost lijeka koji se prodaje u EU-u prati se tijekom njegova čitavog životnog vijeka. Ako se utvrdi da je lijek opasan, poduzimaju se hitre mjere obustave prodaje ili oduzimanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Ulogu u navedenom sustavu podjednako imaju Europska komisija, nadležna nacionalna tijela i Europska agencija za lijekove (EMA) sa sjedištem u Londonu. EMA pomaže nacionalnim regulatornim tijelima tako što koordinira znanstvenu ocjenu kvalitete, sigurnosti i djelotvornosti lijekova.

Istraživanje i inovacije

U okviru svojeg istraživačkog projekta Obzor 2020. EU planira potrošiti gotovo 7,5 milijardi EUR na istraživanje za poboljšanje zdravstvene skrbi u Europi u razdoblju 2014. – 2020.

Liječenje u inozemstvu

EU pruža pomoć u slučajevima kada je nužno ili jednostavnije obaviti liječenje u inozemstvu,primjerice ako se najbliža bolnica nalazi odmah preko granice ili ako je specijalističko liječenje dostupno samo u inozemstvu.

Prava građana EU-a na liječenje u drugoj državi EU-a utvrđena su zakonodavstvom EU-a o pravima pacijenata u zdravstvenoj skrbi u koju je uključeno više država članica (prekogranična zdravstvena skrb). Time se:

 • nacionalnim tijelima nadležnima za zdravstvo olakšava suradnja i razmjena informacija o standardima kvalitete i sigurnosti u zdravstvenoj skrbi
 • jamči priznavanje recepata u drugim državama EU-a
 • priprema uvođenje europskih referentnih mreža – specijaliziranih centara znanja koji zdravstvenim stručnjacima iz čitave Europe omogućuju razmjenu najbolje prakse.

 

Europskom karticom zdravstvenog osiguranja (EHIC) omogućuje se ostvarivanje prava na zdravstvenu skrb tijekom puta u inozemstvo.

Međunarodna suradnja

EU blisko surađuje sa strateškim partnerima, primjerice sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, na poboljšanju zdravstvene skrbi u čitavom svijetu putem istraživanja, razvojne pomoći, veće dostupnosti lijekova i slično.

Back to top