Europæiske Union

Sundhed

Det er op til medlemslandene at organisere deres sundhedspleje og sikre, at den er til rådighed. EU's rolle er at supplere de nationale politikker ved at:

 • hjælpe EU-landene med at nå fælles mål
 • skabe stordriftsfordele ved at samle ressourcerne
 • hjælpe medlemslandene med at tackle fælles udfordringer - såsom pandemier, kroniske sygdomme eller konsekvenserne for vores sundhedssystemer af, at vi lever længere.

EU's sundhedspolitik, som gennemføres gennem sundhedsstrategien, fokuserer på:

 • forebyggelse - særligt ved at fremme en sundere livsstil
 • lige muligheder for et godt helbred og sundhedspleje af høj kvalitet for alle (uanset indkomst, køn, etnisk oprindelse osv.)
 • bekæmpelse af alvorlige sundhedstrusler, som berører mere end ét land
 • sikring af en sund alderdom
 • støtte til dynamiske sundhedssystemer og ny teknologi.

Sundhed har også betydning for den økonomiske vækst - se det politiske oplæg Investering i sundhed.

Særlige EU-tiltag

 • Regler og standarder, som gælder i hele EU, vedrørende sundhedsprodukter og -tjenester (f.eks. lægemidler, lægeudstyr og e-sundhed) og patienter (f.eks. sikkerhed og sundhedstjenester, som involverer mere end ét land)
 • Redskaber, som kan hjælpe EU-landene med at samarbejde og finde frem til bedste praksis (f.eks. sundhedsfremmende aktiviteter, bekæmpelse af risikofaktorer, sygdomsforvaltning og sundhedssystemer)
 • Finansiering af sundhedsprojekter gennem EU's sundhedsprogram.

 

Sygdomme - forebyggelse

EU støtter forebyggende tiltag mod sygdomme gennem f.eks.:

 • ansvarlig fødevaremærkning - så forbrugerne ved, hvad de spiser
 • tiltag mod brystkræft, livmoderhalskræft samt tyk- og endetarmskræft - EU-omfattende screeningprogrammer, udarbejdelse af retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med behandling og indsamling af viden og ressourcer
 • tiltag til at fremme sund kost og motion - opfordring til medlemslande, ngo'er og erhvervslivet om at arbejde sammen og gøre det lettere for forbrugerne at ændre livsstil.
 • bekæmpelse af rygning gennem lovgivning om tobaksvarer, opmærksomhedsskabelse, kampagner og sponsorater.

Sygdomme - beredskab

EU hjælper medlemslandene med at forberede sig bedre på alvorlige sundhedstrusler, som berører mere end ét land, og koordinere indsatsen bedre – f.eks. ved at give mulighed for at købe vacciner og andet lægeligt udstyr i fællesskab.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme i Stockholm vurderer nye sundhedstrusler, så EU kan reagere hurtigt. Centret samler viden om nuværende og nye sundhedsfarer og arbejder sammen med de nationale centre for at udvikle tilsyn med sygdomme på europæisk plan.

Lægemidler

Alle lægemidler i EU skal godkendes på nationalt plan eller EU-plan, inden de må markedsføres. Sikkerheden ved et lægemiddel, der sælges i EU, overvåges gennem hele dets livscyklus. Hvis det er farligt, skrides der hurtigt ind. Salget stoppes, eller markedsføringstilladelsen trækkes tilbage.

Europa-Kommissionen, de nationale myndigheder og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i London spiller alle en rolle i dette system. EMA hjælper de nationale lovgivere ved at koordinere den videnskabelige vurdering af lægemidlers kvalitet, sikkerhed og virkning.

Forskning og innovation

EU vil gennem sit forskningsprogram Horisont 2020 bruge næsten 7,5 mia. euro på forskning mellem 2014 og 2020 for at forbedre den europæiske sundhedspleje.

Behandling i udlandet

EU hjælper, hvis det er nødvendigt – eller lettere – at blive behandlet i udlandet:hvis f.eks. det nærmeste hospital er lige på den anden siden af grænsen, eller hvis specialbehandling kun findes i udlandet.

EU-borgeres ret til behandling i et andet EU-land er fastsat i en EU-lov om patientrettigheder i forbindelse med sundhedspleje, der involverer mere end ét EU-land (grænseoverskridende sundhedspleje), som også:

 • gør det lettere for de nationale sundhedsmyndigheder at samarbejde og udveksle oplysninger om kvalitets- og sikkerhedsstandarder i sundhedsplejen
 • sikrer anerkendelse af recepter i andre EU-lande
 • baner vej for europæiske netværk af referencecentre - specialiserede ekspertisecentre, hvor sundhedseksperter i hele Europa kan dele bedste praksis.

 

Det europæiske sygesikringskort hjælper rejsende med at få adgang til behandling, hvis de bliver syge i udlandet.

Internationalt samarbejde

EU arbejder tæt sammen med strategiske partnere såsom Verdenssundhedsorganisationen for at forbedre sundhedsplejen i hele verden gennem forskning, udviklingsstøtte, bedre adgang til lægemidler osv.

Back to top