Europese Unie

Voedselveiligheid in de EU

Voedselveiligheid in de EU

De EU zorgt voor veilig voedsel, van boer tot bord. Het gaat daarbij om:

 1. veilige en voedzame voedingsmiddelen en diervoeder
 2. hoge normen voor gezondheid en welzijn van dieren, en voor gewasbescherming
 3. duidelijke informatie over de oorsprong, de inhoud (etikettering) en het gebruik van levensmiddelen

Het voedselbeleid van de EU houdt in:

 • uitvoerige wetgeving over de veiligheid van voedsel en diervoeder en over levensmiddelenhygiëne
 • besluitvorming op basis van gedegen wetenschappelijk advies
 • handhaving en controles

In het belang van de consument kunnen speciale regels worden opgesteld voor:

 • het gebruik van bestrijdingsmiddelen, voedingsupplementen, kleurstoffen, antibiotica en hormonen
 • levensmiddelenadditieven, zoals conserveringsmiddelen, geur- en smaakstoffen
 • stoffen waarmee levensmiddelen in aanraking komen, zoals plastic verpakkingen
 • de vermelding van ingrediënten die allergieën kunnen veroorzaken
 • gezondheidsclaims zoals "vetarm" of "vezelrijk"

Diversiteit van de Europese levensmiddelenmarkt

De EU vindt het erg belangrijk dat traditionele voedingsmiddelen niet van de markt worden verdrongen en dat innovatie en kwaliteit niet in het gedrang komen door haar strenge voedselnormen.

Als nieuwe landen toetreden tot de EU en de interne markt, zijn er vaak overgangsmaatregelen nodig voordat zij de hoge EU-normen voor voedselveiligheid kunnen naleven. Maar ook onder zulke overgangsmaatregelen mogen ze geen voedsel uitvoeren dat niet aan de normen voldoet.

Wat betreft voedingsmiddelen die genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's) bevatten of met behulp van klonen en nanotechnologie worden geproduceerd (" nieuwe voedingsmiddelen "), is de Commissie voorstander van verantwoorde innovatie. Zo hoeft veiligheid de economische groei niet in de weg te staan.

Dierenziektes stoppen

Dieren mogen vrij door de hele EU vervoerd worden. Maar de normen voor gezondheid en welzijn die op de boerderij gelden, gelden ook tijdens het vervoer. Bij het uitbreken van besmettelijke dierenziektes, beschikt de EU over mechanismen en procedures om snel in te grijpen en zo nodig producten te verbieden.

Met het EU-huisdierenpaspoort kunnen huisdieren (honden, katten en fretten) mee op reis gaan. Maar om de verspreiding van ziektes te voorkomen, gelden er zowel voor huisdieren als voor andere dieren voorzorgsmaatregelen.

Planten gezond houden

Alle planten en plantaardige producten mogen in de hele EU worden vervoerd, zolang ze gezond zijn. Door ingevoerde planten te screenen en het EU-grondgebied te controleren, worden nieuwe ziekten in een vroeg stadium opgespoord.

Hierdoor kan preventief worden opgetreden, waardoor curatieve maatregelen zoals pesticiden kunnen worden vermeden. Voor jonge bomen bestaan er plantenpaspoorten waarmee kan worden aangetoond dat zij in gezonde omstandigheden gekweekt zijn.

Waarschuwingssysteem

De EU heeft een systeem voor snelle waarschuwing om mensen te beschermen tegen levensmiddelen die niet voldoen aan de Europese voorschriften inzake voedselveiligheid. Dit systeem slaat ook alarm als voedingsmiddelen verboden stoffen of te veel van een stof met verhoogd risico bevatten, zoals resten van diergeneesmiddelen in vlees, of kankerverwekkende kleurstoffen in voedsel.

Als er een risico wordt gevonden, rinkelen de alarmbellen in heel Europa. Het kan voldoende zijn om één enkele partij tegen te houden, maar soms is het noodzakelijk om alle zendingen van een bepaald product van de betreffende boerderij, fabriek of invoerhaven te stoppen. Producten die zich al in opslagplaatsen of winkels bevinden, kunnen eventueel worden teruggeroepen.

Traceerbaarheid en risicobeheer

Bij een uitbraak van een dierenziekte of wanneer besmet of giftig voedsel bij de consument terechtkomt, kunnen de EU-autoriteiten nagaan waar de betrokken dieren of dierlijke of plantaardige producten oorspronkelijk vandaan zijn gekomen.

Via TRACES (Trade Control and Expert System) , een elektronisch systeem voor grenscontroles en certificatie van handelswaar, kan de herkomst worden getraceerd en kunnen de risico's worden beheerst.

Wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming

Het voedselveiligheidsbeleid van de EU is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) geeft de Commissie en de EU-landen onafhankelijk wetenschappelijk advies bij het opstellen van wetgeving en wanneer beleidsmakers met een voedselveiligheidscrisis geconfronteerd worden.

De Commissie hanteert het voorzorgsbeginsel , zij treft onmiddellijk maatregelen als wetenschappers zeggen dat er ook maar het minste gevaar is.

Handhaving en controle

De Commissie zorgt voor de naleving van de EU-levensmiddelenwetgeving door:

 • te controleren of alle EU-landen de EU-wetgeving in hun nationale wetgeving hebben opgenomen en toepassen
 • controles ter plekke, zowel binnen als buiten de EU, door het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB)

Het Voedsel- en Veterinair Bureau inspecteert levensmiddelenproducerende bedrijven. Maar zijn belangrijkste taak is te controleren of de overheden binnen en buiten de EU de nodige mechanismen hebben om ervoor te zorgen dat hun eigen levensmiddelenproducenten voldoen aan de strenge EU-normen voor voedselveiligheid. Sinds 2013 heeft het Bureau zijn activiteiten uitgebreid naar medische hulpmiddelen.

Publication
Voedselveiligheid

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top