Euroopa Liit

Pettuse ärahoidmine

Sigarettide ebaseaduslik üle piiri toimetamine ... euromüntide võltsimine ... jalatsite ja riietusesemete imporditollimaksudest kõrvalehoidumine ... toetused apelsinide kasvatamise eest istandustes, mida tegelikult ei ole olemas – need kõik on näited pettustest, millele kulutatakse Euroopa maksumaksjate raha.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on peamine selliste pettuste vastu võitlev ELi asutus.

Teavita pettusekahtluse korral OLAFit

Millega OLAF tegeleb?

 • Uurib pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust.
 • Tuvastab ja uurib ELi institutsioonide töötajate kutsealaste käitumisnormide tõsiseid rikkumisi.
 • Aitab Euroopa Komisjonil kujundada ja rakendada poliitikat pettuste ärahoidmiseks ja tuvastamiseks.

Uurimine

 1. Uurimine võib hõlmata küsitlemist ja valduste kontrollimist (ka väljaspool ELi). OLAF koordineerib ka riiklike pettustevastaste asutuste korraldatavaid kontrolle.
 2. Pärast uurimist soovitab OLAF meetmeid, mida asjaomased ELi institutsioonid ja liikmesriikide valitsused peaksid võtma: kriminaaluurimine, vastutuselevõtmine, tagasimaksed või muud distsiplinaarmeetmed.
 3. OLAF jälgib ka seda, kuidas tema soovitusi rakendatakse.

Tollioperatsioonid

ELi liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide tolliasutused korraldavad korrapäraselt OLAFiga (ja muude ELi asutustega) ühisoperatsioone, mille eesmärk on peatada kaupade ebaseaduslik üle piiri toimetamine ning pettused konkreetsetes suure riskiga piirkondades ja kindlakstehtud marsruutidel.

Näiteks konfiskeeriti 2014. aasta oktoobris rahvusvahelise tollioperatsiooni käigus 1,2 miljonit võltsitud kaubaartiklit ja 130 miljonit sigaretti. Operatsiooni koodnimega REPLICA sihtmärgiks oli võltsitud kauba (sh sigaretid, parfüümid, autode ja jalgrataste varuosad, mänguasjad, moelisandid ja elektriseadmed) import meritsi.

Peamised probleemid

Sigarettide ebaseaduslik üle piiri toimetamine

Sigarettide aktsiisi- ja tollimaksudest kõrvalehoidumine (tavaliselt ebaseadusliku üle piiri toimetamise abil) on ELis üks peamisi pettuse liike. OLAF saab oma partnerasutustelt teateid kaubalaevade kahtlase liikumise kohta ja ristkontrollib riiklikku luureteavet, et saada ülevaade ebaseaduslikest üle piiri toimetamise meetoditest.

Näiteks arestiti ajavahemikus 2012–2014 OLAFi ja liikmesriikide asutuste korraldatud laevade jälgimise ühisoperatsioonide tulemusel:

 • 9 laeva, milles leidus umbes 215 miljonit sigaretti (maksude vältimine 43 miljoni euro väärtuses);
 • konteinerid 93 miljoni sigaretiga (maksude vältimine 15 miljoni euro väärtuses).

Võltseurod

Alates euro kasutuselevõtmisest 2002. aastal on nende võltsimine põhjustanud vähemalt 500 miljoni euro suuruse rahalise kahju.

EL võitleb selle vastu järgmiste vahenditega:

 • õigusaktid – liikmesriikide asutuste võetavate meetmete koordineerimiseks, müntide ja pangatähtede nõuetekohaste autentimismeetmete säilitamiseks ning võltsijatele asjakohaste karistuste määramiseks siseriikliku õiguse alusel;
 • riiklike asutuste, pankade, õiguskaitse- ja õigusasutuste ning muude eurode võltsimise vastu võitlevate poolte koolitamine, mida rahastatakse programmist Pericles;
 • võltsitud müntide analüüsimine Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskuse poolt (kõige sagedamini 2-eurone münt);
 • ühistegevus riiklike asutuste ekspertide kohtumiste kaudu.

Veel kooskõlastatud meetmeid ELi tasandil

Pettusevastast võitlust ELis takistab endiselt asjaolu, et liikmesriikide eeskirjad ja tavad on erinevad, mille tagajärjeks on see, et avalikud vahendid on kaitstud erineval määral.

Probleemide lahendamiseks arutatakse ELis praegu uut direktiivi ELi finantshuvide kaitsmiseks kriminaalõiguse abil, mis ühtlustaks täiendavalt rikkumiste ja karistuste määratlusi.

See direktiiv annaks õigusliku aluse kavandatava Euroopa Prokuratuuri tegevusele, mida praegu arutavad ELi liikmesriikide valitsused.

Kui see luuakse, siis peaks ELi eelarvet kahjustavate rikkumiste uurimine ja nende eest vastutusele võtmine muutuma tõhusamaks. Eesmärk on tagada õigusnormide täitmine kogu ELis. Eri liiki ulatuslike pettuste olemus on keeruline ning sellised pettused hõlmavad sageli rohkem kui ühte riiki, väljudes niimoodi riikliku kohtualluvuse raamest.

Back to top