Evropska unija

Preprečevanje goljufij

Preprečevanje goljufij

Tihotapljenje cigaret, ponarejanje evrskih kovancev, izogibanje uvoznim dajatvam za čevlje in oblačila, subvencije za pridelavo pomaranč na neobstoječih kmetijah – vse to so primeri goljufivih dejanj, ki pomenijo zapravljanje denarja evropskih davkoplačevalcev.

V EU je glavni organ za boj proti takim dejavnostim Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

Prijava goljufije pri uradu OLAF

Kaj dela OLAF

 • Preiskuje goljufije, korupcijo in druge nezakonite dejavnosti
 • Odkriva in preiskuje resne kršitve, ki jih povzroči osebje EU
 • Pomaga Evropski komisiji oblikovati in izvajati politike za preprečevanje in ugotavljanje goljufij

Preiskave

 1. Preiskave vključujejo razgovore in kontrolne preglede prostorov – tudi zunaj EU. Urad tudi koordinira inšpekcijski nadzor nacionalnih agencij za boj proti goljufijam.
 2. Po opravljeni preiskavi urad institucijam EU in zadevnim nacionalnim organom priporoči ukrepe: kazenske preiskave, kazenski pregon, izterjavo sredstev in disciplinske ukrepe.
 3. Urad tudi spremlja izvajanje teh priporočil.

Carinski postopki

Nacionalni carinski organi v EU in zunaj nje skupaj z uradom OLAF (in drugimi agencijami EU) redno izvajajo operacije za preprečevanje tihotapljenja in goljufij na nekaterih območjih z visokim tveganjem in na določenih poteh.

Tako so na primer oktobra 2014 v mednarodni carinski operaciji zasegli več kot 1,2 milijona ponarejenih izdelkov in 130 milijonov cigaret. V operaciji, poimenovani REPLICA, so preiskovali uvoz po morju ponarejenega blaga, vključno s cigaretami, parfumi, rezervnimi deli za avtomobile in kolesa, igračami, modnimi dodatki in električnimi napravami.

Najpomembnejše oblike goljufij

Tihotapljenje cigaret

Izogibanje plačilu trošarin in carin – večinoma s tihotapljenjem cigaret – je med glavnimi oblikami goljufij v EU. Partnerske agencije obvestijo urad o sumljivih premikih tovornih ladij, OLAF tudi navzkrižno preverja podatke pri nacionalnih obveščevalnih agencijah, saj tako dobi vpogled v načine tihotapljenja.

OLAF je denimo v obdobju 2012–2014 v skupnih operacijah z nacionalnimi agencijami zasegel:

 • 9 plovil, ki so prevažala okrog 215 milijonov cigaret (davčna utaja v vrednosti 43 milijonov evrov)
 • zabojnike s 93 milijoni cigaret (davčna utaja v vrednosti 15 milijonov evrov)

Ponarejeni evri

Ponarejanje evra je Evropsko unijo od uvedbe skupne valute leta 2002 stalo najmanj 500 milijonov evrov.

EU preprečuje goljufije na naslednje načine:

 • zakonodaja – namenjena usklajevanju ukrepov nacionalnih organov, vzpostavljanju ukrepov preverjanja pristnosti evrskih kovancev in bankovcev ter zagotavljanju ustreznih kazni v okviru nacionalne zakonodaje.
 • usposabljanjeProgram Pericles zagotavlja finančna sredstva za usposabljanje nacionalnih agencij, bank, organov pregona, pravosodnih in drugih organov, ki sodelujejo v boju proti ponarejanju evra v EU in zunaj nje.
 • analizo ponarejenih kovancev opravlja Evropski tehnični in znanstveni center (običajno kovanci za 2 evra).
 • skupno ukrepanje – sestanki strokovnjakov iz nacionalnih agencij.

Nadaljnje usklajevanje na ravni EU

Države članice v boju proti goljufijam še vedno uporabljajo različna pravila in prakse – posledično je zaščita javnofinančnih sredstev različna.

EU želi to vprašanje rešiti z novo direktivo o varovanju finančnih interesov EU s kazensko zakonodajo, ki naj bi še bolj uskladila opredelitve kršitev in kazni.

Direktiva bo zagotovila pravno podlago za delovanje Evropskega javnega tožilstva, o predlogu zdaj razpravljajo države EU.

Z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva naj bi se izboljšala preiskovanje in pregon kršitev, ki imajo posledice za proračun EU. Zagotovljen bo kazenski pregon v vsej EU – ob upoštevanju kompleksnosti različnih vrst večjih goljufij, ki pogosto zadevajo več držav in so zato zunaj pristojnosti posameznih držav.

Back to top