Europos Sąjunga

Sukčiavimo prevencija

Sukčiavimo prevencija

Cigarečių kontrabanda, suklastotos eurų monetos, avalynės ir drabužių importo muito mokesčių slėpimas, subsidijos, skiriamos neegzistuojančiuose ūkiuose neva auginamiems apelsinams – visa tai sukčiavimo Europos mokesčių mokėtojų sąskaita pavyzdžiai.

Pagrindinė su šia veikla kovojanti ES įstaiga yra Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

Praneškite OLAF apie įtariamą sukčiavimą

OLAF:

 • tiria sukčiavimo, korupcijos ir kitą neteisėtą veiklą;
 • nustato ir tiria sunkius ES darbuotojų nusižengimus;
 • padeda Europos Komisijai rengti ir įgyvendinti sukčiavimo prevencijos ir nustatymo politiką.

Tyrimai

 1. Tyrimo priemonės gali būti pokalbiai ir patalpų tikrinimas – taip pat ir už ES ribų. Be to, OLAF koordinuoja nacionalinių kovos su sukčiavimu įstaigų patikras.
 2. Pasibaigus tyrimui OLAF ES institucijoms ir atitinkamų šalių vyriausybėms rekomenduoja, kokių imtis veiksmų: baudžiamųjų veikų tyrimų, persekiojimo, lėšų susigrąžinimo arba kitų drausminių priemonių.
 3. OLAF taip pat stebi, kaip šios rekomendacijos įgyvendinamos.

Muitinės operacijos

Nacionalinės ES ir jai nepriklausančių šalių muitinės kartu su OLAF (ir kitomis ES įstaigomis) atlieka reguliarias bendras operacijas, skirtas kontrabandai bei sukčiavimui tam tikrose didelės rizikos srityse ir nustatytuose maršrutuose sustabdyti.

Vienas pavyzdys būtų 2014 m. spalį vykdyta tarptautinė muitinių operacija, per kurią konfiskuota per 1,2 mln. suklastotų prekių ir 130 mln. cigarečių. Per operaciją kodiniu pavadinimu REPLICA ieškota laivais importuojamų suklastotų prekių – cigarečių, kvepalų, automobilių ir dviračių atsarginių dalių, žaislų, madingų aksesuarų, buitinių prietaisų ir kt.

Pagrindiniai klausimai

Cigarečių kontrabanda

Viena pagrindinių sukčiavimo rūšių ES yra cigarečių akcizo mokesčių ir muitų vengimas, paprastai užsiimant kontrabanda. OLAF iš tarnybų partnerių gauna pranešimus apie įtartiną krovininių laivų judėjimą ir atlieka nacionalinių žvalgybos duomenų kryžmines patikras, kad susidarytų aiškesnį vaizdą apie kontrabandos metodus.

Pavyzdžiui, 2012–2014 m. laikotarpiu per OLAF ir nacionalinių įstaigų atliktas bendras laivų sekimo operacijas buvo sulaikyta:

 • 9 laivai, kuriuose buvo apie 215 mln. cigarečių (slepiant 43 mln. eurų muitų);
 • talpos, kuriose buvo 93 mln. cigarečių (slepiant 15 mln. eurų muitų).

Eurų padirbinėjimas

Nuo euro įvedimo 2002 m. dėl jo klastojimo patirta bent 500 mln. eurų finansinių nuostolių.

ES šią problemą sprendžia pasitelkusi tokias priemones:

 • teisės aktus, kad koordinuotų nacionalinių valdžios institucijų veiksmus, išlaikytų tinkamas monetų ir banknotų autentifikavimo priemones bei užtikrintų tinkamas bausmes klastotojams pagal nacionalinę teisę;
 • mokymą (jis finansuojamas pagal programą „Pericles“), skirtą nacionalinėms įstaigoms, bankams, teisėsaugos ir teisminėms institucijoms bei kitiems subjektams, kovojantiems su euro padirbinėjimu tiek ES, tiek ir už jos ribų;
 • Europos techninio ir mokslinio centro atliekamą padirbtų monetų analizę (dažniausiai padirbinėjamos 2 eurų monetos).
 • bendrus veiksmus – rengiant nacionalinių įstaigų ekspertų susitikimus.

Geriau koordinuoti ES veiksmai?

Kovą su sukčiavimu ES vis dar apsunkina taisyklių ir praktikos skirtumai valstybėse narėse. Dėl jų viešosios lėšos apsaugomos nevienodai.

Siekdama spręsti šias problemas ES šiuo metu svarsto naują direktyvą, kurią priėmus ES finansiniai interesai būtų apsaugoti baudžiamosios teisės priemonėmis ir būtų labiau suderintos nusikaltimų ir bausmių apibrėžtys.

Ši direktyva taptų siūlomos Europos prokuratūros, dėl kurios šiuo metu diskutuoja ES vyriausybės, teisiniu pagrindu.

Jeigu Europos prokuratūra būtų įsteigta, ji padėtų geriau atlikti tyrimus ir patraukti atsakomybėn už nusikaltimus, dėl kurių nukenčia ES biudžetas. Jos paskirtis – užtikrinti taisyklių vykdymą visoje ES, nes sukčiavimo plačiu mastu būdų yra daug, jie sudėtingi, dažnai veikiama ne vienoje, o keliose šalyse, todėl tokiais atvejais peržengiamos vienos šalies jurisdikcijos ribos.

Papildoma informacija: 

ES institucijos ir įstaigos

Galimybės gauti finansavimą

Leidiniai, informaciniai biuleteniai ir statistika

Teisės aktai

Back to top