Evropska unija

Varnost hrane v EU

Zagotavljanje varnih živil od vil do vilic

Varovanje zdravja je cilj vseh predpisov in standardov na področju kmetijstva, živinoreje in proizvodnje hrane. Obsežna zakonodaja EU zajema celotno verigo proizvodnje in predelave živil v EU ter uvoženo in izvoženo blago.

Države EU so sprejele usklajene standarde in izvajajo nadzor za njihovo uveljavljanje. EU pregleduje uporabo in učinkovitost predpisov in kontrol ter pristojnim organom EU in mednarodnim organom omogoča usposabljanje.

Politika EU na področju varnosti hrane in povezani ukrepi se osredotočajo na štiri glavna področja varstva:

  • Higiena živil: nosilci živilskih dejavnosti (živilska podjetja) od kmetij do gostinskih obratov, morajo biti v skladu z živilsko zakonodajo EU, vključno s tistimi, ki uvažajo hrano v EU.
  • Zdravje živali: sanitarni nadzor in ukrepi za hišne živali, spremljanje in obvladovanje bolezni gojenih in prostoživečih živali ter sledenje premikov vseh rejnih živali.
  • Zdravje rastlin: odkrivanje in izkoreninjanje škodljivih organizmov v zgodnji fazi preprečujeta njihovo širjenje in zagotavljata zdrava semena.
  • Onesnaževala in ostanki: spremljanje zagotavlja, da onesnaževala ne pridejo v stik z živili in krmo. Najstrožje še sprejemljive omejitve veljajo za domača in uvožena živila in krmo.

 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) zagotavlja neodvisne ocene in znanstvene nasvete, ki se upoštevajo pri oblikovanju standardov varnosti hrane

Back to top