Európai Unió

Csalás elleni küzdelem

Csalás elleni küzdelem

A cigarettacsempészek és euróérme-hamisítók az európai adófizetőket rövidítik meg, csakúgy mint azok, akik elcsalják a ruházati termékekre és cipőkre kirótt behozatali vámot, vagy nem létező narancsültetvény után igényelnek támogatást.

Az EU azért hozta létre az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), hogy felvegye a küzdelmet az ilyen tevékenységek ellen.

Ha azt gyanítja, csalás történt, jelentse be az ügyet az OLAF-nak.

Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak hármas küldetése van:

 • kivizsgálja a csalást, a korrupciót és az egyéb jogellenes cselekményeket;
 • feltárja és kivizsgálja az uniós tisztviselők által elkövetett súlyos kötelességszegéseket;
 • támogatja az Európai Bizottságot a csalás megelőzésére és felderítésére irányuló politikák kidolgozásában és végrehajtásában.

Vizsgálatok

 1. Az OLAF vizsgálatai egyebek mellett meghallgatásokat és helyszíni ellenőrzéseket is magukban foglalhatnak, amelyekhez a hivatal munkatársai akár EU-n kívüli helyszínekre is ellátogatnak. Emellett az OLAF koordinálja a tagállamok csalás elleni hivatalainak vizsgálatait.
 2. A vizsgálati szakasz lezárultával a hivatal ajánlásokat ad ki az érintett uniós intézményeknek és tagállami kormányoknak arra nézve, hogy milyen lépéseket kell tenniük az adott ügyben: szükség van-e pénzügyi szankcióra, kell-e indítani bűnügyi nyomozást, illetve büntető- vagy egyéb fegyelmi eljárást.
 3. Az OLAF nyomon követi az ajánlott lépések végrehajtását.

Vámügyi műveletek

Az uniós tagállamok és bizonyos nem uniós országok vámhatóságai az OLAF-fal (és más uniós ügynökségekkel) együttműködve rendszeresen hajtanak végre közös vámügyi műveleteket, hogy egyes nagy kockázatú területeken és kockázatosként azonosított kereskedelmi útvonalakon véget vessenek a csempészésnek és a csalásnak.

Példaként említhető a hamisított áruk, köztük a dohánytermékek, parfümök, autó- és kerékpár-alkatrészek, játékok, divatkiegészítők és elektronikus eszközök tengeri úton történő illegális behozatala elleni küzdelem jegyében 2014 októberében lebonyolított REPLICA elnevezésű művelet, melynek során a nemzetközi vámhatóságoknak 1,2 millió hamis árut és 130 millió szál csempészett cigarettát sikerült lefoglalniuk.

Főbb területek

Cigarettacsempészet

A cigarettákra kivetett vámok és jövedéki adók megfizetésének – általában csempészet útján megvalósuló – elkerülése a csalás egyik legjellemzőbb módja az EU-ban. Partnerszervezetei jelzik az OLAF felé, ha gyanúsnak találják valamelyik áruszállító hajó mozgását, az OLAF pedig összeveti egymással a tagállamoktól származó adatokat, információkat, hogy megismerje a csempészés módszereit.

Az OLAF és a nemzeti vámhatóságok közös akciói nyomán 2012 és 2014 között összességében a következő tételben sikerült tengeri úton csempészett dohányterméket lefoglalni:

 • 9 hajó fedélzetén mintegy 215 millió szál cigarettát (43 millió eurós vámtétel),
 • különböző konténerekben 93 millió szál cigarettát (15 millió eurós vámtétel).

Hamis euróbankjegyek

Az euró 2002-es bevezetése óta a hamisítók legalább 500 millió euró összegű pénzügyi kárt okoztak.

Az EU a következő eszközöket veti be a pénzhamisítás ellen:

 • szabályozás – a nemzeti hatóságok intézkedéseinek összehangolása, az érmék és bankjegyek megfelelő hitelesítési eljárásainak fenntartása és a pénzhamisítók elleni tagállami szankciók kellő szigorának biztosítása érdekében.
 • képzés – a Periklész programon keresztül finanszírozott tanfolyamok a pénzhamisítás elleni küzdelemben szerepet vállaló uniós és egyéb országok nemzeti hatóságai, pénzintézetei, bűnüldöző szervei, igazságügyi hatóságai és más érdekeltjei számára.
 • elemzés – hamis (leggyakrabban kéteurós) érmék vizsgálata az Európai Műszaki és Tudományos Központ közreműködésével.
 • közös fellépés – a nemzeti hatóságokkal folytatott szakértői szintű egyeztetések nyomán.

Összehangoltabb uniós fellépés

A pénzhamisítás elleni fellépést az Unióban továbbra is nehezíti, hogy az egyes tagállamokban ebben a tekintetben eltérő a szabályozás és a gyakorlat, és emiatt a közpénzek védelme sem egységes szintű.

Ezt orvosolandó már folynak az egyeztetések egy új, az EU pénzügyi érdekeit büntetőjogi eszközökkel védelmező irányelv kidolgozásáról, amely uniós szinten jobban megfeleltetné egymásnak a bűncselekmények és szankciók különböző kategóriáit.

Ez az irányelv egyúttal jogalapul szolgálna a létrehozni tervezett Európai Ügyészségműködéséhez, amelynek felállításáról most egyeztetnek az uniós tagállamok kormányai.

Ha létrejön a szervezet, hatékonyabbá válik az uniós költségvetést megrövidítő bűncselekmények felderítése és az elkövetők perbefogása. A cél az, hogy uniós szintű bűnüldözés valósuljon meg, tekintve, hogy a nagy összegű csalás összetett bűncselekmény, melynek számos válfaja van, és gyakran nem korlátozódik egyetlen országra, ezért nem lehet ellene hatékonyan fellépni egyetlen tagállam joghatóságán belül.

Back to top