Europeiska Unionen

Säkra livsmedel

EU:s politik för säkra livsmedel omfattar hela kedjan från jord till bord och ska garantera

 1. säkra och näringsrika livsmedel och djurfoder
 2. hög standard på djurhälsa, djurskydd och växtskydd
 3. tydlig information om var maten kommer ifrån, vad den innehåller och hur den kan användas.

EU:s livsmedelspolitik omfattar

 • bestämmelser om livsmedels- och fodersäkerhet och livsmedelshygien
 • välgrundade vetenskapliga rekommendationer som kan användas som beslutsunderlag
 • tillsyn och kontroll.

Dessutom finns det specifika regler på områden där det behövs ett särskilt konsumentskydd, t.ex.

 • användning av bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser, färgämnen, antibiotika och hormoner
 • tillsatser som konserveringsmedel och aromer
 • material som kommer i kontakt med livsmedel, som plastförpackningar
 • allergimärkning
 • påståenden som ”låg fetthalt” och ”fiberrik”.

Plats för mångfald

EU är noga med att se till att livsmedelsbestämmelserna inte tvingar bort traditionella livsmedel från marknaden, motverkar innovation eller försämrar kvaliteten.

När nya länder går med i EU och blir en del av den inre marknaden kan det behövas övergångsbestämmelser tills de uppfyller EU:s höga krav på livsmedelssäkerhet. Under övergångstiden får de inte exportera livsmedel som inte uppfyller kraven.

För så kallade nya livsmedel som framställs med hjälp av gengrödor, klonade djur eller nanoteknik förespråkar kommissionen ansvarsfull innovation. Det ska både garantera människors säkerhet och stimulera ekonomin.

Djursjukdomar – smittskydd

Djur får transporteras fritt i hela EU. Normerna för djurhälsa och djurskydd gäller inte bara på gårdarna utan också under transporten. Vid utbrott av djursjukdomar kan EU snabbt ingripa och vid behov förbjuda produkter.

Tack vare EU:s pass för sällskapsdjur kan man ta med sig sin katt, hund eller iller på utlandsresan. För att förhindra att sjukdomar sprids gäller dock samma försiktighetsåtgärder för sällskapsdjur som för andra djur.

Växtskydd

Växter och växtprodukter får flyttas fritt i EU, så länge de inte har några sjukdomar. Genom att kontrollera importerade växter och övervaka situationen i EU kan man upptäcka nya skadegörare på ett tidigt stadium.

Då kan man vidta förebyggande åtgärder i stället för att behöva använda växtskyddsmedel. Ett växtpass intygar att växten är fri från allvarliga skadegörare.

Tidig varning

EU har ett system för snabb varning – Rasff – för att skydda oss mot produkter som inte uppfyller EU:s regler för säkra livsmedel. Systemet varnar också om livsmedel innehåller förbjudna ämnen eller för höga halter av särskilt farliga ämnen, t.ex. rester av veterinärläkemedel i kött eller cancerframkallande färgämnen i livsmedel.

När någon upptäcker ett hot går en varning ut i hela EU. Ibland räcker det att stoppa ett parti, men om det behövs stoppas alla leveranser av en viss produkt från den berörda gården, fabriken eller hamnen. Eventuellt måste man dra tillbaka alla produkter som redan nått lager och affärer.

Spårbarhet och riskhantering

Vid större utbrott av djursjukdomar eller matförgiftning kan EU-myndigheterna spåra livsmedlen längs hela tillverkningskedjan – oavsett om det gäller levande djur, djurprodukter eller växtprodukter.

Det är möjligt tack vare det elektroniska veterinärdatasystemet Traces som används för gränskontroller och intyg för importerade varor.

Beslut grundas på vetenskapliga rön

EU:s livsmedelspolitik är vetenskapligt underbyggd. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ger kommissionen och EU-länderna oberoende vetenskapliga råd om nya lagförslag och hjälper beslutsfattarna att hantera livsmedelsrisker.

Kommissionen tillämpar försiktighetsprincipen . Det innebär att kommissionen ingriper omedelbart om experterna anser att det kan finnas en fara.

Tillsyn och kontroll

Kommissionen ser till att EU:s livsmedelslagstiftning tillämpas genom att

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor kan inspektera enskilda livsmedelsanläggningar. Dess främsta uppgift är dock att kontrollera att EU-länderna och andra länder har de verktyg som krävs för att se till att deras livsmedelsproducenter lever upp till EU:s höga krav på livsmedelssäkerhet. Sedan 2013 ingår även medicintekniska produkter i kontorets ansvarsområde.

Säkra livsmedel

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top