Uniunea Europeană

Siguranța alimentară în UE

Siguranța alimentară în UE

Politica UE privind siguranța alimentară vizează întregul lanț alimentar. Scopul său este să garanteze:

 1. siguranța și valoarea nutritivă a alimentelor și furajelor
 2. standarde ridicate în materie de sănătate și bunăstare a animalelor și de protecție a plantelor
 3. informarea clară cu privire la originea, conținutul, etichetarea și utilizarea alimentelor.

Politica alimentară a UE cuprinde:

 • o legislație amplă privind siguranța alimentelor și a furajelor, precum și igiena alimentară
 • date științifice fundamentate în baza cărora se iau deciziile
 • măsurile de punere în aplicare și control.

De asemenea, sunt prevăzute norme speciale în domenii în care se justifică o protecție specifică a consumatorilor:

 • utilizarea pesticidelor, a suplimentelor alimentare, a coloranților, antibioticelor și hormonilor
 • aditivii alimentari - de exemplu, conservanții și aromele
 • substanțele care intră în contact cu alimentele - de exemplu, ambalajele de plastic
 • etichetarea ingredientelor care pot cauza alergii
 • mențiunile de sănătate, cum ar fi „conținut scăzut de grăsimi” sau „conținut ridicat de fibre”.

Promovarea diversității pe piața produselor alimentare a UE

UE face eforturi pentru a se asigura că standardele sale alimentare nu conduc la eliminarea de pe piață a produselor tradiționale , nu împiedică inovarea și nu afectează calitatea.

Țările noi care aderă la UE și la piața unică au uneori nevoie de măsuri tranzitorii până în momentul în care sunt gata să preia standardele ridicate ale UE în materie de siguranță alimentară. Între timp, ele nu pot exporta produsele alimentare care nu respectă aceste standarde.

În ceea ce privește alimentele care conțin organisme modificate genetic (OMG) și pe cele în a căror fabricare s-a făcut apel la clonare și nanotehnologie („alimentele noi”), Comisia promovează inovarea responsabilă. În acest fel, se garantează atât siguranța, cât și stimularea creșterii economice.

Gestionarea focarelor de boli animale

Animalele pot fi transportate liber pe teritoriul UE. Totuși, standardele privind sănătatea și bunăstarea, aplicabile fermelor, trebuie respectate și pe durata transportului. Atunci când apar focare de boli la animale, UE dispune de mecanisme și proceduri care permit o intervenție rapidă și, dacă este necesar, poate interzice anumite produse.

„Pașaportul pentru animale de companie” introdus de UE le permite cetățenilor europeni să călătorească împreună cu animalele lor de companie (pisici, câini, dihori domestici). Totuși, pentru a preveni răspândirea anumitor boli, se aplică o serie de măsuri de precauție, ca și în cazul celorlalte animale.

Sănătatea plantelor

Toate plantele și materialele vegetale pot fi transportate pe teritoriul UE, cu condiția să nu aibă paraziți. Verificarea materialelor vegetale importate și monitorizarea teritoriului UE permit depistarea din timp a noi organisme dăunătoare.

Prin urmare, pot fi întreprinse acțiuni preventive, evitându-se astfel luarea unor măsuri curative, cum ar fi folosirea pesticidelor. Pașapoartele fitosanitare pentru arborii tineri arată că aceștia au crescut în condiții sănătoase.

Sistemul de alertă rapidă

UE utilizează un sistem de alertă rapidă (RASFF) pentru a proteja populația de produsele alimentare care nu sunt conforme cu normele europene în materie de siguranță alimentară. De asemenea, sistemul stabilește dacă anumite produse alimentare conțin substanțe interzise sau cantități excesive de substanțe cu risc ridicat, cum ar fi reziduuri de medicamente veterinare în carne sau coloranți cancerigeni.

De îndată ce se identifică un astfel de risc, este trimisă o alertă în toate țările UE. Uneori este suficient să fie oprit un singur lot, dar, în caz de necesitate, pot fi blocate toate încărcăturile cu un anumit produs provenind de la o anumită fermă ori fabrică sau dintr-un anumit port de intrare. Produsele care se află deja în depozite sau magazine pot fi retrase.

Trasabilitatea și gestionarea riscului

Ori de câte ori apar focare de boli la animale sau intoxicații alimentare care îi afectează pe consumatorii europeni, autoritățile din UE pot identifica circuitul produselor alimentare până la etapa inițială din lanțul de producție, indiferent dacă este vorba de animale vii, de produse de origine animală sau de plante.

Aceste funcții de trasabilitate și de gestionare a riscului sunt asigurate de TRACES (Sistemul de control al comerțului și de expertiză) , un sistem electronic de control la frontieră și de certificare a mărfurilor comercializate.

Decizii bazate pe date științifice fundamentate

Știința stă la baza politicii UE în domeniul siguranței alimentare. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) oferă Comisiei Europene și statelor membre consiliere științifică independentă în etapa de elaborare a proiectelor legislative sau atunci când factorii de decizie se confruntă cu o amenințare la adresa siguranței alimentare.

Comisia aplică principiul precauției - acționează imediat atunci când oamenii de știință declară că există un pericol potențial.

Măsuri de punere în aplicare și control

Comisia pune în aplicare legislația UE în domeniul alimentar:

 • verifică faptul că toate țările UE transpun legislația europeană în dreptul lor național și o pun în aplicare
 • dispune de un Oficiu Alimentar și Veterinar (OAV) care realizează inspecții la fața locului, atât în UE, cât și în afara sa.

Oficiul Alimentar și Veterinar inspectează unitățile de producție alimentară. Cu toate acestea, principala sa sarcină este de a se asigura că guvernele țărilor UE și din afara Uniunii dispun de mecanismele necesare pentru a garanta că producătorii de alimente respectă standardele ridicate de siguranță alimentară ale UE. Începând din 2013, activitățile sale s-au extins pentru a include și dispozitivele medicale.

Siguranța alimentară

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top