Euroopa Liit

Toiduohutus ELis

Kuidas jõuab ohutu toit põllult meie lauale?

Tervise kaitse on kõigi ELi õigusaktide ning põllumajandus-, loomakasvatus-, ja toidutootmissektorites kehtestatud standardite eesmärk. Kogu ELis kohaldatav ulatuslik õigusaktide kogum hõlmab kogu toiduainete tootmise ja töötlemise ahelat ELis, samuti ka imporditavaid ja eksporditavaid kaupu.

ELi riigid rakendavad ühtlustatud standardeid ja kehtestavad kontrolle nende jõustamiseks. EL kontrollib nende õigusaktide ja kontrollide kohaldamist ja tõhusust ning võimaldab teemakohaseid koolitusi pädevatele ELi ja rahvusvahelistele ametiasutustele.

ELi toiduohutuspoliitika ja meetmed keskenduvad neljale peamisele kaitsevaldkonnale:

  • Toiduhügieen: toiduainetetööstus (põllumajandusettevõtetest restoranideni) peab järgima ELi toidualaseid õigusnorme, sealhulgas neid, mis käsitlevad toiduainete importimist ELi.
  • Loomatervis: sanitaarkontrollid ja -meetmed seoses lemmikloomade, põllumajandusloomade ja elusloodusega ning põllumajandusloomade liikumise jälgimine.
  • Taimetervis: kahjurite varane avastamine ja likvideerimine hoiab ära nende leviku ja tagab elujõulised seemned.
  • Saasteained ja jäägid: järelevalve võimaldab saasteaineid toidust ja loomasöödast eemal hoida. Nii kodumaiste kui ka imporditud toidu ja sööda suhtes kohaldatakse saasteainete kõrgeimaid lubatud määrasid.

 

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) esitab sõltumatud riskihindamised ja teaduslikud nõuanded ELi toiduohutusstandardite koostamiseks.

Back to top