Europska unija

Sprečavanje prijevara

Sprečavanje prijevara

Krijumčarenje cigareta... krivotvorenje kovanica eura... izbjegavanje plaćanja uvoznih carina za obuću i odjeću... subvencije za uzgoj naranača na gospodarstvima koja ne postoje — primjeri su prijevarnih radnji koje europskim poreznim obveznicima uzrokuju troškove.

Glavno tijelo EU-a za borbu protiv tih radnji jest Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Prijava mogućih prijevara OLAF-u

Misija OLAF-a:

 • istrage prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji
 • otkrivanje i istraga ozbiljnih povreda službene dužnosti koje je počinilo osoblje institucija EU-a
 • potpora Europskoj komisiji pri oblikovanju i provedbi politika za sprečavanje i otkrivanje prijevara.

Istrage

 1. Istrage mogu obuhvaćati razgovore i inspekcijski pregled prostorija, uključujući područja izvan EU-a. OLAF koordinira i inspekcijske preglede koje provode nacionalne agencije za borbu protiv prijevara.
 2. Po završetku istrage OLAF institucijama EU-a i predmetnim nacionalnim vladama preporučuje djelovanje: kaznene istrage, kazneni progon, povrat sredstava ili druge stegovne mjere.
 3. OLAF nadzire i provedbu preporučenog djelovanja.

Carinske operacije

Nacionalna carinska tijela unutar i izvan EU-a u suradnji s OLAF-om (i ostalim agencijama EU-a) redovito provode zajedničke operacije za suzbijanje krijumčarenja i prijevara u određenim područjima visokog rizika te na poznatim krijumčarskim putovima.

Primjerice, u listopadu 2014.u okviru međunarodne carinske operacije zaplijenjeno je 1,2 milijuna krivotvorenih proizvoda i 130 milijuna cigareta. Ta je operacija, pod nazivom REPLICA, bila usmjerena na pomorski uvoz krivotvorenih proizvoda, uključujući cigarete, parfeme, rezervne dijelove za automobile i bicikle, igračke, modne dodatke i električne uređaje.

Ključna pitanja

Krijumčarenje cigareta

Izbjegavanje plaćanja carina i trošarina na cigarete, uglavnom kao rezultat krijumčarenja, jedna je od glavnih vrsta prijevara u EU-u. Partnerske agencije OLAF-u dostavljanju obavijesti o sumnjivom kretanju teretnih plovila, a OLAF uspoređuje informacije nacionalnih obavještajnih službi kako bi se otkrili načini krijumčarenja.

Primjerice, zajedničkim operacijama OLAF-a i nacionalnih agencija usmjerenima na praćenje plovila u razdoblju 2012. – 2014.:

 • zaplijenjeno je 9 brodova na kojima se nalazilo oko 215 milijuna cigareta (izbjegavanje plaćanja carina u iznosu od 43 milijuna EUR)
 • zaplijenjeni su kontejneri u kojima se nalazilo oko 93 milijuna cigareta (izbjegavanje plaćanja carina u iznosu od 15 milijuna EUR).

Lažni euri

Krivotvorenje eura prouzrokovalo je financijsku štetu od najmanje 500 milijuna EUR od uvođenja eura 2002.

EU se protiv toga bori s pomoću:

 • zakonodavstva – radi koordinacije djelovanja nacionalnih nadležnih tijela, održavanja ispravnih mjera za provjeru valjanosti kovanica i novčanica te osiguravanja prikladnih kazni za krivotvoritelje u okviru nacionalnog zakonodavstva
 • izobrazbe – financirane na temelju programa „Periklo”, a koja je namijenjena nacionalnim agencijama, bankama, nadležnim tijelima za izvršavanje zakona i pravosudnim tijelima te ostalim tijelima koja sudjeluju u borbi protiv krivotvorenja kovanica eura – unutar i izvan EU-a
 • analize krivotvorenih kovanica koju provodi Europski tehnički i znanstveni centar (najčešće je riječ o kovanicama od 2 EUR)
 • zajedničkog djelovanja – na temelju sastanaka stručnjaka iz nacionalnih agencija.

Usklađenije djelovanje

Borba protiv prijevara na razini EU-a ograničena je jer se pravila i prakse razlikuju u različitim državama članicama, što dovodi do različitih razina zaštite javnog novca.

U cilju rješavanja tih problema u EU-u se trenutačno raspravlja o novoj Direktivi o zaštiti financijskih interesa EU-a kaznenim pravom, na temelju koje bi se postigao veći stupanj usklađenosti definicija kaznenih djela i kazni.

Direktivom bi se omogućila pravna osnova za rad predloženog Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), o kojem trenutačno raspravljaju vlade država članica EU-a.

Osnivanje EPPO-a dovelo bi do boljih istraga i progona kaznenih djela koja utječu na proračun EU-a. Namjera je omogućiti provedbu na razini EU-a – uzimajući u obzir složenost mnogih vrsta prijevara velikih razmjera, koje se često odvijaju u više zemalja tj. u područjima izvan nacionalne nadležnosti.

Back to top