Europese Unie

Voedselveiligheid in de EU

Voedselveiligheid in de EU

Veilig voedsel, van boer tot bord

Bescherming van de volksgezondheid is het doel van alle wetgeving en normen van de EU voor de landbouw, veeteelt en voedselproductie. Er bestaat uitgebreide EU-wetgeving voor de hele voedselproductie- en -verwerkingsketen in de EU, en voor goederen die worden ingevoerd en uitgevoerd.

De EU-landen voeren deze geharmoniseerde normen en controles uit en controleren en handhaven deze. De EU houdt toezicht op de uitvoering, controles en handhaving van de wetgeving, en geeft opleidingen aan internationale en EU-autoriteiten.

Het EU-voedselveiligheidsbeleid draait om 4 hoofdgebieden:

  • levensmiddelenhygiëne: levensmiddelenbedrijven, van boeren tot restaurants, moeten voldoen aan de EU-wetgeving over levensmiddelen en de invoer daarvan naar de EU.
  • diergezondheid: gezondheidscontroles en -maatregelen voor huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren, ziektebewaking en -beheersing en het vervoer van alle boerderijdieren volgen.
  • plantgezondheid: vroege opsporing en uitroeiing van plagen voorkomt verspreiding en zorgt voor gezonde zaden.
  • verontreiniging en residuen: controle voorkomt verontreinigingen van levensmiddelen en diervoeders. Er gelden grenswaarden voor zowel Europese als ingevoerde levensmiddelen en diervoeders.

 

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geeft onafhankelijke risicobeoordelingen en wetenschappelijk advies, op grond waarvan de EU voedselveiligheidsnormen opstelt.

Back to top