Unjoni Ewrope

Is-sikurezza tal-ikel fl-UE

Is-sikurezza tal-ikel fl-UE

Il-politika tas-sikurezza tal-ikel fl-UE tkopri l-ikel mill-farm sal-furketta. Hi mfassla biex tiggarantixxi:

 1. ikel sustanzjuż u għalf tal-annimali sikur
 2. livell għoli ta’ saħħa u benessri tal-annimali u protezzjoni tal-pjanti
 3. informazzjoni ċara dwar l-oriġini, il-kontenut/it-tikkettar u l-użu tal-ikel.

Il-politika tal-UE dwar l-ikel tinkludi:

 • leġiżlazzjoni komprensiva dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf tal-annimali u l-iġjene tal-ikel
 • pariri xjentifiċi sodi bħala bażi għad-deċiżjonijiet
 • infurzar u kontrolli.

Meta tkun ġustifikata protezzjoni speċifika tal-konsumatur, japplikaw regoli speċjali dwar:

 • użu ta' pestiċidi, supplimenti tal-ikel, koloranti, antibijotiċi jew ormoni
 • addittivi tal-ikel bħal preżervattivi u aromatizzanti
 • sustanzi f'kuntatt ma' oġġetti tal-ikel, bħal pakkettjar tal-plastik
 • tikkettjar tal-ingredjenti li jistgħu jikkawżaw allerġiji
 • stqarrijiet ta' saħħa bħal "kontenut baxx ta’ xaħam" jew "b’ħafna fibra".

Nakkomodaw id-diversità fuq is-suq tal-ikel tal-UE

L-UE toqgħod attenta ħafna biex tiżgura li l-istandards tal-ikel tagħha ma jġiegħlux li l- ikel tradizzjonali joħroġ mis-suq, joħonqu l-innovazzjoni jew jaffettwaw il-kwalità.

Meta pajjiżi ġodda jingħaqdu fl-UE u s-suq uniku, jista' jkollhom bżonn miżuri tranżitorji sakemm ma jilħqu l-istandards għoljin tas-sikurezza tal-ikel tal-UE. Sadattant, ma jistgħux jesportaw prodotti tal-ikel li ma jilħqux dawn l-istandards.

Fejn jidħol ikel li jinvolvi organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM), klonazzjoni u nanoteknoloġija ("ikel ġdid") , il-Kummissjoni hi favur innovazzjoni responsabbli. Dan jiggarantixxi s-sikurezza u jinkoraġġixxi t-tkabbir ekonomiku.

Il-mard tal-annimali – inkluż it-tixrid tal-mard tal-annimali

L-annimali jistgħu jinġarru fl-UE bla xkiel. Iżda l-istandards tas-saħħa u l-benessri li japplikaw fir-razzett għandhom jintlaħqu wkoll matul it-trasport. Kull meta tfeġġ xi marda tal-annimali, l-UE għandha mekkaniżmi u proċeduri fis-seħħ biex jaġixxu malajr u jipprojbixxu prodotti jekk ikun meħtieġ.

Il-'passaporti tal-annimali tad-dar' tal-UE jippermettu li l-persuni jieħdu l-annimali domestiċi tagħhom magħhom meta jivvjaġġaw. Madankollu, fid-dawl tal-prevenzjoni tat-tixrid tal-mard, japplikaw ukoll prekawzjonijiet għall-annimali tad-dar bl-istess mod bħal fil-każ ta' annimali oħra.

Inżommu l-pjanti f'saħħithom

Il-pjanti kollha u l-materjal tal-pjanti jistgħu jinġarru madwar l-UE, sakemm ikunu ħielsa mill-insetti jew annimali qerrieda. L-iskrining ta' materjal tal-pjanti importat u l-monitoraġġ tat-territorju tal-UE jgħinu jidentifikaw insetti u annimali qerrieda ġodda fi stadju bikri.

Dan jippermetti azzjoni preventiva, li tgħin tevita miżuri ta' kura bħall-użu tal-pestiċidi. Il-passaporti tal-pjanti għal siġar żgħar juru li kienu mkabbra taħt kundizzjonijiet tajbin.

Sistema ta’ twissija bikrija

L-UE għandha sistema ta’ twissija bikrija - RASFF - biex tħares lin-nies minn ikel li ma jikkonformax mar-regoli tas-sikurezza tal-ikel Ewropej. Din is-sistema taqbad ukoll oġġetti tal-ikel li jkun fihom sostanzi projbiti jew ammonti eċċessivi ta' sostanzi riskjużi, bħal residwi ta' mediċini veterinarji fil-laħam jew koloranti karċinoġeniċi fl-ikel.

Meta tfeġġ xi theddida, jintbagħtu twissijiet madwar l-UE kollha. Jaf ikun hemm bżonn li jitwaqqaf lott wieħed biss ta' prodott imma, jekk ikun meħtieġ, jitwaqqfu l-kunsinni kollha ta' prodott partikolari mill-azjenda agrikola, mill-fabbrika jew mill-port tad-dħul. Jistgħu jitreġġgħu lura l-prodotti li diġà jkunu waslu fl-imħażen jew fil-ħwienet.

Traċċabilità u ġestjoni tar-riskju

Kull meta jkun hemm tixrid sinifikanti ta’ marda tal-annimali jew avvelenament mill-ikel li jaffettwaw il-konsumaturi Ewropej, l-awtoritajiet tal-UE jistgħu jintraċċaw il-moviment tal-prodotti tal-ikel tul il-katina kollha tal-produzzjoni – annimali ħajjin, prodotti tal-annimali u pjanti.

Dawn il-funzjonijiet ta' traċċabilità u ġestjoni tar-riskji huma mwettqin minn TRACES (Sistema Esperta u ta’ Kontroll tal-Kummerċ) , sistema elettronika tal-kontrolli mal-fruntieri u ċertifikazzjoni għall-prodotti kkummerċjati.

Insejsu d-deċiżjonijiet fuq pariri xjentifiċi sodi

Ix-xjenza hija l-bażi tal-politika tas-sikurezza tal-ikel tal-UE. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) tipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-UE b'pariri xjentifiċi indipendenti meta tkun qed tiġi abbozzata l-leġiżlazzjoni u meta dawk li jfasslu l-politika jkunu qed jindirizzaw xi theddida għas-sikurezza tal-ikel.

Il-Kummissjoni tapplika l- prinċipju ta' prekawzjoni - taġixxi mill-ewwel jekk ix-xjentisti jaħsbu li jkun hemm periklu potenzjali.

Infurzar u kontroll

Il-Kummissjoni tinforza l-liġi tal-UE dwar l-ikel billi

 • tiċċekkja li l-pajjiżi kollha tal-UE jinkorporaw il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-liġi nazzjonali tagħhom u jimplimentawha
 • billi l- Uffiċċju Alimentari u Veterinarju (FVO) iwettaq spezzjonijiet fuq il-post kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-UE.

L-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju jispezzjona impjanti individwali tal-produzzjoni tal-ikel. Madankollu, il-kompitu ewlieni tiegħu hu li jiċċekkja li l-gvernijiet tal-UE u mhux fl-UE jkollhom il-mekkaniżmi neċessarji li jiżguraw li l-produtturi tal-ikel tagħhom jilħqu l-istandards għoljin tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel. Mill-2013, l-attivitajiet tiegħu ġew estiżi biex jinkludu t-tagħmir mediku.

Is-sikurezza tal-ikel

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top