Eiropas Savienība

Krāpšanas apkarošana

Krāpšanas apkarošana

Cigarešu kontrabanda, eiro monētu viltošana, izvairīšanās maksāt ievedmuitas nodokli par apaviem un apģērbu, subsīdijas par apelsīnu audzēšanu neesošās saimniecībās — tās ir tikai dažas no krāpnieciskajām darbībām, kas tukšo Eiropas nodokļu maksātāju kabatas.

Galvenā ES struktūra, kas apkaro šādas darbības, ir Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Ja jums ir aizdomas par krāpniecību, ziņojiet OLAF

OLAF uzdevumi

 • Izmeklēt krāpniecības, korupcijas un citas nelikumīgas darbības gadījumus.
 • Atklāt un izmeklēt smagus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus.
 • Palīdzēt Eiropas Komisijai formulēt un ieviest stratēģijas krāpniecības novēršanai un atklāšanai.

Izmeklēšana

 1. Izmeklēšanas laikā var veikt nopratināšanu un telpu pārbaudes, arī aiz ES robežām. Birojs arī koordinē pārbaudes, ko veic nacionālās krāpšanas apkarošanas aģentūras.
 2. Beidzot izmeklēšanu, birojs attiecīgajām ES iestādēm un dalībvalstu valdībām iesaka veicamos pasākumus: kriminālizmeklēšanu, saukšanu pie atbildības, finansiālo līdzekļu atgūšanu vai citus disciplināros pasākumus.
 3. Birojs arī kontrolē šo ieteikumu īstenošanu.

Muitas operācijas

Gan ES, gan aiz tās robežām esošo valstu muitas dienesti sadarbībā ar OLAF (un citām ES aģentūrām) regulāri veic kopīgas muitas operācijas, lai apturētu kontrabandu un krāpšanu atsevišķās augsta riska zonās un konkrētos maršrutos.

Piemēram var minēt 2014. gada oktobri, kad starptautiskā muitas operācijā konfiscēja vairāk nekā 1,2 miljonus viltotu preču un 130 miljonus cigarešu. Šajā operācijā ar kodēto nosaukumu “REPLICA” mērķis bija viltotu preču, piemēram, cigarešu, smaržu, automašīnu un velosipēdu rezerves daļu, rotaļlietu, modes aksesuāru un elektroierīču imports pa jūru.

Lielākās problēmas

Cigarešu kontrabanda

Izvairīšanās maksāt akcīzes un muitas nodokļus par cigaretēm, parasti tās ievedot kontrabandas ceļā, ir starp izplatītākajiem krāpšanas veidiem. OLAF saņem paziņojumus no partneraģentūrām par aizdomīgu kravas kuģu kustību un pārbauda valstu izlūkošanas informāciju, lai gūtu labāku priekšstatu par kontrabandas metodēm.

Piemēram, 2012.–2014. gada laikā, pateicoties OLAF un valstu aģentūru kopīgām operācijām, izdevās aizturēt

 • 9 kuģus ar aptuveni 215 miljoniem cigarešu (nesamaksāti nodokļi 43 milj. eiro vērtībā),
 • konteinerus ar 93 miljoniem cigarešu (nesamaksāti nodokļi 15 milj. eiro vērtībā).

Viltoti eiro

Kopš eiro ieviešanas 2002. gadā šīs valūtas viltošanas dēļ ir zaudēti vismaz 500 miljoni eiro.

ES šo problēmu risina šādi:

 • ar tiesību aktiem — lai saskaņotu valstu iestāžu rīcību, uzturētu pareizos monētu un banknošu autentificēšanas pasākumus un gādātu, lai valstu tiesību akti pret viltotājiem paredzētu piemērotas sankcijas;
 • ar apmācību — to finansē no programmas “Pericles” un saņem valstu aģentūras, bankas, tiesībaizsardzības, tiesu iestādes un citi, kas iesaistīti cīņā pret eiro viltošanu gan ES, gan citur pasaulē;
 • ar viltoto monētu analīzi, ko veic Eiropas Tehnikas un zinātnes centrs (parasti tiek viltota €2 monēta);
 • ar kopēju rīcību, rīkojot valstu aģentūru ekspertu sanāksmes.

ES darbība varētu būt saskaņotāka

Krāpšanas apkarošanu ES joprojām kavē dalībvalstu noteikumu un prakses atšķirības. Līdz ar to atšķiras valsts naudas aizsardzības līmenis.

Lai risinātu šīs problēmas, ES patlaban izvērtē jaunu direktīvu par to, kā aizsargāt ES finansiālās intereses ar krimināltiesiskiem līdzekļiem. Tādējādi vēl labāk tiktu saskaņotas pārkāpumu un sodu definīcijas.

Šī direktīva būtu juridiskais pamats Eiropas Prokuratūras (EPPO) darbībai; šo priekšlikumu pašreiz apspriež ES valstu valdības.

Ja prokuratūru izveidos, tai būtu jāuzlabo ar ES budžetu saistīto pārkāpumu izmeklēšana un lietu ierosināšana. Iecerēts paredzēt ES mēroga izpildes kontroli, ņemot vērā to, ka daudzi liela mēroga krāpniecības veidi ir ļoti sarežģīti. Tajos bieži vien ir iesaistītas vairākas valstis, tāpēc tie pārsniedz vienas valsts jurisdikciju.

Back to top