Euroopan Unioni

Elintarviketurvallisuus EU:ssa

Elintarviketurvallisuus EU:ssa

Turvallinen elintarvikeketju maatilalta ruokapöytään

EU:n maatalous-, kotieläintalous- ja elintarviketuotantoalan lainsäädännön ja standardien tavoitteena on terveyden suojelu. EU:n elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostusketjua säännellään lukuisilla EU:n laajuisilla säädöksillä. Elintarvikealan EU-säädöksiä sovelletaan myös tuonti- ja vientituotteisiin.

Elintarvikealan yhdenmukaistettujen standardien täytäntöönpanosta vastaavat EU-maat, jotka myös valvovat niiden noudattamista. EU suorittaa tarkastuksia, joiden avulla arvioidaan lainsäädännön ja valvonnan tehokkuutta. Se antaa myös alan koulutusta viranomaisille.

EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikan ja -toimien tavoitteena on tarjota suojaa erityisesti seuraavilla aloilla:

  • Elintarvikehygienia: Kaikkien elintarvikeyritysten (maatilojen, ravintoloiden jne.) on noudatettava EU:n elintarvikelainsäädäntöä. Tämä koskee myös elintarvikkeita EU:hun tuovia yrityksiä.
  • Eläinten terveys: EU:ssa suoritetaan lemmikki- ja tuotantoeläinten sekä luonnonvaraisten eläinten terveystarkastuksia, seurataan ja hallitaan eläintauteja sekä varmistetaan kaikkien tuotantoeläinten liikkeiden jäljitettävyys.
  • Kasvien terveys: Tuhoojien varhainen havaitseminen ja hävittäminen estää niiden leviämisen ja turvaa terveet siemenet.
  • Vierasaineet ja jäämät: Valvonnalla estetään vierasaineiden esiintyminen elintarvikkeissa ja rehuissa. Sekä kotimaisiin että tuotuihin elintarviketuotteisiin ja rehuihin sovelletaan vierasaineiden ja jäämien enimmäisrajoja.

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) tekee riippumattomia riskinarviointeja ja antaa tieteellisiä neuvoja, jotka vaikuttavat EU:n elintarviketurvallisuusvaatimuksiin.

Back to top