Den Europæiske Union

Fødevaresikkerhed i EU

Fødevaresikkerhed i EU

Sikre fødevarer fra jord til bord

Beskyttelse af sundheden er målet med alle EU's love og standarder inden for landbrug, husdyrbrug og fødevareproduktionen. Den omfattende EU-lovgivning dækker hele fødevareproduktions- og fødevareforarbejdningskæden i EU samt importerede og eksporterede varer.

EU-landene gennemfører disse harmoniserede standarder og sørger for kontrol for at håndhæve dem. EU reviderer anvendelsen og effektiviteten af lovene og kontrollerne og sørger for uddannelse til de ansvarlige europæiske og internationale myndigheder.

EU's politik og indsats inden for fødevaresikkerhed har fokus på fire overordnede områder for beskyttelse:

  • Fødevarehygiejne: fødevarevirksomheder, lige fra landbrugsbedrifter til restauranter, skal overholde EU's fødevarelovgivning, herunder reglerne for import af fødevarer til EU.
  • Dyresundhed: hygiejnekontroller og -foranstaltninger for kæledyr, husdyr og vilde dyr sikrer tilsyn med og forvaltning af sygdomme samt sporing af alle husdyrs flytning.
  • Plantesundhed: opdagelse og udryddelse af skadegørere på et tidligt stadie forhindrer deres spredning og sikrer sunde frø.
  • Kontaminerende stoffer og reststoffer: overvågning sikrer, at kontaminerende stoffer ikke kommer i kontakt med fødevarer og dyrefoder. Der er fastsat maksimalt tilladte niveauer for indenlandske og importerede fødevarer og foderstoffer.

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) sørger for uafhængig risikovurdering og videnskabelig rådgivning, som danner grundlag for EU’s fødevaresikkerhedsstandarder.

Publikation
Food safty
Back to top